قوانین تسلیم بلک جک – آیا باید از این بازی استفاده کنید؟

قوانین تسلیم بلک جک – آیا باید از این بازی استفاده کنید؟

قوانین تسلیم بلک جک – آیا باید از این بازی استفاده کنید؟

برای اکثر بازیکنان ؛ بلک جک یک بازی بسیار ساده بـه نظر می‌رسد. بـه شـما دو کارت داده می‌شود. نقاشی می‌کنید و سعی میکنید تا جایی کـه می‌توانید بـه 21 برسید ؛ یا دست را بکشید. ساده اسـت!قوانین تسلیم بلک جک کـه قوانین مهمی اسـت را می‌توانید دراین پست مطالعه نمایید.

 

واقعیت این اسـت کـه بلک جک بسیار پیچیده تر از این اسـت ؛ و اگر میخواهید هر نوع نتایج شایسته اي در ان بـه دست آورید ؛ باید همه ی قوانین و نکات ریز را یاد بگیرید.

 

یکی از قوانین کلیدی کـه تعداد زیادی از بازیکنان ان را درک نمیکنند ؛ قانون تسلیم شدن بلک جک اسـت کـه می‌تواند در تعداد زیادی از نسخه هاي‌ بازی بـه روش هاي‌ مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

 

بنابر این تسلیم شدن در بلک جک چیست و چه زمانی باید از ان استفاده کنید؟ من تمام سناریوهای احتمالی کـه تسلیم شدن امکان‌پذیر اسـت را بررسی کرده ام و این راهنما را جمع آوری کرده ام تا بـه شـما آموزش دهم کـه چگونه دفعه بعد کـه بازی را انجام می‌دهید از این گزینه بـه درستی استفاده کنید.

 

بـه یاد داشته باشید ؛ استفاده صحیح از تسلیم شدن در بلک جک ؛ امتیاز خانه را کاهش داده ودر دراز مدت شانس بیشتری برای برنده شدن بـه شـما می‌دهد. بـه همین دلیل ؛ باید خاطرجمعی حاصل کنید کـه از نزدیک بخوانید و بـه یاد داشته باشید کـه تسلیم شدن بهترین گزینه شـما اسـت.

 

تسلیم شدن در بلک جک چیست؟

بنابر این قبل از این‌که بـه قوانین خاص تسلیم شدن بلک جک بپردازیم ؛ بیایید در مورد معنای تسلیم شدن در بلک جک صحبت کنیم و این‌که چراباید از ان استفاده کنید.

 

گزینه تسلیم قبل از کشیدن هر گونه کارت و قبل از هر گونه اقدام دیگر در معرض اسـت. شـما بـه کارت هاي‌ خود و کارت فروشنده نگاه می‌کنید. اگر می‌خواهید ؛ می‌توانید دست خودرا تسلیم کنید.

 

اگر از گزینه تسلیم استفاده کنید ؛ نیمی از شرط بندی شـما بـه شـما بازگردانده میشود ؛ در حالی کـه خانه نصف دیگر را می‌گیرد. دستت مرده خواهد شد!

 

این ممکن اسـت چندان زیاد بـه نظر نرسد ؛ با توجه بـه این‌که می‌توانید فقط بایستید و ببینید چه اتفاقی میوفتد. با این حال ؛ عده اي از سناریوها در بلک جک وجوددارد کـه در ان احتمال شکست شـما بیشتر از برد اسـت و گزینه تسلیم شدن را بـه یک گزینه بهتر تبدیل میکند.

 

زمان مناسب تسلیم شدن در بلک جک بستگی بـه تعداد عرشه هاي‌ کارت بازی و قوانین واقعی دارد. من دو نوع اصلی تسلیم شدن را مرور میکنم ؛ چه زمانی باید از آن ها استفاده کنید و چگونه دقیقاً کار می‌کنند.

قوانین تسلیم بلک جک - آیا باید از این بازی استفاده کنید؟

تسلیم شدن در بلک جک چیست

تسلیم زودهنگام در بلک جک

قوانین تسلیم بلک جک در عده اي از میزها بـه بازیکنان اجازه میدهد از بـه اصطلاح تسلیم شدن زودهنگام استفاده کنند.تسلیم شدن زودهنگام بـه این معنی اسـت کـه شـما میتوانید دست خودرا بلافاصله پس از معامله قبل از این‌که فروشنده این فرصت را داشته باشد تا در کارت هاي‌ خود بـه اوج برسد و بلک جک را بررسی کند ؛ تسلیم کنید.

 

این میتواند در عده اي از سناریوها کـه فروشنده یا بلک جک دارد یا بسیار بیشتر از شـما حتی اگر آن ها را نداشته باشند ؛ مانند زمانی کـه در حال نشان دادن خال یا ده هستند ؛ بسیار موثر باشد.

 

در اینجا چند سناریو وجود دارد که در آنها باید از گزینه تسلیم زودهنگام استفاده کنید:

اگر فروشنده یک آس دارد و شـما 5 ؛ 6 یا 7 سخت دارید
اگر فروشنده آس دارد و شـما 12 ؛ 13 ؛ 14 ؛ 15 ؛ 16 یا 17 سخت دارید
اگر فروشنده یک آس دارد و شـما یک جفت 3 ؛ 6 ؛ 7 یا 8 دارید
اگر فروشنده ده شماره دارد و شـما 14 ؛ 15 یا 16 سخت دارید
اگر فروشنده ده شماره دارد و شـما یک جفت 7 یا 8 دارید

 

استفاده از این استراتژی هاي‌ دقیق دریک بلک جک چند طبقه بهترین نتایج را برای شـما بـه ارمغان می آورد. اگر فقط با یک دک بازی میکنید ؛ اگر 10+4 از 5+9 دارید ؛ تسلیم 10 فروشنده نشوید.

 

در همه ی موارد دیگر ؛ اگر تسلیم زودهنگام در معرض باشد ؛ باید عادی عمل کنید. بگذارید فروشنده بلک جک را بررسی کند ودر صورت نداشتن مطابق استراتژی بهینه بلک جک بازی کند.

 

تسلیم دیر در بلک جک

در حالی کـه گاهی اوقات تسلیم شدن زودهنگام در بازی هاي‌ بلک جک وجوددارد ؛ در بیشتر موارد ؛ شـما فقط می‌توانید تسلیم شوید پس از بررسی نمایندگی برای بلک جک. بـه این میگن تسلیم دیر.

 

تسلیم دیرهنگام در بلک جک در اکثر بازی ها موجود اسـت و شـما میتوانید تسلیم شوید هنگامی کـه فروشنده قبلاً در کارت پایین خود بـه اوج رسیده اسـت.

 

اگر تنها گزینه شـما تسلیم دیرهنگام اسـت ؛ اگر برای شروع 14 ؛ 15 ؛ 16 ؛ یا 17 سال دارید ؛ گاهی باید تسلیم شوید. زمان تسلیم شدن بـه نسخه اي کـه بازی میکنید بستگی دارد ؛ بنابر این در این جا چند مثال وجوددارد:

 

اگر به شما 14 داده شده است:

در بلک جک تک طبقه ؛ تسلیم 10 فروشنده شوید
در بلک جک تک عرشه ؛ با 7+7 در برابر آس تسلیم شوید «اگر فروشنده بـه نرم 17 ضربه زد»

اگر به شما 15 داده شد:

در بلک جک تک یا دو طبقه ؛ 9+6 و 10+5 را در برابر آس فروشنده تسلیم کنید «اگر فروشنده نرم 17 را زد»
در همه ی اشکال بلک جک ؛ 9+6 و 10+5 را در برابر 10 فروشنده تسلیم کنید
در 4-8 عرشه بلک جک ؛ هر 15 را بـه 10 فروشنده واگذار کنید و درصورتی کـه فروشنده بـه نرم 17 رسید

 

اگر به شما 16 داده شده است:

در بلک جک تک یا دو طبقه ؛ تسلیم هر آس یا 10 موردی کـه فروشنده در دست دارد ؛ شوید
در بازی هاي‌ دارای بیش از چهار عرشه ؛ تسلیم هر 9 ؛ 10 یا خال باشید
در همه ی بازی هاي‌ بلک جک ؛ 8+8 را بـه آس فروشنده تسلیم کنید اگر دو بار پس از تقسیم مجاز نباشد

 

اگر به شما 17 داده می شود:

در بلک جک یک طبقه ؛ 10+7 را بـه آس فروشنده تسلیم کنید «اگر فروشنده بـه نرم 17 رسید»
در همه ی بازی هاي‌ بلک جک ؛ تسلیم شوید اگر فروشنده آس را نشان میدهد و روی نرم 17 ضربه می‌زند
اگر از این نکات ساده تسلیم پیروی کنید ؛ همیشه بازی درستی انجام خواهید داد. بـه یاد داشته باشید ؛ هیچ راهی برای بازی بهتر از تسلیم شدن در همه ی این سناریوها وجود ندارد.

 

تسلیم در بلک جک

صرف نظر از آنچه کـه ممکن اسـت باور داشته باشید ؛ دراین سناریوها ضرر خواهید کرد و واگذاری نیمی از شرط بندی شـما بهتر از از دست دادن دست در بیش از 25 درصد موارد اسـت.

 

تنها زمانی کـه این قوانین تسلیم ممکن اسـت اعمال نشود زمانی اسـت کـه شـما در حال شمارش کارت ها هستید و می‌دانید کـه تعداد زیادی بازی «در هردو طرف» وجوددارد ؛ اما این چیزی نیست کـه اکثر بازیکنان باید نگران ان باشند.

 

چرا ما در بلک جک تسلیم می شویم

شـما اکنون قوانین اساسی تسلیم بلک جک را میدانید و زمانی کـه میتوانید از آن ها برای افزایش ارزش کلی مورد انتظار خود استفاده کنید.اما ؛ ممکن اسـت هنوز برایتان سوال باشد کـه چرا ما در بلک جک تسلیم می‌شویم ؟! دقیقاً چه چیزی باعث می‌شود چنین نمایشی بهتر از یک دست پایین بازی کند؟

 

دلیل تسلیم شدن این اسـت کـه در سناریوهایی کـه در بالا توضیح دادم ؛ دست شـما کمتر از 25 chance شانس دارد کـه بدون توجه بـه نحوه بازی با ان ؛ فروشنده را شکست دهد.

 

این بدان معناست کـه چه بایستید ؛ چه نقاشی بکشید ؛ چه کار دیگری انجام دهید ؛ با دست خود ضرر خواهید کرد. بـه همین سادگی کارت ها تقسیم شدند.چه زمانی باید در بلک جک تسلیم شوید

 

مطمئناً ؛ هر چند وقت یک بار ؛ فروشنده دست خودرا محکم می‌کند و شـما در نهایت برنده خواهید شد. اما این فقط یک واریانس کوتاه مدت اسـت ودر بلند مدت ؛ دراین سناریوها ضرر خواهید کرد.

 

بلک جک همه ی چیز در دراز مدت و استقامت اسـت و اگر حوصله اینکار را نداشته باشید و نیمی از شرط خودرا پس بگیرید ؛ با سرسختی دور زدن بیشتر از ان ضرر خواهید کرد.

 

راه خود را برای پیروزی تسلیم کنید

تسلیم شدن مطمئناً روش بسیار خوبی برای پیروزی در هر چیزی از جمله بازی بلک جک بـه نظر نمی‌رسد . با این حال ؛ این قانون بـه دلایلی وضع شده اسـت و باید بر اساس ان استفاده شود.

 

اگر از زمان استفاده از تسلیم در بلک جک مطمئن نیستید ؛ این راهنما یک ابزار عالی برای استفاده و نگه داشتن هنگام بازی بلک جک ؛ بـه ویژه آنلاین اسـت.

 

تنها راه خوب برای بازی بلک جک پیروی از استراتژی اصلی اسـت و تسلیم شدن بلک جک مطمئناً بخش بزرگی از ان استراتژی اسـت.

 

اکنون کـه یاد گرفته اید چه زمانی باید در بلک جک تسلیم شوید و چرا می‌توانید بازی را شروع کرده و شروع کنید. من میتوانم بـه شـما قول دهم کـه اگر بـه این قوانین پایبند باشید و هرگز از انها دور نشوید ؛ نتایج کلی شـما التیام مییابد ؛ بنابر این بـه ان توجه کنید و خودتان ببینید.

قوانین تسلیم بلک جک - آیا باید از این بازی استفاده کنید؟

سوالات متداول تسلیم در مورد بلک جک

تسلیم بلک جک چیست؟

تسلیم بلک جک یکی از قوانینی اسـت کـه در عده اي از بازی هاي‌ بلک جک وجوددارد. تسلیم شدن دست بـه معنای واگذاری کارت ها و بازگرداندن نیمی از شرط بندی شـما اسـت. اگر تسلیم شوید ؛ دیگر گزینه دیگری در اختیار شـما نیست و دیگر نمیتوانید برنده شوید.

 

چه زمانی باید در بلک جک تسلیم شد؟

چندین سناریو وجوددارد کـه باید در بلک جک تسلیم شوید. اگر دستهای 14 ؛ 15 ؛ 16 ؛ یا گاهی اوقات 17 را در برابر 10 یا آس فروشنده داشته باشید ؛ تسلیم خواهید شد. اگر میخواهید جزئیات بیشتری داشته باشید ؛ این راهنمای تسلیم بلک جک رابا جزئیات ببینید و بدانید دقیقاً چه زمانی باید تسلیم شوید.

 

آیا تسلیم شدن در بلک جک به من پول می رساند؟

دستهایی کـه در بلک جک تسلیم می‌کنید همه ی بازنده هستند. بـه همین دلیل ؛ هیچ راهی برای بـه دست آوردن پول با آن ها وجود ندارد. با این حال ؛ نصف شرط بندی کـه با تسلیم شدن از دست میدهید ؛ کمتر از چیزی اسـت کـه با دست بازی کردن از دست می‌دهید ؛ بـه این معنی کـه در واقع در دراز مدت پول پس انداز میکنید.

اگر در بلک جک 17 دارم باید تسلیم شوم؟

نگه داشتن 17 برای شروع دستی در بلک جک بسیار قوی اسـت مگر این‌که با خلقی روبه‌رو شوید. درصورت روبه‌رو شدن با آس در دست فروشنده ؛ درصورت مجاز بودن ضربه 17 بـه 17 باید تسلیم شوید. دلیل این امر این اسـت کـه دراین سناریو شانس کمی برای شکست خانه وجوددارد و بهتر اسـت نیمی از مبلغ را ذخیره کنید. 

 

چگونه در بازی بلک جک کازینو تسلیم شوم؟

اگر در حال بازی بلک جک آنلاین هستید ؛ کافی اسـت روی دکمه تسلیم کلیک کنید تا دست خودرا رها کنید. اگر دریک کازینو بازی میکنید ؛ میتوانید با انگشتان خود یک خط کوچک درست پشت کارت هاي‌ خود ایجاد کنید «هرگز نباید تراشه هاي‌ کازینو را لمس کنید ». از این بهتر ؛ بـه سادگی اعلام کنید کـه می‌خواهید دست خودرا تسلیم کنید ؛ بنابر این هیچ مشکلی در مورد کاری کـه می‌خواهید انجام دهید وجود ندارد.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *