نحوه محاسبه شانس و ارزش سهام در تگزاس هولدم

نحوه محاسبه شانس و ارزش سهام در تگزاس هولدم

نحوه محاسبه شانس و ارزش سهام در تگزاس هولدم

درک نحوه ارزیابی شانس پات فقط شـما را بـه نیمه راه می‌رساند کـه باید باشید. هنگامی کـه شانس «و شانس ضمنی» را دارید، باید ارزش سهام خودرا در پات ارزیابی کنید و این دو رابا هم مقایسه کنید تا ببینید بازی صحیح در هر موقعیت چیست.نحوه محاسبه شانس و ارزش سهام در تگزاس هولدم را دراین پست مطالعه کنید.

 

نحوه محاسبه شانس پوکر

هر اقدامی کـه انجام می دهید، دستی کـه بازی می کنید یا شرط‌بندی می کنید، شانس، احتمال و آمار بـه ان متصل اسـت. در این جا اعداد اصلی پوکری کـه باید در حین بازی پوکر آنلاین یا زنده با انها روبه‌رو شوید و ارزیابی کنید آمده اسـت:

 

شانس گلدان

شانس ضمنی

انصاف

شانس پات در رابطه با حقوق صاحبان سهام

 

Pot Odds چیست؟

شانس پات بـه رابطه بین اندازه پات و اندازه شرط اشاره دارد. شانس پات شانسی اسـت کـه برای برقراری تماس بـه شـما “از طرف پات پیشنهاد می‌شود”. این مقدار پول در قابلمه در مقایسه با مقدار پولی اسـت کـه باید برای ماندن در دست بپردازید.

 

به عنوان مثال:

اگر 10 دلار در پات وجوددارد و باید شرط 2 دلاری را فراخوانی کنید. سپس شانس گلدان 5-1 را دریافت می کنید. اگر باید یک شرط 5 دلاری را در همان پات 10 دلاری فراخوانی کنید، شانس پات 2-1 دریافت می کنید. گلدان چقدر بزرگ اسـت؛ شرط بندی چقدر اسـت؟

 

درک و ارزیابی شانس پات یک مهارت کاملاً اساسی برای بازی کردن بهترین پوکر آنلاین شـما اسـت – یا برای این موضوع زندگی کنید.

 

اندازه گلدان

همیشه باید از اندازه گلدان آگاه باشید. اگر لیمیت پوکر بازی می کنید، بـه جای مقدار پول، تعداد شرط هاي‌ موجود در پات را می شمارید.

 

وقتی شرط‌ها دو برابر میشوند، مانند هولدم، شرط‌هاي‌ بزرگ را دو شرط کوچک حساب می کنید. اگر Pot-Limit یا No-Limit بازی می کنید.

 

شمارش پات کمی سخت تر اسـت ودر نتیجه، شانس آن قدر دقیق نخواهد بود. صرف نظر از این، شـما هنوز هم باید اینکار را انجام دهید.

 

نحوه استفاده از Pot Odds

هنگامی کـه شانس پات خودرا دانستید، باید از این اطلاعات بـه درستی استفاده کنید. شـما اینکار رابا اتصال ضرایب پات بـه ارزش دست خود انجام می دهید.

 

این بدان معنی اسـت کـه می توانید حریفان خودرا در دستان احتمالی قرار دهید و شانس خودرا برای دستیابی بهتر درک کنید.

 

بـه عنوان مثال، شـما یک فلاش دراو را در هولدم انجام می دهید ودر مقابل حریفی قرار می‌گیرید کـه فکر می کنید حداقل جفت برتر دارد.

 

9 کارت « طبق معمولً اوت نامیده میشود » وجوددارد کـه وقتی چهار کارت را بـه یک فلاش زدید، بـه شـما یک فلاش میدهد. همانگونه کـه در جدول «در ادامه در زیر» می‌بینید.

 

9 اوت بـه شـما 35 درصد شانس «2:1 در مقابل» را می‌دهد کـه در ترکیب چرخش و ریور فلاش را انجام دهید. این بـه این معنی اسـت کـه برای سودآور کردن یک کال در فلاپ بـه شانس حداقل 2-1 نیاز دارید.

نحوه محاسبه شانس و ارزش سهام در تگزاس هولدم

شانس ضمنی

شانس ضمنی بـه عنوان رابطه بین اندازه پات فعلی و پاتی کـه انتظار میرود برنده شوید تعریف می‌شود. این بدان معنی اسـت کـه گاهی اوقات حتی زمانی کـه شـما تصمیم بـه بازی دارید، گلدان شانس درستی ندارد.

 

زیرا شـما انتظار دارید کـه با ضربه زدن دست خود اقدامات بیشتری انجام دهید و برنده شوید.

 

بـه عنوان مثال: در Limit Hold’em رقیب شـما 20 دلار را دریک پات 80 دلاری شرط بندی می‌کند و کال شـما بـه شـما شانس پات 5-1 میدهد «شـما 20 دلار برای بردن 100 دلار بـه خطر می‌اندزید».

 

اما، اگر انتظار دارید کـه رقیب شـما درصورت دست زدن بـه یک شرط یا افزایش در ریور شرط ببندد، شانس ضمنی شـما 6-1 یا 7-1 اسـت.

سهام پوکر
شانس ضمنی همه ی چیز را تغییر میدهد.

 

یک قانون ساده برای هولدم و اوماها

هر اوت بـه شـما شانس تقریبی 4% می‌دهد کـه روی پیچ و رودخانه باهم برخورد کنید. بـه عنوان مثال، پنج دور بـه شـما شانس التیام حدود 20٪ می‌دهد. شش خروج = حدود 24٪. این رابا تمرین بیشتر بازی پوکر خود خواهید آموخت .

 

قرعه کشی هاي‌ خاص در هولدم و اوماها                           خروجی ها

فلاش تساوی با دو کارت اضافه یا تساوی مستقیم 15            خروجی

با یک اورکارت قرعه کشی کنید 12                                     خروجی

فلاش قرعه کشی 9                                                        خروجی

قرعه کشی مستقیم با پایان باز 8                                      خروجی

دو کارت اضافه 6                                                             خروجی

قرعه کشی مستقیم روده 4                                             خروجی

 

آیا به ماشین حساب شانس گلدان نیاز دارم؟

چند ابزار ساده Pot Odds Calculator بـه صورت آنلاین وجوددارد. اما انصافاً این کـه بتوانید بـه سرعت شانس پات را در ذهن خود ارزیابی کنید، مهارت خوبی اسـت.

 

هم در پوکر زنده و هم در پوکر آنلاین. بـه هرحال بیرون کشیدن یک اتومبیل حساب شانس روی میز زنده زمان میبرد. با این حال، اگر پوکر آنلاین بازی میکنید .

 

ما می توانیم یک خودرو‌حساب شانس پوکر توسط Pokerlistings برای سرعت بخشیدن بـه محاسبات شـما ارائه دهیم.

 

چگونه امتیازات خود را بشماریم

برای ارزیابی ارزش سهام خود «شانس برنده شدن در پات»؛ ابتدا باید بدانید کـه چند اوت برای دستیابی بـه دست دارید. “اوت” هر کارتی اسـت کـه می‌تواند بیاید و بهترین دست را بـه شـما بدهد.

 

بدیهی اسـت، قبل از این کـه بتوانید شروع بـه شمارش اوت کنید، باید رتبه بندی دست پوکر بـه جلو و عقب را بدانید . بنابر این اگر انها را نمی شناسید از آنجا شروع کنید.

 

بعد از این کـه رتبه بندی دست پوکر را شناختید، باید بتوانید صفحه را بخوانید . آیا امکان مستقیم یا فلاش وجوددارد؟ آیا تخته جفت شده اسـت؟

 

همه ی این موارد ممکن اسـت بر روی خروجی شـما تأثیر بگذارد. در این جا یک برگه تقلب ساده اسـت کـه متداول ترین موقعیت هایي را کـه بعد از فلاپ در ان قرار خواهید گرفت را پوشش میدهد «تعریف اصطلاحات در زیر فهرست آمده اسـت»:

دست خروجی ها

قرعه کشی مستقیم با پایان باز 8

قرعه کشی مستقیم روده 4

فلاش قرعه کشی 9

باز کردن و خیط و پیت کردن قرعه کشی 15

سه نوع برای ساختن یک خانه کامل 6 «فلاپ»؛ 9 «چرخش» «+1 اوت برای چهار نفر»

جفت جیبی برای زدن یک ست بعد از فلاپ 2

 

به یاد داشته باشید:

اوت هایي را کـه می شناسید «روی تخته ودر دستتان» بردارید و دو بار اوت ها را بشمارید.

 

قرعه کشی مستقیم با پایان باز – دو مقدار مختلف کارت وجوددارد کـه بـه شـما دست میدهد: 2*4 = 8 اوت.

دست: 8 9 | هیئت مدیره:6 7 2

 

قرعه کشی مستقیم Gut-shot – شـما بـه یک کارت در وسط چهار نیاز دارید.

دست: 8 9 | هیئت مدیره:6 10 2

نحوه محاسبه شانس و ارزش سهام در تگزاس هولدم

فلاش قرعه کشی – 13 کارت از ان لباس وجوددارد. شـما دو نفر را نگه دارید و دو نفر روی تخته هستند «در مجموع چهار»: 13 – 2 – 2 = 9 اوت

دست: 8 9 | هیئت مدیره:6 بـه 2

 

قرعه کشی باز و همسطح – شـما هم یک قرعه کشی با پایان باز و هم یک قرعه فلاش دارید.

دست: 8 9 | هیئت مدیره:6 7 2

 

سه کارت برای ایجاد یک خانه کامل – شـما سه کارت با رتبه یکسان دارید.

دست: 8 8 | هیئت مدیره:8 7 2

 

جفت جیبی برای زدن ست بعد از فلاپ – شـما یک جفت در دست دارید.

دست: 8 8 | هیئت مدیره:6 7 2

 

آنتی اوت ها و مسدود کننده ها

هنگام شمارش خروجی هاي‌ خود باید ایده ضد خروجی ها « و مسدود کننده ها » را بـه خاطر بسپارید . اگر با زدن مستقیم خود، فلش رقیب خودرا نیز کامل کنید.

 

پس این کارت‌ها بـه هیچ عنوان دست شـما نیستند. و آن ها را نمیتوان شمارش کرد. امکان فلش تساوی روی تخته میتواند یک قرعه کشی متوالی 8 بیرونی سودآور را بـه تساوی متوالی شش بیرونی تبدیل کند و شانس شـما را ناکافی کند.

 

شرط‌بندی‌ها با احتیاط اشتباه میکنند و فرض می کنند کـه آن ها خطرناک‌ترین دست را برای شـما دارند. اگر یک فلش قرعه وجوددارد، فرض کنید انها قرعه را دارند.

 

اگر هیئت مدیره جفت اسـت، فرض کنید انها خانه کامل دارند – یا اگر خوش شانس باشید سفر می کنند. تا زدن یک دست بـه اشتباه هزینه کمتری نسبت بـه خارج کردن اشتباه کل پشته خود دارد.

نحوه محاسبه شانس و ارزش سهام در تگزاس هولدم

چند تا خروج دارید؟ بسته بـه این کـه رقیب خودرا روی چه چیزی قرار می دهید، می توانید بـه تعداد 4 یا 10 اوت داشته باشید. قرعه کشی مستقیم شـما بـه مهره ها بستگی دارد، بنابر این، مگر این کـه وارد یک خانه کامل یا فلاش درب پشتی شوید، چهار اوت محکم خواهید داشت.

مثال 1
دست تو:

نحوه محاسبه شانس و ارزش سهام در تگزاس هولدم

هیئت مدیره:

 

اگر رقیب خودرا فقط روی یک جفت قرار دهید، لایک کنید آ 9 ؛ سپس شـما 10 خروج دارید. متأسفانه، تقریبا غیرممکن اسـت کـه بدانید ضربه زننده رقیب شـما چیست. اگه نگه دارنجی 9 ؛ پس از ان شـما تنها بـه هفت خروجی می‌رسید.

 

دراین دست، بسته بـه کارت هاي‌ رقیب، فاصله بین کشیدن مرده تا 15 اوت را افزایش می دهید. اگر رقیب شـما یک هاوس کامل «یا کواد» دارد، در حال ترسیم مرده یا عملا مرده هستید «از نظر فنی می توانید JJ یا QQ را در حال اجرا برای یک هاوس کامل بالاتر بگیرید».

مثال 2
دست تو:

نحوه محاسبه شانس و ارزش سهام در تگزاس هولدم

هیئت مدیره:

نحوه محاسبه شانس و ارزش سهام در تگزاس هولدم

اگر رقیب شـما یک فلش تساوی بالاتر داشته باشد، بـه 6 اوت کشیده میشوید و باید از 7 قلب و همچنین 6 جفت اوت بالاتر جاخالی دهید. اگر رقیب شـما فقط یک جفت داشت، شـما با 15 اوت مینشینید «با فرض این کـه یک J یا Q بـه رقیب شـما دو جفت بهتر نمی‌دهد».

 

به این قوانین طلایی پایبند باشید:

فقط در صورتی برای قرعه کشی پول بپردازید کـه قرعه کشی باشد.

هرگز روی تخته جفتی بـه صورت مستقیم یا هم سطح نکشید.

در درازمدت، با تعقیب فلاش روی تخته هاي‌ جفتی یا فلاش بدون آس در دست، پول زیادی از دست خواهید داد.

 

اگر می توانید این قرعه‌کشی رابا قیمت ارزان بـه رودخانه ببرید، بازهم دست مناسبی اسـت، اما دستی نیست کـه بتوانید کل استک خودرا با ان بازی کنید.

مثال 3
دست تو:

هیئت مدیره:

 

دراین دست شـما یک قرعه کشی مستقیم و یک فلش دراو دارید. اما حتی اگر تخته رنگین کمان بود «بـه جای همه ی بیل»؛ شـما بـه سمت انتهای مکنده یک کارتی خط مستقیم می‌روید.

نحوه محاسبه شانس و ارزش سهام در تگزاس هولدم

اگر 9 بیاید دارید 8 9 10 جی س در حالی کـه هر شخصی کـه یک سلطان در دست دارد، 9-K مستقیم بهتری دارد. اگر بیل بیاید شـما با یک فلاش 8 ارتفاع نشسته اید، مهره سوم. خروجی هاي‌ شـما عملاً صفر اسـت، بنابر این این دست باید تا شود.

 

هنگام شمارش اوت‌هاي‌ خود، بسیار مهم اسـت کـه از اوت‌هایي کـه دستتان برای بهتر شدن دارد نگاه کنید . اگر التیام دست شـما دست بهتری برای رقیب شـما ایجاد میکند، ان اوت در واقع یک ضد اوت اسـت. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ضد خروجی ها بـه کارت هاي‌ ضد خروجی و پولی مراجعه کنید.

 

وقتی شک دارید، همیشه بهتر اسـت فرض کنید کـه کمترین تعداد دفعات را دارید تا بیشترین. همیشه این یک اشتباه کم هزینه تر اسـت کـه وقتی خوب هستید فولد کنید تا وقتی کـه عقب هستید تماس بگیرید.

 

نحوه محاسبه ارزش سهام پوکر

گام بعدی پس از مشخص کردن شانس پات، تعیین ارزش سهام خود اسـت «شانس برنده شدن پات در مقایسه با رقیب». این ترفند هنگام پخش زنده ضروری اسـت. ساده‌ترین راه برای بـه دست آوردن سهام خود این اسـت کـه این قوانین را بـه خاطر بسپارید:

در فلاپ، اوت هاي‌ خودرا x4 ضرب کنید

در پیچ، خروجی هاي‌ خودرا x2 ضرب کنید

 

این بـه شـما شانس برنده شدن پات را بـه صورت درصدی می‌دهد.

 

بنابر این، برای مثال، اگر یک فلاش دراو داشته باشید، 9 اوت در فلاپ دارید. 9×4 = 36% شانس برای ساخت بهترین دست. و با یک تساوی مستقیم با پایان باز «هشت اوت» شـما 32% شانس دارید کـه در فلاپ مستقیم خودرا انجام دهید – یعنی با دو کارت باقیمانده در آینده.

نحوه محاسبه شانس و ارزش سهام در تگزاس هولدم

از آنجایی کـه ما شانس گلدان را بـه عنوان یک نسبت داریم، پس باید ان درصد را نسبتی برای مقایسه این دو درنظر بگیریم. نسبت حقوق صاحبان سهام شـما 64-36 اسـت «64 بار کـه دست خودرا نمیگیرید، 36 برابر شـما».

 

اگر از همان میانبر نسبت از قسمت شانس پات استفاده کنیم تا سمت راست برابر با 1 باشد، نسبت برابری «64/36»:1 یا 1.7:1 اسـت. بـه این معنی کـه برای هر باری کـه دست خودرا بسازید، 1.7 برابر خواهد بود کـه انجام نمیدهید.

 

در فلاپ و با تعداد زیاد خروجی «> 8» ؛ میانبر قبلی پاسخ کمی غلط میدهد. یک فرمول ساده وجوددارد کـه می توانید برای بدست آوردن رقم کمی دقیق تر بـه خاطر بسپارید:

«تعداد خروج * 4» – «تعداد خروج – 8» = حقوق صاحبان سهام

 

این بـه این معنی اسـت کـه ارزش یک بازی فلاش مستقیم با پایان باز «15 اوت» خواهد بود:

«15 * 4» – «15 – 8» = 53%

 

بدون این فرمول، درصد هفت امتیاز بیشتر میشود و نتیجه مصنوعی بزرگی بـه ما میدهد.

 

با این حال، برای خروج هاي‌ کمتر، نیازی نیست در ارزیابی شانس خود بـه اندازه کافی دقیق باشید، میانبر ساده بـه اندازه کافی نزدیک اسـت تا در مورد تماس تصمیم بگیرید.

 

ترکیب و مقایسه شانس و برابری پات

اگر ارزش سهام شـما بالاتر از شانس پات شـما اسـت، پس تماس خوبی اسـت. اگر پایین تر اسـت، پس تماس بدی برقرار می کنید. در ابتدایی ترین شکل خود، شانس ها پیچیده تر از این نیستند.

جاناتان لیتل در ریاضیات پایه پوکر

جاناتان لیتل، قهرمان دو بار تور جهانی پوکر «WPT» و تهیه کننده کتاب هاي‌ آموزشی پوکر.

 

اغلب در NLHE با قرعه کشی هاي‌ خوب خود – مانند قرعه کشی هاي‌ مستقیم و همسطح با پایان باز – تقریبا همیشه قیمت مناسبی را برای کشیدن بـه کسانی کـه در فلاپ هستند دریافت می کنید.

 

و گاهی اوقات در نوبت — بـه خصوص وقتی شانس هاي‌ ضمنی را درنظر میگیریم.

 

«اگر متداول‌ترین اوت‌ها را بـه خاطر بسپارید، مانند شش اوت زمانی کـه کارت‌هاي‌ اضافه دارید، یا هشت اوت با اکثر قرعه‌کشی‌هاي‌ مستقیم، نه اوت اگر یک فلش تساوی داشته باشید، یا بیشتر اگر آن ها را ترکیب کنید.»

 

ابزارهای بیشتر پوکر:

خودرو حساب شانس پوکر «شانس برنده شدن در هر نقطه از یک دست»

اتومبیل حساب کدام دست برنده میشود «تعیین کنید کدام دست پوکر برنده می‌شود»

برگه تقلب دست هاي‌ شروع پوکر

HUD ها و ردیاب هاي‌ پوکر

 

نکات بیشتر برای مبتدیان:

چگونه بازی پوکر آنلاین را شروع کنیم

انتخاب صحیح دست در MTTها

ارزش مورد انتظار «EV» در پوکر، توضیح داده شده اسـت

یک بانک سرمایه مناسب داشته باشید

 

نکات متوسط ​​بیشتر:

فهرست شانس هاي‌ لانگ شات در هولدم

ترفندهای مسابقات پوکر آنلاین «2021» با جسپر هوگارد

 

آیا می خواهید یک بازیکن پوکر حرفه ای شوید؟

پیگیری نتایج شـما

 

سوالات متداول شانس پوکر

شانس پوکر چیست؟

در تگزاس هولدم، شانس پوکر ابزار احتمالی اسـت کـه شـما بـه عنوان یک بازیکن پوکر بـه ان نیاز دارید. در واقع، شـما باید همیشه در هنگام تصمیم گیری بـه شانس پوکر فکر کنید.

 

شانس شـما و مخالفانتان. بـه طور خلاصه، شانس پوکر احتمال برنده شدن شـما در ان دست یا قیمتی اسـت کـه ارائه می‌دهد «شانس پات».

 

چگونه شانس پوکر را یاد بگیریم؟

شـما می توانید با مطالعه نمودار شانس پوکر ما و امتحان موقعیت هاي‌ دستی در اتومبیل حساب شانس پوکر ما، شانس پوکر را بیاموزید.

 

چگونه شانس پوکر را به سرعت محاسبه کنیم؟

برای ارزیابی ارزش سهام پوکر خود – یا این کـه چند وقت یک‌بار باید یک دست برنده شوید، می توانید از یک فرمول ساده استفاده کنید. شمارش کنید کـه چند خروجی دارید.

 

برای مثال، اگر در حال ترسیم بـه یک فلاش هستید، 13 کارت مناسب دارید، دو کارت در دست، دو کارت روی تخته – 9 کارت باقی میماند. شانس ضربه زدن شـما بـه پیچ 9*4 «+4» = 40٪ اسـت. در رودخانه نصف ان اسـت – 9*2 «+2» = 20%.

 

– برای شرط‌بندی نیم پات، 3:1 دریافت میکنید، بنابر این برای تماس بـه 25 درصد سهام یا بیشتر نیاز دارید.

 

– با شرط 3/4 پات، شانس پات 7:3 دارید و برای فراخوانی بـه +30 درصد سهام نیاز دارید.

 

– با یک شرط بندی بـه اندازه پات، شانس پات 2:1 را دریافت می کنید و برای فراخوانی بـه +33 درصد سهام نیاز دارید.

 

– با شرط 2 برابری پات، ضریب پات 3:2 اسـت و برای تماس بـه 40 درصد سهام نیاز دارید.

نحوه محاسبه شانس و ارزش سهام در تگزاس هولدم

بنابر این، فرض کنید کـه دست رقیب شـما کمتر از یک فلش اسـت و شـما بـه سمت یک فلش می‌روید. انها اندازه پات را روی فلاپ شرط می‌بندند.

 

ممکن اسـت انتخاب کنید کـه کال کنید. اما اگر پات را روی نوبت شرط بندی کنند، ارزش سهام شـما کاهش یافته اسـت. ناگفته نماند کـه اگر انها یک دست مانند دو جفت داشته باشند.

 

دارای ارزش سهام برای زدن یک خانه کامل و شکست دادن هر کارتی هستند کـه شـما روی ان می‌کشید.

 

بهترین ماشین حساب شانس پوکر چیست؟

ما می توانیم یک خودرو‌حساب شانس پوکر عالی و سریع را در این جا دراین صفحه ارائه دهیم.

 

در پوکر، شانس ضمنی چیست؟

شانس ضمنی رابطه بین اندازه پات فعلی و گلدانی اسـت کـه انتظار می‌رود برنده شوید. زیرا گاهی اوقات پات شانس درستی ندارد، حتی زمانی کـه تصمیم بـه بازی دارید. زیرا شـما انتظار دارید کـه با ضربه زدن بـه دست خود اقدام بیشتری انجام دهید و برنده شوید.

 

شانس ضمنی همه ی چیز را تغییر میدهد. بـه عنوان مثال، در Limit Hold’em رقیب شـما 20 دلار را دریک پات 80 دلاری شرط بندی میکند و کال شـما بـه شـما شانس پات 5-1 میدهد «شـما 20 دلار برای بردن 100 دلار بـه خطر می‌اندزید».

 

اما، اگر انتظار دارید کـه رقیب شـما درصورت دست زدن بـه یک شرط یا افزایش در ریور شرط ببندد، شانس ضمنی شـما 6-1 یا 7-1 اسـت.

نحوه محاسبه شانس و ارزش سهام در تگزاس هولدم

شانس پوکر: چه زمانی تماس بگیریم؟

اگر بـه سمت راست یا فلاش بکشید، اغلب این سوال را خواهید پرسید. بنابر این باید ارزیابی کنید کـه آیا شانس کافی برای فراخوانی شرط یا افزایش در فلاپ یا نوبت دارید یا خیر. ابتدا باید ارزیابی کنید کـه چند وقت یک‌بار قرعه کشی خودرا انجام می دهید – ابتدا با شمارش اوت هاي‌ خود.

 

اگر بـه سمت یک فلاش میروید، دو کارت مناسب در دست و دو کارت روی تخته دارید، یعنی 9 کارت از ان لباس در عرشه باقیمانده اسـت. در فلاپ، 9*4 «+4» = تقریبا 40 درصد ضربه اسـت.

 

در همین حال، در پیچ «بنابر این شانس ضربه زدن بـه رودخانه» 9*2 «=2» = تقریبا 20٪ ضربه اسـت.

نحوه محاسبه شانس و ارزش سهام در تگزاس هولدم

با شانس پات، دوباره بـه تعداد کارت ها فکر کنید. 52 در عرشه، دو در دست شـما و سه در تخته «فلاپ». یعنی 47 کارت دیده نشده «از جمله کارت هاي‌ سوراخ حریفان».

 

نه کارت میتواند شـما را نجات دهد اما 38 کارت قرعه کشی شـما را کامل نمی‌کند. بنابر این این نسبت 38:9 – یا 4:1 «یا 25٪» اسـت. بنابر این اگر شانس پات 4:1 / 25% ندارید، نباید تماس بگیرید. با درنظر گرفتن شانس ضمنی، این نسبت دوباره تغییر می‌کند.

 

شانس پوکر خوب چیست؟

فرض کنید کـه بـه سمت یک فلش میروید و 9 اوت دارید – تقریبا 40٪ سهام در فلاپ و 20٪ در نوبت دارید.

 

– برای شرط‌بندی نیم پات، 3:1 دریافت می کنید، بنابر این برای تماس بـه 25 درصد سهام یا بیشتر نیاز دارید.

 

– با شرط 3/4 پات، شانس پات 7:3 دارید و برای فراخوانی بـه +30 درصد سهام نیاز دارید.

 

– با یک شرط بندی بـه اندازه پات، شانس پات 2:1 را دریافت می کنید و برای فراخوانی بـه +33 درصد سهام نیاز دارید.

 

– با شرط 2 برابری پات، ضریب پات 3:2 اسـت و برای تماس بـه 40 درصد سهام نیاز دارید.

 

بنابر این، بگویید رقیب شـما یک دست کمتر از یک فلش دارد، مانند دو جفت. انها اندازه پات را روی فلاپ شرط بندی می کنند، شـما ممکن اسـت انتخاب کنید کـه کال کنید.

 

اما اگر پات را روی نوبت شرط بندی کنند، ارزش سهام شـما کاهش یافته اسـت. ناگفته نماند کـه اگر آن ها یک دست مانند دو جفت داشته باشند، دارای ارزش سهام برای زدن یک خانه کامل و شکست دادن هر کارتی هستند کـه شـما روی ان می‌کشید.

 

در پوکر، شانس پات چیست؟

شانس پات بـه رابطه بین اندازه پات و اندازه شرط اشاره دارد. بـه عنوان مثال: اگر 10 دلار در پات وجوددارد و باید شرط 2 دلاری را فراخوانی کنید. سپس شانس گلدان 5-1 را دریافت می کنید. اگر باید یک شرط 5 دلاری را در همان پات 10 دلاری فراخوانی کنید.

 

شانس پات 2-1 دریافت می کنید. گلدان چقدر بزرگ است؛ شرط بندی چقدر است؟

 

آیا شانس پوکر با تعداد بازیکنان بیشتر تغییر می کند؟

کاملا. هرچه تعداد بازیکنان بیشتری دریک گلدان شرکت کنند، شانس شـما برای برنده شدن ان کمتر اسـت. بـه همین دلیل ممکن اسـت منطقی باشد کـه بـه جای فراخوانی، با امید بـه محدود کردن میدان بـه یک یا شاید صفر، با دست‌هاي‌ خاصی فشار دهید.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *