16 نکته ضروری شرط بندی پوکر برای بهبود بازی خود در حد جهش!

16 نکته ضروری شرط بندی پوکر برای بهبود بازی خود در حد جهش!

16 نکته ضروری شرط بندی پوکر برای بهبود بازی خود در حد جهش!

16 نکته ضروری شرط بندی پوکر سیگاری بت را بررسی کنید کـه بـه طور کلی بازی پوکر شـما را التیام می بخشد و برنده شدن شـما را افزایش می دهد و ضرر هر دست را کاهش می دهد.

 

راهنمای شرط‌بندی پوکر ما بـه‌عنوان ابزاری جامع برای یادگیری نکات و نکات شرط‌بندی در کل استفاده می کند.اما اگر بـه دنبال فهرستی سریع از ضروری ترین نکات هنگام شرط بندی هستید، بـه جای درستی آمده اید!

 

دراین مقاله، ما مهمترین چیزهایی را کـه باید بـه خاطر بسپارید ودر استراتژی‌هاي‌ شرط‌بندی پوکر خود لحاظ کنید، آشکار و پوشش خواهیم داد :

تهاجمی بازی کنید
بـه یاد داشته باشید در مقابل چه کسی شرط بندی میکنید
از خود بپرسید: “شرط من چه چیزی را انجام می دهد؟”
یک طرح شرط بندی در سراسر دست داشته باشید
سریع دستان قوی خودرا بازی کنید
با تعداد زیادی از تساوی هاي‌ خود شرط بندی کنید و افزایش دهید
بالا بردن اول «بـه جای لنگیدن»
اندازه شرط خودرا بـه درستی انتخاب کنید
در پوکر زنده همیشه بـه همین روش شرط بندی کنید
تمام گزینه هاي‌ شرط بندی خودرا ارزیابی کنید
زمانی حمله کنید کـه از طرف مخالفان احساس ضعف می‌کنید
وقتی در شک هستید، فولد کنید
اتوپایلوت نکنید
بـه کل محدوده خود فکر کنید
محدوده هاي‌ سقفی و مزایای مهره / سهام را درک کنید
بازی GTO را یاد بگیرید ودر جایی کـه لازم اسـت منحرف شوید
بیایید شیرجه بزنیم!

 

1. تهاجمی بازی کنید

بازی تهاجمی با شرط‌بندی و افزایش بـه شـما امکان می دهد 1 از 2 راه را برنده شوید:

در مسابقه با بهترین دست
با دادن فضا بـه تمام حریفان شـما تا پات را بـه شـما هدیه دهند.
اگر منفعلانه بازی کنید، تنها شانس شـما برای برنده شدن با بهترین دست در مرحله مسابقه اسـت.

 

شرط بندی بـه شـما امکان می دهد با دستان قوی خود یک گلدان بسازید. همچنین زمانی کـه چیزی ندارید ودر حال بلوف کردن هستید، پت هاي‌ برد بالفعل را بـه شـما می دهد !بنابر این، بهتر اسـت بـه جای اجازه دادن بـه حریفان خود برای هدایت عمل، یک موضع تهاجمی اتخاذ کنید.

 

بـه یاد داشته باشید در مقابل چه کسی شرط بندی می کنیدبه یاد داشته باشید در مقابل چه کسی شرط بندی می‌کنید

 

2. به خاطر داشته باشید که در مقابل چه کسی شرط بندی می کنید

منطقی نیست کـه سعی کنید یک ایستگاه تماس را بلوف کنید ؛ همانگونه کـه بلند کردن مداوم یک بازیکن دیوانه در زمانی کـه دست قوی دارید، منطقی نیست. «بـه او اجازه دهید شرط بندی کند!»بـه دلیل تمایلات انسانی، بازیکنان قادر بـه بازی کاملاً عالی در هر موقعیتی نیستند.

 

بنابر این، همه ی بازیکنان تمایلات استثماری خواهند داشت، حتی اگر در سطح نخبگانی از بازی بازی کنند.بنابر این، با توجه بـه انچه گفته شد، مطمئن شوید کـه تصمیمات آگاهانه و منطقی بر اساس نوع«هاي‌» رقیب«ها» بگیرید. هدف خودرا تشخیص دهید کـه چگونه می توانید از معایب و تمایلات آن ها برای بـه حداکثر رساندن EV خود در هر موقعیتی استفاده کنید.

16 نکته ضروری شرط بندی پوکر برای بهبود بازی خود در حد جهش!

3. از خود بپرسید: “شرط من چه چیزی را انجام می دهد؟”

چند راه مختلف برای نزدیک شدن بـه شرط بندی در پوکر وجوددارد. یکی از روشها موارد زیر را بیان می کند:

 

شـما یا بـه عنوان یک بلوف شرط بندی میکنید «برای این کـه دست هاي‌ بهتری داشته باشید»

 

یا برای ارزش «برای گرفتن دست هاي‌ بدتر از شـما» و این تفکر بی شک شایستگی ان را دارد.

 

همچنین میتوانید بـه شرط‌بندی بـه گونه‌اي برخورد کنید کـه گویی می خواهید تحقق برابری رقیب خودرا انکار کنید . شـما همچنین ابتکار عمل را بـه دست میگیرید و خودتان یک گلدان برای برنده شدن بالفعل می‌سازید.

 

بنابر این، برای فهمیدن این کـه شرط شـما در حال انجام اسـت، عوامل متعددی وجوددارد کـه باید درنظر بگیرید. همه ی این عوامل باید تضمین کنند کـه شرط شـما هدف دارد و موثر خواهد بود.

 

برخی از سوالاتی که باید از خود بپرسید شامل موارد زیر است:

آیا سعی می‌کنید شانس بیان درست پات را از رقیب خود رد کنید ؟

 

آیا سعی میکنید با دست هاي‌ بدتر تماس بگیرید؟

 

آیا سعی میکنید دامنه حریفان خودرا گسترده نگه دارید ؟

 

آیا می خواهید بـه نشان دست خاص «و یا محدود وسیعی از دست»؟

 

آیا سعی دارید رقیب خودرا از گلدان هل دهید؟

 

آیا داستان شرط بندی شـما برای دستی کـه می خواهید نشان دهید منطقی اسـت ؟

 

یک طرح شرط بندی در سراسر دست داشته باشیدیک طرح شرط بندی در سراسر دست داشته باشید

 

4. یک برنامه شرط بندی در سراسر دست داشته باشید

بـه محض بیرون آمدن فلاپ، داشتن یک طرح خیابان بـه خیابان برای دست بسیار مهم اسـت. از قبل فکر کنید کـه قرار اسـت با تاکتیک هاي‌ شرط بندی خود چه کاری را امتحان کنید و بـه انجام برسانید .

 

ایجاد یک طرح شل مانند این می‌تواند چالش برانگیز باشد اگر تازه شروع بـه بازی پوکر کرده‌اید . اما با تجربه بیشتر، شروع بـه توسعه شهود خواهید کرد.بـه محض مشاهده یک فلاپ ؛ یاد خواهید گرفت کـه چگونه باید در خیابان هاي‌ آینده و ران اوت هاي‌ مختلف بازی کنید.

 

چیزهایی که می توانید از خود بپرسید شامل موارد زیر است:

آیا می خواهید برای 3 خیابان شرط بندی کنید؟

 

آیا رقیب شـما تمایلی بـه شرط بندی/بلوف کردن دارد اگر بـه او چک کنید؟

 

اگر دست شـما با قدرت متوسط، 1-2 خیابان با ارزش اسـت، پس در کدام 1-2 خیابان برای ارزش شرط بندی میکنید ؟

 

چه کارت هایي در نوبت/ رودخانه برای دست شـما خوب یا بد هستند و ممکن اسـت برنامه اولیه شـما را تغییر دهند؟

 

چه اندازه هاي‌ شرط بندی را می خواهید خیابان بـه خیابان استفاده کنید؟ این چه تاثیری بر برد ادامه رقیب شـما خواهد داشت؟

 

5. سریع دستان قوی خود را بازی کنید

بی شک مواردی وجود خواهد داشت کـه آهسته بازی کردن و تله کردن اشکالی ندارد.مثلا زمانی کـه یک قفل کامل روی تخته دارید و/یا شاید رقیب خودرا از داشتن دست‌هاي‌ ارزشی زیاد مسدود کنید.

 

یا اگر در حال بازی با یک دیوانه مطلق هستید کـه همیشه بلوف میزند و بـه هرحال روی 3 خیابان شرط بندی می کند.

 

اما بـه طور کلی توصیه می شود کـه اگر شـما رایزر پری فلاپ بودید، سریع دست‌هاي‌ قوی خودرا با cbet بازی کنید . یا اگر از موقعیت خود خارج بودید، چک افزایش دهید.

 

شـما می خواهید یک گلدان بسازید و بـه خودتان فرصتی برای بردن پول بیشتری نسبت بـه زمانی کـه منفعلانه بازی کنید، بدهید .

 

6. با بسیاری از تساوی های خود شرط بندی و افزایش دهید

با تعداد زیادی از تساوی هاي‌ خود شرط بندی کنید و افزایش دهیدبا تعداد زیادی از تساوی هاي‌ خود شرط بندی کنید و افزایش دهید.

 

انتخاب دست هاي‌ مناسب برای بلوف و نیمه بلوف در پوکر یک مهارت کلیدی اسـت. بـه طور معمول، شـما باید بخش خوبی از تساوی هاي‌ خودرا بـه صورت تهاجمی در فلاپ و چرخش بازی کنید . «و بادقت انتخاب کنید کـه کدام قرعه کشی از دست رفته برای بلوف کردن روی رودخانه»

 

این استراتژی مقابله با حریفان را دشوار می کند و انها را حدس می‌زنند کـه آیا شـما کالا را دارید یا خیر.بـه طور کلی باید نسبت بلوف بـه مقدار FLOP 2:1 ؛ 1:1 در TURN و حدود 1:2 یا 2:5 در RIVER داشته باشید.

 

در رودخانه، بهتر اسـت کـه تساوی هاي‌ مستقیم از دست رفته خودرا بلوف کنید تا فلاش هاي‌ از دست رفته. طبق معمولً بیشتر احتمال دارد کـه رقیب شـما فلاش تساوی را در محدوده خود از دست داده باشد.

 

7. اول وارد شوید «به جای لنگیدن»

بگویید اکشن برای شـما پیش فلاپ فولد شده اسـت. اگر می خواهید دست خودرا بازی کنید، همیشه برای یک مقدار افزایش استاندارد وارد شوید «2 تا 3xBB طبیعی اسـت».

 

“فقط” با بیگ بلایند تماس نگیرید «مگر این کـه شخص دیگری قبلاً اینکار را کرده باشد».این استراتژی بـه شـما کمک می کند تا محدوده شـما را خطی نگه دارید و بـه جای تقسیم، بـه طور کامل پر کنید. بنابر این، حریفان شـما بازی دست در برابر شـما را کمی دشوارتر خواهند یافت.

 

همچنین بـه ساخت گلدان کمک می کند.برای نازک کردن زمین «طبق معمولً ارزش سهام خودرا برای بردن گلدان افزایش می دهد»بـه شـما کمک می کند ابتکار عمل را در دستی کـه اغلب بـه بازی پس از فلاپ منتقل می شود، بـه دست آورید.

 

مطمئن شوید کـه اندازه باز کردن خودرا ثابت نگه دارید. بنابر این، شـما فقط با دست‌هاي‌ قوی‌ترتان را بزرگتر و با دست‌هاي‌ ضعیف‌ترتان کوچک‌تر نمیکنید.حریفان قوی بـه سرعت دراین مورد تصمیم خواهند گرفت.

 

8. اندازه شرط خود را به درستی انتخاب کنید

یک شرط بزرگ نشان دهنده یک محدوده قطبی اسـت «دست هاي‌ ساخته شده بسیار قوی، نیمه بلوف هاي‌ بسیار ضعیف یا تساوی هاي‌ از دست رفته. زمانی کـه بخش کوچکتری از کل محدوده خودرا در دست دارید، باید این اندازه را شرط بندی کنید.

 

شرط‌بندی‌هاي‌ کوچک‌تر، طیف وسیع‌تری از شرط‌هاي‌ ارزشی «از جمله برخی دست‌هاي‌ با قدرت متوسط» و بلوف‌هاي‌ کمتر را امکان پذیر می کنند.

 

آن ها همچنین «در تئوری» بـه حفظ دامنه حریفان شـما در هنگام تماس بیشتر از زمان شرط بندی بزرگ کمک می کنند.

 

خاطرجمعی حاصل کنید کـه اندازه هاي‌ شرط بندی موثر را از خیابانی بـه خیابان دیگر انتخاب کرده‌اید. این اندازه‌هاي‌ شرط را بر اساس انچه در خیابان‌هاي‌ قبلی نشان داده‌اید، قرار دهید.

 

اگر قبلاً روی فلاپ و چرخش بزرگ شرط بندی کرده‌اید، دیگر الزاماًً نباید ضعیف ترین «دست هاي‌ قوی» خودرا شرط بندی کنید. برد رقیب شـما در حال حاضر بـه دلیل اندازه هاي‌ شرط قبلی شـما در سمت قوی‌تر خواهد بود».
در نهایت، هنگام انتخاب یک اقدام مناسب، باید اندازه شرط‌هاي‌ حریفان را نیز درنظر بگیرید.

 

در مقابل یک شرط کوچک، می توانید بیشتر اوقات رایز کنید «با دست‌هاي‌ «جفت بالا» متوسط ​​تا خوب کـه ممکن اسـت فقط در مقابل یک شرط بزرگ تر کال کرده باشند»

 

شـما همچنین باید از بخش وسیع تری از محدوده خود در برابر یک شرط بندی کوچک دفاع کنید.برعکس، در مقابل یک شرط بزرگ، باید کمتر با دستان خوب خود رایز کنید. بـه دلیل محدوده قطبی کـه رقیب شـما نشان می دهد، در مجموع نیز می توانید کمتر دفاع کنید.

 

9. در پوکر زنده همیشه یکسان شرط بندی کنید

در پوکر زنده همیشه بـه همین روش شرط بندی کنیددر پوکر زنده همیشه بـه همین روش شرط بندی کنیدبرای کمک بـه مخفی کردن زمانی کـه دست قوی دارید و زمانی کـه ممکن اسـت بلوف بزنید، بسیار مهم اسـت کـه همیشه بـه همان روش شرط بندی کنید .

 

تکرار اقدامات، به همان شیوه، به ویژه زمانی که پوکر زنده بازی می کنید بسیار مهم است:

قبل از شرط بندی یا چک کردن، بـه همان میزان زمان بگذارید.

 

همیشه تراشه هاي‌ خودرا بردارید و با همان دست شرط بندی کنید.

 

چیپس ها را همانگونه کـه همیشه انجام می دهید و غیره برش دهید.

 

10. تمام گزینه های شرط بندی خود را ارزیابی کنید

همیشه تمام گزینه هاي‌ شرط بندی خودرا درنظر بگیرید. قبل از این کـه بـه تصمیم نهایی خود در مورد نحوه شرط بندی دریک موقعیت خاص برسید، نتایج بالفعل را درنظر بگیرید .

 

آیا باید با خود تماس بگیرید، چک را افزایش دهید یا شرط بندی کنید؟
کدام اندازه شرط موثرتر خواهد بود ؟
هدف نهایی شـما برای رسیدن بـه ان چیست؟

 

از این بدتر تماس بگیری؟
یا برای بهتر کردن دستها؟
انتخاب شرط شـما در حال حاضر چه تاثیری بر خیابان هاي‌ آینده خواهد داشت؟

 

اگر شرط بندی کنید و افزایش پیدا کنید، برنامه کاری شـما چیست – آیا قصد دارید دوباره رایز کنید ؛ تماس بگیرید یا فولد کنید؟

 

11. زمانی که ضعف مخالفان را احساس می کنید، حمله کنید

تعداد زیادی از نرخ برد یک بازیکن شامل نتایج گلدان هاي‌ کوچک اسـت ! تعداد زیادی از بازیکنان روی گلدان هاي‌ بزرگ تمرکز می کنند و مجذوب نتایج کوتاه مدت خود می شوند.

 

اما، با گذشت زمان، خنک‌کننده‌ها یکنواخت می شوند، و بیشتر مهارت یک بازیکن از نحوه تسلط بر حریفان در گلدان‌هاي‌ مرکز خرید ناشی میشود .بنابر این، هر زمان کـه حریفی دارید کـه ضعف نشان می دهد ؛ ضروری اسـت کـه از این موضوع استفاده کنید.

 

حمله با چنگال دراین فرصت بـه نفع خود در گلدان.مطمئناً با تساوی هاي‌ خود نیمه بلوف کنید.اگر مطمئن هستید کـه بلوف شـما این پات را بـه شـما می دهد، دامنه خودرا بیشتر گسترش دهید.

 

همین مورد برای رودخانه: حتماً با پایین محدوده خود بلوف بزنید. اندازه اي را شرط بندی کنید کـه در جایی کـه رقیب ضعف نشان داده فشار وارد کند – مانند دست هایي مانند Ace-high، جفت پایین و غیره.

16 نکته ضروری شرط بندی پوکر

12. وقتی در شک هستید، فولد کنید

وقتی در شک هستید، فولد کنیدوقتی در شک هستید، فولد کنید. تصمیمی دارید کـه در ان مطمئن نیستید کـه آیا باید تماس بگیرید یا فولد کنید؟طبق معمول بهتر بـه همیشه جانب احتیاط و برابر .

 

بـه عنوان یک سوء استفاده عمومی، اکثر بازیکنان تمایل دارند کـه ارزش بیشتری نسبت بـه متعادل یا بلوف سنگین داشته باشند .مطمئناً؛ آن ها هنوز هم ممکن اسـت بلوف داشته باشند، اما اغلب، بازیکنان تمایل دارند کمتر از انچه باید بلوف بزنند. این واقعیت بـه ویژه در مورد کشیدن ان ماشه نهایی بر روی رودخانه صدق می کند.

 

بـه این ترتیب، اگر هرگز در مورد تصمیمی کـه باید بگیرید مطمئن نیستید، طبق معمولً بهتر اسـت تا کنید .با رها کردن و رفتن بـه دست بعدی، از برقراری تماس‌هاي‌ نامطلوب بسیار بیشتر از EV خارج می شوید .

16 نکته ضروری شرط بندی پوکر برای بهبود بازی خود در حد جهش!

13. اتوپایلوت نکنید

پوکر یک بازی اطلاعات ناقص اسـت. بنابر این، بازیکنان باید دائماً روی کسب اطلاعات تمرکز کنند تا از آن ها بـه نفع خود استفاده کنند . این دانش بـه آن ها کمک می کند تا تصمیمات خوبی بگیرند.

16 نکته ضروری شرط بندی پوکر

به دنبال Tells بگردید:

بـه این فکر کنید کـه چگونه می توانید دست خودرا بـه گونه اي متفاوت در برابر حریفان خاص بازی کنید.تمام خطوط شرط بندی در معرض شـما را درنظر بگیرید.

 

نحوه واکنش رقیب شـما بـه خط شرط بندی کـه انتخاب میکنید را فاکتور بگیرید.بازی در خلبان خودکار یک راه مطمئن برای اشتباه کردن اسـت. بعدا خودرا در موقعیت‌هاي‌ نه چندان ایده‌آل قرار میدهید.توجه کنید و فقط روی دکمه ها کلیک نکنید یا شرط بندی هاي‌ بی فکر نکنید .

16 نکته ضروری شرط بندی پوکر

14. به کل محدوده خود فکر کنید

ایجاد یک استراتژی شرط بندی خوب بسیار مهم اسـت. باید شامل دست هاي‌ خوب هم در شرط بندی و هم در قسمت چک کردن محدوده شـما باشد.همچنین، ضروری اسـت کـه تشخیص دهید آیا ران‌آوت‌هاي‌ تخته خاص برای شـما یا حریفتان مطلوب‌تر اسـت یا خیر.

 

درنظر بگیرید کـه چگونه باید بر این اساس واکنش نشان دهید.در رانوت هایي کـه برای رقیب شـما مطلوب تر اسـت، باید دفاعی تری بازی کنید .برای تخته‌هایي کـه برای شـما مطلوب‌تر هستند، می توانید تهاجمی رابا بخش بزرگ‌تری از محدوده خود تقویت کنید. قرار دادن فشار بر رقیب خودرا.

 

در نهایت، زمانی کـه بـه حداقل فرکانس دفاعی «MDF» فکر می‌کنید، کل برد خودرا درنظر بگیرید .انتخاب دست و ترکیب‌هاي‌ مورد نیاز برای دفاع مناسب زمانی کـه رقیب شـما شرط می‌بندد یا افزایش میدهد، حساب کنید. این ارزیابی بـه شـما کمک می کند تا غیر قابل بهره برداری باقی بمانید .

16 نکته ضروری شرط بندی پوکر

15. محدوده های سقفی و مزیت های Nut/Equity را درک کنید

اغلب، محدوده یک بازیکن دریک دست بدون کلاه باقی میماند . این وضعیت زمانی اتفاق می‌افتد کـه ان‌ها دارای قوی ترین نگهدارنده‌هاي‌ پری فلاپ و جفت‌هاي‌ جیبی نیرومند در محدوده خود باشند.محدوده هاي‌ سقفی و مزیت هاي‌ Nut/Equity را درک کنیدمحدوده هاي‌ سقفی و مزیت هاي‌ Nut/Equity را درک کنید.

 

در همان زمان، محدوده دست سایر بازیکنان ” درپوش ” خواهد بود . این تمایز در محدوده‌ها منجر بـه مطلوب‌تر شدن ران‌هاي‌ تخته‌هاي‌ خاص نسبت بـه سایرین می شود.در این جا نیاز بـه درک مزایای آجیل و سهام وجوددارد .

 

اگر مزیت مهره دارید ؛ بـه این معنی اسـت کـه ترکیبات دستی از آجیل ها را در محدوده خود دارید «یعنی ست بالا، راسته و غیره».

 

اگر مزیت سهام دارید ؛ بـه این معنی اسـت کـه محدوده شـما در کل نسبت بـه بافت تخته بهتر از حریفان شـما عمل می کند.

 

بازیکنان ماهری کـه بدون بازی باقی می مانند و/یا مزیت سهام یا nut دارند، اغلب با شرط‌بندی‌ها و افزایش‌هاي‌ بزرگ بـه حریفان خود حمله می کنند.انها میخواهند حداکثر فشار را زمانی اعمال کنند کـه برد بازیکن محدود باشد و/یا ضعیف تر از شرط بندی باشد.

16 نکته ضروری شرط بندی پوکر

16. بازی GTO را یاد بگیرید و در جایی که لازم است منحرف شوید

درسال هاي‌ اخیر انفجاری از نرم افزارها و ابزارهای پوکر مبتنی بر حل کننده وجود داشته اسـت . رشد محبوبیت آن ها باعث شده اسـت کـه بازیکنان پوکر در مدت کوتاهی مهارت هاي‌ خودرا بـه سطح حرفه اي ارتقا دهند.

 

حل کننده ها بـه شـما کمک می کنند اندازه و فرکانس شرط بندی صحیح را برای استفاده در موقعیت هاي‌ مختلف تشخیص دهید. انها درک آنچه را کـه *باید* انجام دهید تا بـه شکلی GTO/غیر قابل بهره برداری انجام دهید را تسهیل می کنند .

 

هنگامی کـه مفاهیم GTO را کاملاً درک کردید ؛ از یک استراتژی مبتنی بر GTO بـه عنوان پایه استفاده کنید. سپس می توانید درصورت لزوم از ان منحرف شوید تا بـه خود اجازه دهید از مخالفان خود سوء استفاده کرده و EV بیشتری بـه دست آورید.

 

تعداد زیادی از بازیکنان خوب پوکر نیز بازی هاي‌ خودرا در Twitch پخش می کنند. بـه‌عنوان بیننده، می توانید استراتژی‌هاي‌ پخش‌ کننده‌ها را بیاموزید و شاهد باشید کـه چگونه دست‌هاي‌ خودرا در زمان واقعی بازی می کنند.

 

این نمای کوتاه از نمای نزدیک بی شک می‌تواند منحنی یادگیری را برای بازیکنانی کـه بـه دنبال پیشرفت هستند سرعت بخشد.

16 نکته ضروری شرط بندی پوکر

شرط بندی پوکر – خط پایین

همان طور کـه برای التیام مهارت هاي‌ پوکر خود تلاش میکنید، غرایز پوکر شـما نیز التیام می‌یابد. مشاهده خطوط/اندازه‌ها/گرایش‌هاي‌ شرط‌بندی مختلف در تعداد زیادی از موقعیت‌ها، تجربه شـما را افزایش میدهد.

 

بدون درنظر گرفتن کارت‌ها یا نحوه بازی ؛ بـه سرعت در مورد کاری کـه باید انجام دهید مهارت کسب خواهید کرد.از نکات بالا استفاده کنید تا بـه شـما کمک کند در مسیر درست برای التیام مهارت هاي‌ شرط بندی پوکر خود شروع کنید .

 

آن ها همچنین بـه شـما کمک می کنند تا تعیین کنید در انواع سناریوهای دیگر در پوکر چه کاری باید انجام دهید.موفق باشید!

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *