Bomb Pot در پوکر چیست؟

Bomb Pot در پوکر چیست؟

Bomb Pot در پوکر چیست؟

Bomb Pot در پوکر جایی اسـت کـه همه ی بازیکنان توافق می کنند قبل از پخش کارت، یک آنت اضافی را در ابتدای دست در پات قرار دهند.پات بمب جایی اسـت کـه هر بازیکن روی میز می‌پذیرد کـه مقدار مشخصی از تراشه‌هاي‌ اضافی را قبل از پخش شدن هر کارتی اضافه کند. پس از تقسیم کارت ها، عمل اغلب مستقیماً بـه سمت فلاپ پیش می‌رود .

 

بازی بـه طور معمول از فلاپ بـه بعد ادامه دارد، اما طبیعتا پات بسیار بزرگ‌تر از حد معمول اسـت. همچنین تعداد بازیکنانی کـه یک فلاپ را می‌بینند بسیار بیشتر از حد معمول هستند.گلدان هاي‌ بمب برای ایجاد اکشن و آوردن هیجان بـه بازی طراحی شده اند.

 

در این راهنما موارد زیر را یاد خواهیم گرفت :

گلدان بمب چگونه کار میکند؟
یک استراتژی خوب برای Bomb Pots چیست؟
آیا Bomb Pots سودآور اسـت؟
Bomb Pots چه زمانی اتفاق میوفتد؟

Bomb Pot در پوکر چیست؟

گلدان بمب چگونه کار می کند؟

هر بازیکن قبل از پخش کارت، یک آنت اضافی را در پات قرار می‌دهد. در اکثر بازی‌ها، فلاپ انجام میشود «هیچ جایی برای عمل پیش فلاپ باقی نمیماند».

 

این بدان معناست کـه نه تنها پات بزرگ‌تر از حد معمول اسـت، بلکه هر بازیکن روی میز هنوز در فلاپ زنده اسـت. عمل از این نقطه بـه بعد بـه طور معمول ادامه می‌یابد «اگر چه عمل هر چیزی غیر عادی اسـت».

 

یک استراتژی خوب برای Bomb Pots چیست؟

از یک طرف SPR « نسبت پشته بـه پات » بسیار پایینتر از حد معمول اسـت، کـه طبق معمولً بـه این معنی اسـت کـه باید گسترده‌تر عمل کنیم. از سوی دیگر، تعداد بازیکنان بیشتری وجوددارد کـه یک فلاپ را می‌بینند بـه این معنی کـه احتمال دست هاي‌ قوی بیشتر اسـت. بسته بـه تعداد بازیکنان، ممکن اسـت نیاز داشته باشیم کـه باوجود SPR کم عمق، با یک برد کاملاً محدود بـه بازی بپردازیم.

 

ما بـه طور کلی باید بـه دستورالعمل‌هاي‌ بسیار ساده‌اي مانند وارد کردن تراشه‌ها با جفت‌هاي‌ بالا یا ست‌ها بـه‌علاوه پست فلاپ پایبند باشیم «اگر چه این بستگی بـه عمق پشته و بافت تخته دارد». ما میتوانیم با دست‌هاي‌ ضعیف‌تر از این، شرط‌هاي‌ حفاظتی بسیار کوچکی انجام دهیم، بـه خصوص اگر روی اکثر یا همه ی بازیکنان دیگر موقعیت داشته باشیم.

 

آیا Bomb Pots سودآور است؟

برخلاف استرادلینگ کـه از نظر ریاضی غیرسودآور اسـت، هنوز هم ممکن اسـت بتوان در پات‌هاي‌ بمب سود کرد، زیرا هر بازیکنی برای شروع دست ضرر یکسانی دارد «همه ی بـه همان اندازه پست میکنند».

 

پات‌هاي‌ بمب طبق معمولً در درازمدت سود کمتری نسبت بـه پات‌هاي‌ معمولی خواهند داشت، اما از آنجایی کـه ما وادار هستیم پول زیادی بپردازیم و با هر ۲ کارت وارد پات شویم . در برخی بازی‌ها ممکن اسـت این نقطه ضعف بـه اندازه‌اي غیر قابل حل باشد کـه کل جدول در درازمدت در گلدان‌هاي‌ بمب شکست بخورد، تنها برنده خانه اسـت.

 

پات‌هاي‌ بمب نیز واریانس بسیار بالایی دارند، زیرا اغلب وادار میشویم کل استک خودرا در پست فلاپ در حالی کـه با چندین رقیب روبه‌رو میشویم، دریافت کنیم.

 

Bomb Pots چه زمانی اتفاق می افتد؟

قوانین دقیق این بستگی بـه بازی دارد. بـه عنوان مثال، عده اي از کازینوها ممکن اسـت در هر تعویض فروشنده، ظرف هاي‌ بمب را اجرا کنند. در بازی‌هاي‌ آنلاین، گلدان‌هاي‌ بمب اغلب در فواصل زمانی تصادفی اتفاق می‌افتند. در بازی‌هاي‌ خانگی، اگر همه ی موافق باشند، ممکن اسـت یک گلدان بمب اتفاق بیفتد.

Bomb Pot در پوکر چیست؟

Bomb Pot در پوکر

خلاصه

گلدان هاي‌ بمب کمی شبیه بـه استرادل هستند بـه جز برای کل میز کـه یک straddle قرار می‌گیرد.تفاوت کلیدی دیگر این اسـت کـه اکشن مستقیماً بـه سمت فلاپ پیش میرود بـه این معنی کـه ما دریک گلدان بزرگ خانوادگی بازی خواهیم کرد .

 

اندازه پات بزرگ تر بـه این معنی اسـت کـه ما با SPR پایین تر بازی خواهیم کرد . چرا برای اطلاعات بیشتر این مقاله در مورد SPR ها را بررسی نمیکنید ؟

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *