نحوه بازی فلاش فلاش دراو

نکات حرفه ای پوکر : نحوه بازی فلاش فلاش دراو

نکات حرفه ای پوکر : نحوه بازی فلاش فلاش دراو

وقتی صحبت از پوکر بـه میان می آید، من مانند جوجه اردک کوچکی هستم کـه ایده‌هاي‌ خودرا بر اساس انچه در ابتدا بـه من علاقه دارد، نقش می‌بندد.وقتی برای نخستین بار یک فلاش دراو را فلاپ کردم، این بره کوچک باید بـه یک شیر تبدیل شده باشد. سرم را بلند کردم، غریدم و زودتر از ان چیزی کـه بتوان گفت انشقاق پولم را گرفتم .نکات حرفه اي پوکر را دراین پست مطالعه کنید.

 

Full Tilt Poker اخیراً تغییرات بزرگی در نرم افزار خود ایجاد کرده اسـت تا بازیکنان تفریحی بیشتری را جذب کند. این بازتابی اسـت کـه وقتی در آینه نگاه می کنم می بینم، بنابر این مقداری پول نقد بـه حساب قدیمی‌ام ریختم و شروع کردم بـه بازی‌هاي‌ نقدی بدون محدودیت Hold’em «NLHE» 0.25$/0.50$ .

 

طولی نکشید کـه یک فلاش قرعه را فلش زدم و اجبار قدیمی برگشت. بـه محض این کـه دیدم الماس پیدا شد، نمی‌توانستم صبر کنم تا پولم را وسط بیاورم.من دست را بردم، اما موضوع این نیست. من نیاز داشتم تا کمی بیشتر در مورد این کسب و کار flush-draw بیابم، بنابر این از تیموتی ریلی حرفه اي خواستم تا راهنمایی هایي را ارائه دهد.

 

بازی پوکر کامل شیب NL Hold’em «6-Max» – 0.25 دلار / 0.50 دلار
صندلی 1: بازیکن 2 «53.60 دلار»
صندلی 2: بازیکن 3 «37.10 دلار»
صندلی 3: شرور «59.80 دلار»
صندلی 4: بازیکن 1 «40.50 دلار»
صندلی 5: قهرمان «54.30 دلار»
صندلی 6: بازیکن 4 «70.05 دلار»

نکات حرفه ای پوکر: نحوه بازی فلاش فلاش دراو

بازیکن 2 بلایند کوچک 0.25 دلاری را ارسال می‌کند. بازیکن 3 بیگ بلایند 0.50 دلاری را ارسال میکند. دکمه در صندلی عدد 6 اسـت

 

بازی Villain بـه 1.50 دلار افزایش می دهد

بازیکن 1 با 1.50 دلار تماس می‌گیرد

Hero با 1.50 دلار تماس میگیرد

بازیکن 4 تا می شود

بازیکن 2 تا می شود

بازیکن 3 با 1 دلار تماس می‌گیرد

 

*** FLOP *** 3 «کل پات: 6.25 دلار، 4 بازیکن»

بازیکن 3 چک

شرور 4.50 دلار شرط بندی می‌کند

بازیکن 1 با 4.50 دلار تماس می‌گیرد

هیرو بـه 14 دلار افزایش می دهد

بازیکن 3 تا می شود

نکات حرفه ای پوکر: نحوه بازی فلاش فلاش دراو

 

بازی Villain بـه 58.30 دلار افزایش میدهد و همه ی چیز را در اختیار دارد

بازیکن 1 تا می شود

Hero با $38.80 تماس میگیرد و همه ی چیز را وارد می‌کند

شرور Q

قهرمان جی

*** TURN *** 3 5 «مجموع پات: 116.35 دلار، 2 بازیکن، 1 All-In»

*** RIVER *** 3 Q «کل پات: 116.35 دلار، 2 بازیکن، 1 All-In»

Hero برنده پات «113.35 دلار» با فلاش، Ace high اسـت

نکات حرفه ای پوکر: نحوه بازی فلاش فلاش دراو

نحوه بازی فلاش فلاش دراو

تیموتی ریلی: “هنگامی کـه فلاش تساوی را انجام میدهید، باید هدف نهایی خودرا تعیین کنید. گاهی اوقات اینکار این اسـت کـه بازیکنان نیمه بلوف را از دست هاي‌ کمی بهتر کـه نمیتوانند بـه مرحله مسابقه برسند، نیمه بلوف کنند، یا این کـه دست هاي‌ بدتری را بـه سمت شـما وادار کنید کـه نیمه بلوف کنند.

 

نحوه بازی پوکر فلاش تساوی

دستی کـه انتخاب کردید دست خوبی برای صاف کردن موقعیت و نگه داشتن در تساوی هاي‌ بدتر اسـت. من انتظار ندارم کـه کسی KT+ را تا کند و تنها چند ترکیب ترکیبی از flush draw وجوددارد کـه ان را دراین فلاپ وارد می‌کند.

 

“اگر ما دستی مانند A ♥ 2 ♥ یا A ♥ 3 ♥ داشتیم، من ان را بالا می‌برم، و نه بـه دلیل ارزش افزوده تساوی ترکیبی «اگر چه بدیهی اسـت کـه خوب اسـت» بلکه بـه این دلیل کـه حذف J ♦ از دست ما چیزهای زیادی بـه آن ها می دهد. تساوی هاي‌ بیشتر در محدوده خود کـه ممکن اسـت مایل بـه ورود بـه ان باشند.

 

شرور ما قرار نیست در این جا شرط بندی هوایی زیادی در چهار نفر داشته باشد و بهترین چیزی کـه می توانیم بـه ان امیدوار باشیم K ♦ 9 ♦ یا K ♦ Q ♦ اسـت . هنگامی کـه ما را افزایش میدهیم، 33؛ 44 و شاید TT را نشان می‌دهیم «اگر چه TT ممکن اسـت قبل را افزایش دهد» و یک دسته از تساوی ها.

 

همان طور کـه گفته شد، شـما اعتبار زیادی دراین فلاپ دریافت نخواهید کرد. کارت‌هاي‌ نوبت زیادی وجود دارند کـه بـه ما امکان میدهند ادامه دهیم و حتی در نوبت نیمه بلوف کنیم.

نکات حرفه ای پوکر: نحوه بازی فلاش فلاش دراو

تیموتی ریلی: «کوئین، دوش یا کینگ همگی کارت‌هایي هستند کـه می توانیم حداکثر فشار را روی نوبت وارد کنیم تا عده اي از دست‌هایي را کـه نمیتوانیم در فلاپ جمع کنیم، بیرون بیاوریم. همچنین، احتمال زیادی وجوددارد کـه آس ما زنده باشد.

 

“صرفاً برای روشن شدن، افزایش ریز دراین فلاپ بد نیست زیرا ما همیشه حداقل 30 درصد سهام خواهیم داشت و عده اي از بازیکنان بد را وادار خواهیم کرد تا خیلی گسترده شرط بندی کنند و وادار شوند AQ، 99؛ JT و غیره را فولد کنند.

 

«فقط فکر می کنم راه‌هاي‌ بهتری برای بازی کردن وجوددارد، جایی کـه متوجه می شوید کـه شرور پول را در موقعیت‌هاي‌ تحت سلطه قرار می دهد تا در وضعیت تلنگر 40/60. اگر مطالعه‌اي داشته باشید کـه شخصیت شرور دوست دارد در تساوی‌ها بیش از حد بازی کند، افزایش دادن نیز خوب اسـت.

 

“اگر ما کم عمق تر باشیم، مانند MTT، من یک افزایش کوچک انجام می‌دهم و سپس ان را لغو می کنم. ما با دست هاي‌ ساخته شده زیادی روبه‌رو خواهیم شد، اما با توجه بـه این کـه نسبت پات بـه پشته ما کوچک تر اسـت، چنین چیزی نداریم. فضای زیادی برای مانور دادن و من فقط با سهامی کـه داریم بـه ان دست خواهم یافت.»

 

هدف نهایی شما چیست؟

نخستین نکته ریلی برای من این اسـت کـه هدف نهایی خودرا تعیین کنم: آیا قصد دارم بازیکنان نیمه بلوف را از دستان بهتر خارج کنم یا یک نیمه بلوف را وادار بـه انجام حرکت کنم؟

 

اولین اشتباه من اینجاست. وقتی به اکشن فلاپ می روم اینطور فکر نمی کنم. من یک طرز فکر بسیار تک بعدی دارم که به شرح زیر است:

من تساوی nut-flush رابا دو اورکارت دارم. این دستی اسـت کـه من خوشحالم کـه برای استک بازی می کنم. بلند کنید و ان را وارد کنید.این اصل جوجه اردک اسـت کـه قبلاً بـه ان اشاره کردم. این یک اثر قدیمی از زمانی اسـت کـه من برای نخستین بار شروع بـه بازی پوکر کردم کـه هرگز تکامل نیافته اسـت.

 

اگر عمیق‌تر بـه دست فکر می کردم، آشکار می ‌شد کـه اگر ان را وارد کنم، در بیشتر مواقع سگی خواهم بود کـه رو بـه یک دست ساخته شده اسـت. بـه همین دلیل اسـت کـه پیشنهاد ریلی برای فراخوانی در فلاپ حرکت بسیار بهتری اسـت.

 

دیدگاه ریلی مبنی بر این کـه با حذف J ♥ از دست شروع ما، اکنون ترکیبات بیشتری از دست‌هاي‌ شرور بـه دست می دهد کـه او احتمالاً با ان دست بـه دست می دهد، چیزی اسـت کـه من هرگز بـه ان فکر نمی کردم.

 

تیموتی ریلی درس بسیار مهمی بـه من آموخت. وقت ان اسـت کـه مانند جوجه اردک زشت دست و پا زدن را متوقف کنید.

نکات حرفه ای پوکر: نحوه بازی فلاش فلاش دراو

12 نکته برای بازی فلاش تساوی

چیزی در مورد کارت هاي‌ مناسب وجوددارد کـه باعث می شود ذهنمان را از دست بدهیم! تساوی هاي‌ فلاش یکی از قوی‌ترین تساوی ها در فلاپ هستند، با این حال، کارت هاي‌ مناسب و تساوی هاي‌ فلاش نیز رایجترین دست هاي‌ غلط در پوکر هستند. نکته دشوار این اسـت کـه ریاضیات بـه شـما می‌گوید کـه آن ها را محافظه کارانه بازی کنید در حالی کـه استراتژی بـه شـما حکم می‌کند کـه “aggro” شوید.

 

دراین مقاله، ما سعی خواهیم کرد چند شبهه را کـه در حول و حوش فلاش تساوی وجوددارد، روشن کنیم. متغیرهای زیادی دخیل هستند و ما سعی خواهیم کرد بـه تعدادی از آن ها بپردازیم. بنابر این، در این جا میرود؛ 12 نکته ما برای بازی فلاش تساوی:

 

ایده کلی این اسـت کـه بـه طور تهاجمی بازی nut flush را انجام دهید. هر یک از دو سناریو محتمل اسـت. اول، این احتمال وجوددارد کـه رقیب شـما تا شود، زیرا شـما اوت دارید. دوم، شـما رقیب خودرا در محل قرار می‌دهید و وی را وادار بـه تصمیم گیری میکنید. در صورتی کـه فلاش خودرا نزنید، بـه خودتان فضای کافی برای بلوف کردن راه خود برای پیروزی می‌دهید.

نکات حرفه ای پوکر: نحوه بازی فلاش فلاش دراو

توصیه میشود کـه با یک فلاش آجیل بـه جای حرکت، بررسی کنید. اگر AK یا AQ مناسب دارید، شرط بندی گزینه بهتری اسـت. از آنجایی کـه بیش از هر چیز دیگری یک شرط بندی ارزشی اسـت.

نکات حرفه ای پوکر: نحوه بازی فلاش فلاش دراو

اگر یک فلش دراو با درای مستقیم نیز دارید، بهتر اسـت فلاپ را چک کنید. البته یک مهره مستقیم بهتر از راسته پایینی اسـت. بنابر این، بـه عملکرد رقیب خود توجه کنید.
هنگامی کـه در موقعیت هستید.

 

درنظر بگیرید کـه فلاش هاي‌ قویتر را فراخوانی کنید ودر فلاپ ترس هاي‌ فلاش ضعیف تر را افزایش دهید. با موقعیت، رقیب خودرا وادار بـه تصمیم گیری میکنید، در عین حال می‌توانید اطلاعات حیاتی در مورد کارت هاي‌ او بـه دست آورید. اگر نوبت یک آجر اسـت و رقیب شـما چک میکند. بهتر اسـت فلاش دراو قوی خودرا بررسی کنید و با یک قرعه ضعیف بالا ببرید.

 

اگر بهترین شانس پات را ندارید، همان‌ گونه می‌توانید در بازی بمانید. چرخش و رودخانه می‌تواند قدرت دست شـما را بـه طرز چشمگیری تغییر دهد.هنگامی کـه فلاش در خیابان هاي‌ بعدی اتفاق میوفتد، می‌توان از مسدود کننده هاي‌ فلاش آس برای فلاپ ها و بشکه هاي‌ C-bet استفاده کرد.

نکات حرفه ای پوکر: نحوه بازی فلاش فلاش دراو

دریک گلدان 3 شرطه، با یک قرعه کشی قوی آجیل. یک فلاپ C-bet منطقی اسـت.اگر موقعیت دارید و یک افزایش دهنده پیش از فلاپ هستید. بررسی یک فلاش درب پشتی بازی درستی اسـت.جفت وسط با یک فلاش تساوی یک چک یا یک شرط کوچک را تضمین میکند.جفت برتر با یک فلاش دراو نقطه خوبی برای بالا بردن اسـت.

 

بهترین کار این اسـت کـه وقتی از موقعیت خود خارج شده اید، چک کنید یا تماس بگیرید.در نهایت، اگر بیش از کارت، قرعه کشی مستقیم، و جفت بالا با فلش قرعه خود دارید. شـما شانس گلدان عالی دارید بزرگ کردن بهترین اقدام اسـت.

 

نکات بالا می‌تواند هنگام تصمیم گیری برای اقدام شـما مفید باشد. لطفاً بـه خاطر داشته باشید کـه مجموعه اي از عوامل دیگر وجوددارد کـه باید درنظر بگیرید. بـه عنوان مثال، در صورتی کـه در حال بازی با یک بازیکن فشرده بـه جای ایستگاه تماس هستید، باید عمل خودرا تعدیل کنید. امیدوارم این نکات کمک کرده باشد. موفق باشید!

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *