استراتژی های محبوب کازینو که به صورت آنلاین کار نمی کنند !

استراتژی های محبوب کازینو که به صورت آنلاین کار نمی کنند !

استراتژی های محبوب کازینو که به صورت آنلاین کار نمی کنند

دنیای کازینوها بـه دو بخش آنلاین و زمینی تقسیم شده اسـت. برای اکثر بازی هاي‌ کازینو ؛ شـما فکر میکنید کـه استراتژی ها بدون توجه به این‌ که در کدام یک از این بخشها هستید ؛ یکسان اسـت.با این حال ؛ واقعیت این اسـت کـه عده اي از استراتژی های محبوب کازینو که به صورت آنلاین کار نمی کنند و بـه سادگی نمی‌توانند آنلاین کار کنند ؛ و تعداد زیادی از بازیکنان بـه اشتباه عده اي از انها را بـه هرحال امتحان می‌کنند.

 

هدف من در این جا این اسـت کـه بـه شـما نشان دهم کـه کدام استراتژی هاي‌ زمینی در کازینوهای آنلاین کار نمی‌کند و چرا چنین اتفاقی میوفتد.

 

اگر استراتژی هاي‌ خاصی را روی میزها امتحان کنید کـه در واقع آن طور کـه شـما فکر می‌کنید کار نمی‌کند ؛ در نهایت می‌توانید پول زیادی را از دست بدهید و دلیل ان را درک نکنید. این وضعیتی اسـت کـه ما میخواهیم بـه شـما کمک کنیم از ان اجتناب کنید ؛ در حالی کـه برخی استراتژی هاي‌ خنک تر زمینی را نیز بـه شـما نشان می‌دهیم کـه ممکن اسـت از ان آگاه نباشید.

 

مرتب سازی بر اساس برای Baccarat

Baccarat کاملاً یک بازی شانس اسـت زیرا بازیکن بعد از پرداخت کارت ها نمیتواند هیچ تصمیمی بگیرد.با این حال ؛ یک استراتژی وجوددارد کـه می‌تواند در بازی هاي‌ زمینی استفاده شود «اگر میتوانید با ان کنار بیایید» بـه نام مرتب سازی لبه ؛ و این بـه شـما کمک میکند تا بیشتر با بازیکن یا بانکدار شرط بندی کنید.

 

با توجه بـه موارد گفته شده ؛ این بیشتر یک ترفند اسـت تا یک استراتژی با توجه بـه این‌که شـما باید فروشنده را فریب دهید تا اینکار را انجام دهد ؛ و شامل این میشود کـه کارت ها در هنگام مخلوط شدن چرخانده نمیشوند تا بتوانید ایده خوبی از کارت برتر داشته باشید. پیش از آنکه بـه اشتباهات کوچک در نحوه چاپ پشت کارتها توجه شود

 

محبوب ترین فردی کـه با اینکار گرفتار می‌شود احتمالاً اسطوره پوکر ؛ فیل آیوی اسـت . او بـه طور مشهور از یک هم دست برای فریب دلالان در بازی هاي‌ باکارات با ریسک بالا استفاده کرد تا از این استراتژی استفاده کند ؛ و پس از آنکه انها از پرداخت هزینه خودداری کردند ؛ میلیون‌ها سود برد .

استراتژی های محبوب کازینو که به صورت آنلاین کار نمی کنند

شمارش کارت در بلک جک

یکی از محبوب ترین و عاشقانه ترین استراتژی هاي‌ کازینو ؛ در شمارش کارت با بلک جک بـه وجود می‌آید. شمارش کارت در بلک جک اساساً راهی برای بدست آوردن ایده بسیار خوبی از ترکیب کارت هاي‌ باقیمانده پس از پرداخت کفش از یک نقطه خاص اسـت.

 

با این حال ؛ از آنجا کـه این استراتژی متکی بـه یک کفش یا دسته کارت واقعی اسـت کـه چندین بار متوالی بدون هم زدن بـه هم داده میشود ؛ در مورد بازی هاي‌ آنلاین ناموفق اسـت.

 

دلیل این امر در واقع بسیار ساده اسـت: کارتها پس از هر دست در بلک جک آنلاین مخلوط میشوند. این بدان معناست کـه هیچ راه حلی برای استراتژی وجود ندارد زیرا باید کارت ها را برای چند دست بدون هیچ تلاقی بـه کار گرفت.

 

با توجه بـه موارد گفته شده ؛ یک استراتژی کـه برای بلک جک آنلاین کار میکند ؛ از نمودارهای استراتژی استفاده می‌کند تا بـه شـما نشان دهد کـه چه موقع ضربه بزنید ؛ بایستید ؛ دو برابر شوید ؛ تقسیم کنید یا تسلیم شوید بر اساس مجموع خود و کارتی کـه فروشنده نشان میدهد.

 

مطمئن شوید کـه از نمودار برای بازی خاصی کـه در حال انجام ان هستید استفاده می‌کنید. اگر از نمودار بازی اشتباه استفاده کنید ؛ اشتباهات زیادی خواهید داشت و برنده هاي‌ زیادی را در طول زمان از دست خواهید داد.

 

بازی گروهی برای جکپات های مترقی

هنگامی کـه شـما یک اسلات جکپات مترقی یا نوع دیگری از بازی را به‌صورت آنلاین انجام می‌دهید ؛ هر تعداد از افراد میتوانند هم زمان وارد عمل شوند.

 

با این حال ؛ وقتی در کازینو آجر و ملات بازی میکنید ؛ همیشه اینطور نیست. در عوض ؛ شـما ممکن اسـت فقط تعداد زیادی صندلی برای یک عنوان خاص در معرض داشته باشید ؛ و طبق معمولً یا یک دستگاه پوکر اسلات یا ویدیو اسـت.بازی گروهی برای جکپات هاي‌ مترقی شامل اشغال تک تک صندلی هاي‌ موجود با روش زیر اسـت.

 

گروهی از بازیکنان را بـه اندازه کافی بزرگ داشته باشید کـه بتوانند همه ی صندلی هاي‌ یک جکپات معین را اشغال کنند.

 

هنگامی کـه بازی مترقی بـه اندازه کافی بالا می‌رود کـه برای بازی سودآور اسـت «بـه طور متوسط» ؛ سعی کنید هر صندلی را برای بازی اشغال کنید.

 

بازی را انجام دهید تا برنده تمام پولها شود در حالی کـه همان‌ گونه بـه اشغال هر صندلی ادامه می‌دهید.

 

پس از برنده شدن جکپات ؛ همه ی بازی را متوقف کرده و برنده هاي‌ خودرا تقسیم میکنند.

 

حتی در بازیهای پوکر ویدئویی پیشگام نیز این اتفاق را در حال حاضر مشاهده خواهید کرد ؛ و این یکی از محبوب ترین استراتژی هاي‌ پوکر ویدئویی اسـت کـه در واقع از نظر سودآوری برای عرصه زمینی کار می‌کند.

 

از آنجا کـه شـما نمیتوانید همه ی “صندلی” هاي‌ موجود را برای یک جکپات آنلاین مانند این انتخاب کنید ؛ بدیهی اسـت کـه چرا بازی گروهی دراین راستا کار نمی‌کند. با این حال ؛ رویکردی کـه بـه شـما کمک میکند نرخ پرداخت بهتری داشته باشید «و حتی میتواند در بلند مدت سودآور باشد» ردیابی جکپات مترقی اسـت.

 

در این جا نحوه عملکرد این نوع استراتژی ردیابی برای اسلات هاي‌ پیشگام «و سایر بازی ها» شرح داده شده اسـت.شـما یک فهرست یا صفحه گسترده از همه ی بازی هایي کـه میخواهید پیگیری کنید ایجاد می‌کنید. جایی در محدوده شش تا ده ایده آل اسـت.

 

برای هر یک از این بازی ها ؛ میانگین برنده جکپات «اطلاعاتی کـه بـه صورت آنلاین در معرض اسـت» و اندازه فعلی جکپات ان بازی را فهرست می‌کنید.

 

بـه دنبال بازی هایي باشید کـه ارزش جکپات فعلی آن ها بسیار بیشتر از میانگین انها اسـت و هر زمان کـه جلسه اي را شروع میکنید ؛ بازی هایي را انتخاب کنید.

 

خاطرجمعی حاصل کنید کـه هر زمان کـه شروع بـه بازی می‌کنید ؛ مقادیر فعلی خودرا بـه روز کنید زیرا پیشرفت جکپات در طول زمان تغییر میکند.

 

اگر اینکار را بـه طور مداوم انجام دهید ؛ میانگین نرخ بازدهی بازی هایي را کـه انجام می‌دهید بـه طور کلی بـه حداکثر می‌رسانید زیرا از موقعیت هایي کـه ارزش هاي‌ جکپات مترقی در پایین تر از محدوده موجود انها قرار دارد ؛ پیشگیري میکنید.

استراتژی های محبوب کازینو که به صورت آنلاین کار نمی کنند

چرخ های رولت تعصبی

در تعداد زیادی از میزهای رولت قدیمی در کازینوهای زمینی ؛ در واقع میتوانید دریابید کـه چرخ ها بـه هر طریقی تعصب دارند. اگر نتایج چرخش ها را بـه مدت طولانی مطالعه کنید ؛ میتوانید الگوهایی را پیدا کنید کـه شانس را بـه اندازه کافی دریک جهت یا جهت دیگر تغییر می‌دهد تا شرط بندی خاصی سودآور شود.

 

اینکار بیشتر در گذشته انجام می شد و جداول جدیدتر دارای سیستم هایي برای کاهش این نوع مسائل مربوط بـه تعادل چرخ هستند ؛ اما جداول قدیمی هنوز در برخی مناطق استفاده میشوند و میتوانند در برابر این حملات آسیب پذیر باشند.

 

وقتی آنلاین بازی میکنید ؛ چرخ فیزیکی وجود ندارد ؛ بنابر این هیچ سوگیری فیزیکی وجود ندارد. این بدان معناست کـه شـما باید از استراتژی هاي‌ استانداردتر رولت آنلاین مانند انتخاب بازی ها با بهترین نرخ پرداخت و استفاده از پیشنهادات جایزه بـه شیوه اي هوشمند استفاده کنید تا بیشترین ارزش را بـه دست آورید.

 

بررسی اجمالی

تعداد زیادی از مردم از بازی در کازینوهای آنلاین و زمینی لذت می‌برند ؛ بنابر این میتوانید افراد زیادی را پیدا کنید کـه بـه اشتباه از استراتژی هایي برای یکی استفاده می‌کنند کـه برای دیگری مناسب اسـت. علاوه بر این ؛ ممکن اسـت در مورد استراتژی طراحی شده برای بازی در زمین مطالعه کرده باشید و ان را به‌ صورت آنلاین امتحان کرده باشید تا نتایج متفاوتی داشته باشید.

 

علیرغم این واقعیت کـه استراتژی هاي‌ بالا نمونه هایي از مواردی هستند کـه بـه صورت آنلاین کار نمیکنند ؛ تعدادی استراتژی واقعی کازینو آنلاین وجوددارد کـه بـه شـما کمک می‌کند شانس بالاتری برای موفقیت کسب کنید.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *