5 الگوی برتر پوکر برای کمک به رشد شما تا یک بازیکن حرفه ای شوید

5 الگوی برتر پوکر برای کمک به رشد شما تا یک بازیکن حرفه ای شوید

5 الگوی برتر پوکر برای کمک به رشد شما یک بازیکن

الگوهای پوکر عمدتاً بـه عادات پوکر یا روال پوکر اشاره دارد. پنج الگوی حیاتی پوکر را کـه بـه شـما کمک می کنند و پنج الگوی مهم را کـه مانع بازی شـما میشوند، بیابید.5 الگوی برتر پوکر برای کمک بـه رشد شـما یک بازیکن را دراین پست بخوانید.

 

الگوی راه تکرار یا بـه طور منظم اسـت کـه چیزی کـه انجام شده اسـت. بنابر این، هنگامی کـه در مورد ” الگوهای پوکر ” صحبت میکنیم، می‌توانیم از این عبارت بـه معنای “عادات پوکر” یا “روال پوکر” نیز استفاده کنیم.

 

الگوها ممکن اسـت بـه چیزهای واقعی مانند الگوهای شرط بندی اشاره داشته باشندآنها همچنین ممکن اسـت شامل عادات خارج از میز باشند، مانند کاری کـه قبل از جلسه انجام می‌دهید.دراین مقاله، ما قصد داریم پنج عادت خوب ضروری را بـه تفصیل توضیح دهیم تا بتوانید ان را در روال پوکر خود پرورش دهید.

 

انتخاب جدول خودرا بـه طور مستمر محاسبه و دوباره محاسبه کنید
یک روال قبل از جلسه خوب ایجاد کنید
اصول خطوط مختلف شرط بندی را درک کنید
وقتی در دست نیستید بـه دنبال الگوهای شرط بندی بازیکنان باشید
عادت بـه مطالعه را در خود ایجاد کنید
ما همچنین پنج الگوی مضر را فاش میکنیم کـه باید مراقب و/یا اجتناب کرد:

5 الگوی/عادت خوب پوکر کـه باید بپذیرید
1. انتخاب جدول خود را به طور مستمر ارزیابی و مجدداً ارزیابی کنید :

در پوکر، شـما پول خودرا از بازیکنان ضعیف تر بـه دست می آورید. بنابر این، منطقی اسـت کـه بـه طور مداوم بـه دنبال بازی‌ها و میزهای شاداب باشید تا نرخ پیروزی خودرا تا حد ممکن افزایش دهید. «اگر فکر می کنید جای گزین هاي‌ سودآور دیگری وجوددارد، این جست‌وجو باید شامل تغییر جداول باشد.»

 

برای کمک بـه توضیح نحوه تقسیم بردها در پوکر، موارد زیر را فرض کنید:

شـما روی میز خود یک ماهی دارید کـه با نرخ 10 بیگ بلایند در هر 100 دست از دست میدهد.
پنج رژ دیگر با مهارت برابر با این ماهی سر میز نشسته اند.
بـه طور متوسط، میزان برد بازیکن بازنده بین بازیکنان برنده تقسیم می‌شود و بـه طور میانگین هر بازیکن برنده + 2bb/100 بـه حساب می‌آید .

 

حالا تصور کنید یک نهنگ بزرگ دارید کـه با سرعت 50bb/100 از دست می‌دهد! این برابر با + 10bb/100 برای همه ی کوسه ها اسـت. یک یا دو نهنگ یا ماهی دیگر را بـه این مخلوط اضافه کنید، ودر این صورت نرخ پیروزی رگ ها را حتی بالاتر میبرید!بـه دنبال ان بازی ها و میزهای شاداب باشید تا بـه افزایش سود خود کمک کنید !

 

انتخاب جدول خودرا محاسبه و دوباره محاسبه کنیدانتخاب جدول خودرا محاسبه و دوباره محاسبه کنید.

5 الگوی برتر پوکر برای کمک به رشد شما یک بازیکن

5 الگوی برتر پوکر برای کمک به رشد شما یک بازیکن

2. یک روال قبل از جلسه خوب ایجاد کنید:

شکاف مهارتی در پوکر در دهه گذشته بی شک کاهش یافته اسـت. تعداد زیادی از مواد آموزشی اساسی و مبتنی بر نظریه در معرض همه ی بازیکنان وجوددارد. بنابر این، مزیت واقعی در بازی ها در جنبه ذهنی اسـت .

 

بنابر این، بسیار مهم اسـت کـه وارد یک برنامه معمول قبل از جلسه شوید تا خودرا برای موفقیت و تصمیم گیری بهینه آماده کنید. این آمادگی ممکن اسـت شامل انجام هر یک از فعالیت هاي‌ زیر قبل از جلسه باشد:

تماشای فیلم هاي‌ آموزشی
مرور تاریخچه دست
خواندن مقالات استراتژی
مراقبه
تمرین قدرت تجسم
خوردن یک وعده غذایی سالم برای این کـه احساس تنبلی و خستگی نکنید
داشتن یک استراحت شبانه خوب
هرگونه احساسات منفی را از سیستم خود خارج کنید و بر روی نکات مثبت تمرکز کنید تا یک ذهنیت سالم داشته باشید

5 الگوی برتر پوکر

3. اصول خطوط مختلف شرط بندی را درک کنید:

این نکته بیشتر مبتنی بر نظریه اسـت. دانستن استراتژی‌هاي‌ خاص بـه عنوان یک شرط‌بند پیش فلاپ ضروری اسـت. هفت خط شرط بندی استاندارد پس از فلاپ وجوددارد کـه میتوانید از آن ها استفاده کنید «در عرض فلاپ-تورن-ریور»:

بت-بت-شرط
شرط-شرط-چک
شرط-چک-شرط
شرط-چک-چک
Check-Bet-Bet
چک – شرط – چک
چک-چک-شرط

 

درک کنید کـه باید کار خوبی برای تقسیم بلوف ها و ترکیب هاي‌ ارزشی در هر یک از ان خطوط انجام دهید. بـه این ترتیب، متعادل میمانید و مقابله با ان دشوار اسـت.

 

بازیکنان مبتدی طبق معمولً تعدادی از این خطوط را بـه خوبی بازی می کنند. اما انها بـه شدت در بقیه قابل بهره برداری هستند. بـه طور معمول، انها یا بیش از حد بلوف میزنند یا ترکیبات ارزش کافی را در خطوط شرط بندی غیرمعمول باقی نمی گذارند . «بنابر این، اعمال فشار و برداشتن قابلمه از آن ها دراین موارد آسان اسـت.»

 

4. به دنبال الگوهای شرط بندی بازیکنان باشید که در دست نیستند:

این نکته بـه این اشاره دارد کـه پوکر بـه شـما می‌گوید کـه آیا در حین بازی زنده بـه صورت فیزیکی بیان میشود یا زمانی کـه آنلاین اسـت.

 

مردم طبق معمولً هنگام بازی با زبان بدن و رفتار خود مقدار باورنکردنی اطلاعات می‌دهند. در گفتگو اخیر با داگ پولک ؛ فیل هلموت بیشتر موفقیت خودرا در برابر حرفه اي هاي‌ برتر بـه خواندن مطالب انها در بازی هاي‌ زنده نسبت میدهد.

 

بـه این ترتیب، عادت کنید بـه تمایلات شرط بندی بازیکنان و آنچه بـه شـما میگوید می‌توانید تشخیص دهید، توجه کنید. از این‌ها برای تقویت تصمیم گیری خود در زمانی کـه با آن ها درگیر هستید استفاده کنید.

 

ودر طرف مقابل، سعی کنید تا آنجا کـه میتوانید با الگوهای شرط بندی خود سازگار باشید «همان دست، طول زمان یکسان، روش گرد آوری تراشه ها و غیره». بـه این ترتیب، از گفتن بیش از حد بـه خودتان جلوگیري می کنید.

 

مدیتیشن، آرام ماندن و ایجاد یک روال قبل از جلسه محکم «همان طور کـه در نکته عدد 2 ذکر شد» بـه شـما کمک می کند خونسردی خودرا حفظ کنید. شـما همچنین بـه سازگاری با الگوهای شرط بندی خود خواهید رسید.

 

5. عادت مطالعه را در خود ایجاد کنید:

عادت بـه مطالعه را در خود ایجاد کنیدعادت بـه مطالعه را در خود ایجاد کنیدمنحنی رشد مطالعه پوکر در آغاز بـه دستاوردهای تصاعدی منجر میشود . سپس زمانی کـه فرد شروع بـه درک نکات ظریف بازی می کند، بیشتر و بیشتر مسطح می‌شود.

 

بـه عبارت دیگر، صرف زمان برای مطالعه بازی بـه عنوان یک بازیکن مبتدی ضروری اسـت . پیشرفت شـما دراین مدت بسیار زیاد خواهد بود. همانگونه کـه بازی شـما بهتر می‌شود، سرمایه خودرا افزایش دهید و سهام خودرا بالا ببرید .

 

بی شک درک تفاوت هاي‌ ظریف بـه شـما کمک می کند تا در ریسک هاي‌ بالاتر شناور بمانید. اما بازده نسبی در مورد افزایش نرخ برنده شـما حداقل خواهد بود.

 

بـه این ترتیب، درک اصول بازی یک ضرورت اسـت. بسیار مهم اسـت کـه عادت بـه مطالعه اغلب «اگر نه روزانه» برای التیام مستمر داشته باشید.

 

«نکته پاداش»: یک گزارش بازی نگه دارید و نتایج خودرا ردیابی کنید

وقتی نتایج خودرا پیگیری می کنید، میتوانید با خودتان صادق باشید. شـما دقیقا می‌دانید کـه در پوکر چقدر خوب/بد عمل می کنید.اگر بـه طور مداوم جلسات را از دست میدهید، شاید نشت هاي‌ مهم تری وجود داشته باشد کـه باید انها را وصل کنید.بنابر این، پیگیری نتایج خود بـه شـما کمک می کند تا متوجه شوید کـه میزان پیروزی شـما واقعاً کجاست.

 

5 الگوی بد پوکر / عاداتی کـه باید از آن ها اجتناب کنید
1. پوکر را با الکل یا مواد مخدر مخلوط نکنید:

بر کسی پوشیده نیست کـه داشتن ذهن روشن بـه شـما کمک می کند تا تصمیمات خوبی در پوکر بگیرید. الکل اغلب یا شـما را خواب آلود می کند یا خیلی شل بازی می کند و بـه میزان برد شـما آسیب می‌رساند.

 

اگر در طول کار معمولی روزانه خود الکل نمی‌نوشید، پس نباید ان را سر میز پوکر نیز انجام دهید. تعداد زیادی از مردم در طول فعالیت هاي‌ ” مفرح ” و ” تفریحی ” زندگی خود مشروب مینوشند . بنابر این، برای بازیکنان ماهیگیر معمول اسـت کـه در حین بازی پوکر الکل مصرف کنند و شوت انجام دهند.

 

اگر برای کسب سود پوکر بازی می کنید، سعی کنید از استفاده از این محرک‌هاي‌ متناوب ذهنی قبل یا در طول بازی خودداری کنید.

 

2. تمرکز خود را تقسیم نکنید:

تمرکز خودرا تقسیم نکنیدتمرکز خودرا تقسیم نکنیدالگوهای شرط‌بندی و گفت‌وگوهای زیادی وجوددارد کـه باید از بازیکنان دیگر در زمانی کـه در دست نیستید مراقب انها باشید. بنابر این، هدف شـما باید همیشه گرفته شده در و متمرکز بر روی بازی در دست زمانی کـه شـما بازی هستند.

 

زمانی کـه فعالانه درگیر دستی هستید، باید مراقب باشید:

تلویزیون نگاه نکن
گفتگوهای فعال زیادی با دیگران نداشته باشید کـه شـما را از توجه بـه نکات مهم در دستان بازدارد.
گوشی خودرا بین دو دست نروید.
اقامت متمرکز در بازی در دست اسـت. درصورت آنلاین بودن چند جدول، از مهلت زمانی پیشگیری می کند. همچنین بـه شـما کمک می کند تا حد امکان اطلاعات را در گیم پلی زنده «و آنلاین» جذب کنید.

 

3. خیلی وقتا در کم ریسک بلوف نزنید:

یک کمدین باید «مخاطب خودرا بشناسد» و روال خودرا مطابق با ان تطبیق دهد. بنابر این، بازیکنان پوکر باید تمایلات سایر بازیکنان پوکر را در میز«هاي‌» خود درک کنند و استراتژی هاي‌ خودرا بر اساس ان تنظیم کنند.

 

بازیکنان مشتاق پوکر باید عناصر GTO بازی را مطالعه کنند تا اصول اولیه خودرا التیام بخشند. اما حقیقت این اسـت کـه شـما باید سعی کنید یک سبک استثمارگرانه از پوکر را برای مقابله با نقص‌هاي‌ بزرگی کـه بازیکنان در ریسک‌هاي‌ خرد و کم دارند، بازی کنید.
در کمترین ریسک، پوکر طبق معمولً یک بازی مبتنی بر ارزش اسـت. بازیکنان عموماً تمایل بـه اورکال و آندربلوف دارند. بنابر این، برای بهره برداری از این تمایلات، باید بازی خودرا سخت تر کنید.

 

بـه دنبال بـه حداکثر رساندن ارزش از طرف حریفان خود باشید و نه تلاش برای بـه دست آوردن بلوف هاي‌ بزرگ . «بـه خاطر داشته باشید کـه این بازیکنان بـه طور کلی از فراخوانی بسیار خوشحال هستند.»

 

4. پس از یک جلسه باخت، از شرط بندی پرش نکنید:

پس از یک جلسه باخت، سهام را پرش نکنیدپس از یک جلسه باخت، سهام را پرش نکنیدبزرگ‌ترین عیب تعداد زیادی از بازیکنان تازه‌کار این اسـت کـه پس از یک جلسه بازنده، از سهام خود پرش می کنند تا باخت خودرا پس بگیرند. البته، این خیلی هوشمندانه نیست، با بالا رفتن شرط ها، سطح مهارت بازیکن نیز افزایش مییابد .

 

بنابر این، در حالی کـه این تاکتیک ممکن اسـت چند بار برای بازگشت بـه زوج کار کند، اما در بیشتر موارد، انها در نهایت باخت و بزرگی را از دست میدهند.

 

پوکر یک بازی طولانی مدت اسـت. هیچ راه میانبری برای موفقیت وجود ندارد . شـما باید با مشت ها و نوساناتی کـه بـه صورت حرفه اي تجربه خواهید کرد رول کنید.

 

با استفاده از نکات زیر میتوانید اینکار را انجام دهید:

مطالعه بیشتر
جدا شدن از نتیجه نتایج
بدون توجه بـه موقعیت یا واریانسی کـه ممکن اسـت تجربه کنید، بـه بازی A-game خود ادامه دهید .

5 الگوی برتر پوکر برای کمک به رشد شما یک بازیکن

5 الگوی برتر پوکر

5. به طور معمول بازی های جانبی را در کازینو انجام ندهید:

وقتی جنبه “دراز مدت” سود در پوکر را درک می کنید، احمقانه اسـت کـه در بازی هاي‌ جانبی غیر پوکر در کازینوها «بلک جک، کرپس، اسلات و غیره» شرکت کنید. دراین بازی ها، خانه همیشه در درازمدت سودآور خواهد بود.

 

بگو کـه می خواهي یک شب بخير بگذرانی. تا زمانی کـه خیالتان آسان باشد کـه احتمال این کـه پولتان در سود کازینو ناپدید نشود، بیشتر اسـت، دراین صورت بال زدن عجیب‌وغریب خوب اسـت.همان طور کـه اصطلاح مشهور حکم می کند: ” همه ی چیز در حد اعتدال خوب اسـت .”

 

فقط بدانید کـه بازی‌هاي‌ غیر از پوکر در کازینو نمی توانند بـه هدف شـما کمک کنند. شـما نمیتوانید یک سرمایه گذاری پایدار درازمدت ایجاد کنید.

 

الگوهای پوکر: خط پایین

اکثر بازیکنان میدانند کـه باید در میز پوکر چه کاری انجام دهند تا جلسات برنده موفقی را بـه دست آورند.اما چیزی کـه بازیکنان مشتاق پوکر را از بازیکنان موفق قبلی جدا می کند این اسـت کـه آیا آن ها این کارها را انجام میدهند یا خیر! حتما بایدها و نبایدهای این مقاله را دنبال نمایید تا در مسیر برنده و سودآور در پوکر حرکت کنید.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *