3 قانون و تاکتیک های حداقل شناخته شده بلک جک

3 قانون و تاکتیک های حداقل شناخته شده بلک جک

3 قانون و تاکتیک های حداقل شناخته شده بلک جک

بلک جک یکی از بازیهای رومیزی اسـت کـه بـه اسانی در کف کازینو آموخته میشود.کودکان بی حوصله اصول اولیه بیست و یک سالگی را آموزش میدهند تا زمان بگذرانند و گردشگران در لاس وگاس بازی بلک جک را یک بازی کارتی عملا برای مبتدیان میدانند.3 قانون و تاکتیک های حداقل شناخته شده بلک جک تا زمانی کـه بتوانید کمی عقل سلیم را حساب کنید و بـه کار ببرید.

 

مبارزه با فروشنده دریک جلسه پرشور و شگفت انگیز از بلک جک ؛ فشار روانی زیادی را بـه دنبال ندارد. شـما روی دستهای بلند ایستاده اید ؛ بـه دستهای پایین ضربه میزنید و امیدوارید کـه نمایندگی فروش را ببندید – بشویید ؛ بشویید و اینکار را تکرار کنید تا یک تکه چیپس بسازید یا سعی کنید شکست بخورد.

 

این واقعیت برای میلیون‌ها بازیکن تفریحی بلک جک اسـت کـه سال و سال شانس خودرا روی میزها آزمایش می‌کنند. اما برای چند نفر منتخب ؛ بلک جک زیباترین قمار کازینو اسـت ؛ نژادی نادر کـه در ان بازیکنان متفکر واقعاً میتوانند بر نتیجه تأثیر بگذارند.

3 قانون و تاکتیک های حداقل شناخته شده بلک جک

برخلاف اسلات ؛ رولت و کراپ – کـه همه ی آن ها بازی هاي‌ شانس هستند کـه بر نتایج تصادفی تکیه میکنند – بلک جک هم بـه مهارت و هم بـه استراتژی مربوط می‌شود. وقتی یک بازیکن احتمالات زیر بنایی ریاضیات بلک جک را می‌داند ؛ اطلاعاتی کـه بیشتر بـه عنوان استراتژی اصلی شناخته میشوند ؛ فقط اسکن کل خود و کارت “بالا” نمایندگی فروشنده برای تصمیم گیری بهینه در هر زمان کافی اسـت.

 

بـه دلیل عناصر استراتژیکی کـه بلک جک در اختیار ما می‌گذارد ؛ بازیکنان تیزبین کـه بـه خاطر چسباندن ان بـه خانه در هر نوبت بـه خود می بالند ؛ ان را بازی انتخابی خود میدانند.با استفاده از اصول استراتژی اساسی و همچنین استفاده از انتخاب بازی هاي‌ صوتی ؛ یک قمارباز کـه نمره را میداند میتواند بـه اسانی از نرخ هاي‌ برتر خانه تا 0.50 enjoy لذت ببرد.

 

اما در حالی کـه اکثر علاقه مندان بـه کازینو خودرا در زمینه گیم پلی بلک جک کاملاً ماهر می‌دانند ؛ بازی هنوز چند راز را حفظ میکند کـه فقط برای یک قسمت کوچک از جامعه بازیکنان شناخته شده اسـت.اگر میخواهید از این اطلاعات داخلی استفاده کنید ؛ بـه دنبال سه قانون و استراتژی بلک جک کـه بیشتر بازیکنان از انها اطلاع ندارند ؛ بـه فهرست زیر نگاه نکنید.

3 قانون و تاکتیک های حداقل شناخته شده بلک جک

1 – تسلیم شدن دست شما در چند سناریو منطقی می شود

در نسخه آمریکایی بلک جک کـه توسط اکثر کازینوها در کشور پخش میشود ؛ فروشنده کارت “پایین” خودرا اسکن می‌کند تا درصورت بلک جک هر زمان کـه یک کارت آس یا 10 ارزش نشان میدهد ؛ وجود بلک جک را بررسی کند.

 

بـه شرطی کـه فروشنده یک بلک جک طبیعی را فاش نکند ؛ آن ها قبل از ادامه کار با دست ؛ یک لحظه مکث میکنند و بـه بازیکنان این فرصت را می‌دهند کـه تسلیم شوند. اکثر بازیکنان از قانون تسلیم شدن اطلاع دارند ؛ اما اگر این نخستین باری اسـت کـه در مورد بازی غیر معمول میشنوید ؛ در این جا یک خلاصه اساسی وجوددارد.

 

در موارد خاص ؛ بازیکن بـه سادگی بر اساس کل انها و کارت بازرگانی فروشنده ؛ باپ رپ دریافت میکند. تصور کنید چیزی شبیه 15 سخت در مقابل 9 فروشنده یا 16 سخت در مقابل 10 داشته باشید تا بتوانید منظور من را درک کنید.

 

دراین نقاط نامساعد ؛ همیشه یک بازی مطلوب با توجه بـه استراتژی اصلی وجوددارد ؛ اما حتی زمانی کـه ان را انجام میدهید ؛ بیشتر از همیشه باخت خواهید داشت.

 

بازیکنانی کـه با شرایط بدی مانند این مواجه هستند ؛ میتوانند بـه صورت شفاهی بـه فروشنده اطلاع دهند کـه میخواهند تسلیم شوند. وقتی دست خودرا تسلیم میکنید ؛ همان جا تسلیم میشوید ودر ازای نصف بازپرداخت شرط خود ؛ شانس برنده شدن را از دست می‌دهید.

3 قانون و تاکتیک های حداقل شناخته شده بلک جک

بنابر این ؛ شرط بندی کننده 10 دلاری کـه می‌خواهد تسلیم شود بلافاصله 5 دلار بـه صندوق کازینو می فرستد ؛ اما آن ها 5 دلار را کـه احتمالاً از دست داده اند نگه می دارند.

 

تعداد زیادی از افراد عادی بلک جک با بازی تسلیم تمسخر می‌کنند و معتقدند بهتر اسـت بـه جای عقب نشینی از عرصه بـه طور کامل ؛ شانس خودرا برای شکستن فروشنده یا کشیدن کارت عالی به کار بگیرید.

ودر بیشتر موارد ؛ این منتقدان درست می‌گویند. در همه ی سناریوهای آغازین بـه غیر از چهار حالت ؛ بازی تسلیم بازده کمتری برای بازیکنان ایجاد میکند.اما وقتی این چهار مورد خاص ظاهر می‌شوند ؛ تسلیم شدن یک استراتژی اسـت کـه میتواند امتیازات ارزشمندی از حقوق صاحبان سهام را نجات دهد.

 

مثال سخت 16* در مقابل فروشنده 10 را کـه قبلاً دراین نوشته ذکر شد ؛ درنظر بگیرید.*البته وقتی 16 سختی شـما از 8 تا 8 تشکیل شده اسـت ؛ همیشه باید این دست را بدون توجه بـه کارت بالا فروشنده تقسیم کنید. وقتی شک دارید ؛ بـه یاد داشته باشید: “همیشه آس ها و 8 ها را تقسیم کنید.”

 

شـما میتوانید بایستید و امیدوار باشید کـه فروشنده دریک مجسمه غیرمترقبه تصادف کند ؛ یا ضربه بزنید و سعی کنید یک کارت پایین دست نیافتنی را برای التیام بـه دست آورید.یا میتوانید تسلیم شوید و 50 درصد تخفیف در شرط خود کسب کنید.

3 قانون و تاکتیک های حداقل شناخته شده بلک جک

3 قانون و تاکتیک های حداقل شناخته شده بلک جک

برای دیدن این کـه کدام نمایش بهتر اسـت ؛ جدول زیر را بررسی کنید.

احتمال برد/باخت و بازده مورد انتظار برای هارد 16 در مقابل فروشنده 10
عمل درصد پیروزی نرخ ضرر AVG ضرر «درحدود 100 دلار شرط»
ایستادن 22.8% 77.2% $54.40
اصابت 23.4% 76.6% $53.20
تسلیم شوید 50 درصد شرط 50 درصد شرط $50.00

 

همانگونه کـه جدول بـه وضوح نشان می‌دهد ؛ ایستادن روی 16 در مقابل 10 باعث می‌شود کـه 22.8 the از مواقع برنده شوید ودر 77.2 of از معاملات بازنده باشید ؛ کـه برای از دست دادن 54.40 دلار خوب اسـت. ضربه با 23.4٪ برنده و 76.6٪ بازنده برای 53.20 دلار ضرر کمی بهتر اسـت.اما تسلیم شدن بهترین راه اسـت ؛ زیرا تقسیم مستقیم 50/50 را برای 50.00 دلار تضمین شده ضرر ارائه میدهد.در مورد چهار سناریو کـه تسلیم بهینه اسـت ؛ فقط از بازی با 16 سخت در مقابل 9 ؛ 10 یا آس فروشنده ودر 15 سخت در مقابل 10 استفاده کنید.

 

2 – شرط بندی بانوان خوش شانس آخرین بازی مکنده است

برای زمان هاي‌ بسیار قدیم ؛ بهترین پرداختی کـه هر آسیاب بلک جک می توانست داشته باشد ؛ بازگشت 3 بـه 2 برای فرود 21 طبیعی بود.این حق بیمه بـه دلیل دخالت کازینو در شرکتها تا حد زیادی بـه 6 تا 5 کاهش یافته اسـت ؛ اما بازیکنان مدرن اکنون میتوانند درصورت همکاری کارتها ؛ بین 1000 تا 1 یا بیشتر پرداخت کنند.

 

این امتیاز عظیم بـه شرط جانبی Lucky Ladies وصل می‌شود ؛ یک نوآوری نسبتاً اخیر کـه توسط طراح بازی هاي‌ رومیزی Galaxy Gaming مطرح شد. پس از قرار دادن یک شرط اضافی در فضای بانوان خوش شانس ؛ بازیکنان امیدوارند کـه بتوانند ترکیب هاي‌ مختلف 20 کل را بـه دست آورند.دست “برنده تمام پولها” دو ملکه قلب اسـت ؛ بـه همراه یک بلک جک برای فروشنده ؛ کـه 1000 تا 1 یا یک بچه گربه جکپات مترقی پرداخت می‌کند.

اما همانگونه کـه در رایجترین جدول هاي‌ پرداخت بانوان خوش شانس در زیر نشان داده شده اسـت ؛ 20 ترکیب دیگر برای پرداخت آب میوه مناسب اسـت.

دست جدول پرداخت 1 جدول پرداخت 2
Q قلب «2 برابر» + فروشنده بلک جک 1000 بـه 1 1000 بـه 1
Q قلب «2 برابر» 125 بـه 1 200 تا 1
مطابقت 20 «10-10 ؛ JJ ؛ QQ ؛ KK» 19 بـه 1 25 بـه 1
مناسب 20 9 بـه 1 10 بـه 1
فاقد 20 مورد 4 بـه 1 4 بـه 1

دیدن یک جدول دست مزد در حال افزایش مانند این کافی اسـت تا افراد تازه کار بلک جک عملکرد خودرا دو چندان کنند ؛ 5 دلار در بازی اصلی و 5 دلار دیگر در Lucky Ladies شرط بندی کنند.

 

اما انجام اینکار فاجعه اي برای بانک شـما ایجاد می‌کند ؛ زیرا جدول پرداخت 1 بالا دارای 24.71 edge حاشیه خانه ناپسند اسـت ؛ در حالی کـه جدول پرداخت 2 هنوز 17.64 aw ترسناک اسـت. برای بازی خوب بلک جک ؛ هرگز بـه کلاهبرداری بانوان خوش شانس دچار نشوید.

 

3-بازیهای تک تخته در حال مرگ هستند ، اما هنوز در راه هستند

در قدیم ؛ بلک جک با استفاده از یک دک 52 کارته اجرا می شد ؛ اما کازینوهای مدرن با استفاده از کفش هاي‌ چند طبقه با ترکیب شش یا حتی هشت عرشه مبارزه می‌کنند.

 

این کفش ها شمارش را تقریبا غیرممکن میکند ؛ اما چند سالن قمار مدرسه قدیمی در شهر گناه هنوز بلک جک تک طبقه پخش میکنند. بررسی بلک جک ما در لاس وگاس را بررسی کنید تا بدانید کدام یک از آن ها اسـت.

 

نتیجه

بلک جک و پیشینیان ان بیش از 400 سال اسـت کـه وجوددارد ودر تمام ان سده هاي‌ تکاملی یک بازی کازینو با ابعاد مختلف ایجاد شده اسـت.بین نفوذ موذیانه کازینوهای تحت مالکیت شرکتی کـه تمسخر بازی را یک گاو پول نقد می‌دانند و ظرافت هایي در ساختار گیم پلی کـه بـه بازیکنان باهوش اجازه میدهد چند درصد از حقوق صاحبان سهام اضافی را استخراج کنند ؛ بلک جک اگر پیچیده نباشد چیزی نیست.

 

شـما بـه تازگی با سه قانون و استراتژی آشنا شده اید کـه اکثر بازیکنان از ان اطلاع ندارند ؛ اما اجازه ندهید کـه تحصیلات شـما بـه همین جا ختم شود. وقتی بـه جزئیات ریز جزئیات بازی میپردازید ؛ هر چیزی کـه یاد می‌گیرید بـه یک پیکان دیگر تبدیل میشود کـه باید در میدان نبرد بلک جک از بین برود.چه در حال بازی بلک جک دریک کازینو زمینی باشید و چه دریک سایت کازینو آنلاین ؛ هرچه بیشتر در مورد بازی بدانید ؛ بهتر اسـت.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *