قوانین رسمی بازی مزخرف (تقلب)، راه اندازی و نحوه بازی

قوانین رسمی بازی مزخرف (تقلب)، راه اندازی و نحوه بازی

قوانین رسمی مزخرف «تقلب»، راه اندازی و نحوه بازی

بازی با ورق مشهور بـه Bullshit «کـه با نام‌هاي‌ Cheat، BS، Bluff و I Doubt It نیز شناخته میشود»یا قوانین رسمی بازی مزخرف یک بازی ورق اسـت کـه برای مهمانی‌هایي طراحی شده اسـت کـه در ان بازیکنان سعی می کنند یک دیگر را در مورد انواع کارت‌هایي کـه بازی میکنند فریب دهند.

 

دلیل این کـه Bullshit نام‌هاي‌ بسیار متفاوتی دارد این اسـت کـه از طریق سنت شفاهی منتقل شده ودر نتیجه نام‌هاي‌ مستعار منطقه‌اي متفاوتی بـه خود میگیرد.

 

بازیکنان

چهار یا کمتر بازیکن با این حال، پنج تا هشت بازیکن می توانند بازی کنند، بـه شرط این کـه دو عرشه باهم ترکیب شوند.

 

عرشه

طبقه استاندارد 52 کارتی برای 2-4 بازیکن، دو عرشه استاندارد 52 کارتی برای 5-8 بازیکن.

 

رتبه

آس بالا، 2 کم.

 

هدف، واقعگرایانه

هدف اصلی Bullshit این اسـت کـه شخصی کـه کارت‌هاي‌ خودرا کنار میگذارد، سایر بازیکنان را متقاعد کند کـه کارت‌هایي را کـه در واقع ندارند، کنار میگذارند ودر نهایت همه ی کارت‌ها را از دست می دهند.

 

نخستین کسی کـه از شر تمام کارت هاي‌ خود خلاص شود برنده می شود.

قوانین رسمی بازی مزخرف «تقلب»، راه اندازی و نحوه بازی

برپایی

برای راه اندازی بازی Bullshit برای چهار بازیکن یا کمتر، یک دسته 52 کارتی بـه طور مساوی بین بازیکنان تقسیم می شود. اگر عده اي از بازیکنان یک کارت بیشتر یا کمتر از سایر بازیکنان دریافت کنند، خوب اسـت.

 

تمام کارت هاي‌ موجود در عرشه باید تا زمانی کـه عرشه اصلی بـه دسته هاي‌ جداگانه برای هر بازیکن تقسیم شود، از بین برود.

 

سپس بازیکنان این دسته‌هاي‌ کوچک‌تر را تا جایی در دست میگیرند کـه بتوانند کارت‌هاي‌ خودرا ببینند.

 

چرخش

برای هر نوبت، بازیکنان یک کارت رو بـه پایین می گذارند و رتبه هر کارت را بـه صورت جداگانه اعلام می کنند «برای این بازی، لباس کارت مهم نیست».

 

دراین مرحله از نوبت، اگر هر یک از بازیکنان دیگر مشکوک باشند کـه شخصی کـه کارت می گذارد در مورد چیزی کـه می گذارد دروغ می گوید، انها را مزخرف می‌نامند.

 

اگر کسی مزخرف نخواند، بازیکن مجاز اسـت کارت‌هاي‌ خودرا روی انبوه بگذارد، کارت‌هایي کـه بـه تدریج جمع میشوند تا زمانی کـه کسی ان را بـه ارث ببرد.

 

هر بازیکن بعدی باید کارتی با رتبه بالاتر از کارت قبلی بازی کند «یا وانمود کند کـه کارتی دارد».

قوانین رسمی بازی مزخرف

دراین مرحله از نوبت، بازیکنی کـه کارت ها را گذاشته اسـت، انها را بـه سمت راست بـه سمت بالا می چرخاند.

 

اگر کارت ها همان چیزی باشد کـه بازیکن اعلام کرده اسـت و شخصی ان را مزخرف خطاب کند، شخصی کـه بلوف را صدا کرده اسـت در نهایت انبوه کارت هاي‌ مرکزی را بـه ارث میبرد.

 

اگر شخصی کـه کارت‌ها را می گذارد دروغ می گوید و برای ان فراخوانی می شود، ان‌ها کسانی هستند کـه انبوه کارت‌ها را بـه عنوان مجازات دریافت می کنند.

 

بازی ورق بـه این ترتیب ادامه می‌یابد و هر بازیکن بلوف هاي‌ خودرا اعلام میکند تا زمانی کـه یکی از بازیکنان تمام کارت هاي‌ خودرا از دست بدهد و برنده شود.

 

قوانین تغییرات مزخرف

در حالی کـه بخش بالا قوانین اساسی برای یک بازی مزخرف را توضیح می‌دهد، چندین گونه مختلف از بازی وجوددارد کـه در سراسر جهان انجام می شود کـه قوانینی را اضافه یا حذف می کنند تا پیچیدگی بازی را افزایش دهند.

 

در این جا عده اي از انواع بازی هاي‌ مزخرف آورده شده اسـت:

اگر بازیکنان ترجیح می دهند دروغ نگویند یا اگر همه ی کارت‌هاي‌ رتبه مورد نیاز قبلاً در طول بازی پخش شده‌اند، مجازند از نوبت خود بگذرند.

 

بازیکنان میتوانند کارتی از رتبه را در بالای یا پایین کارتی کـه قبلاً بازی کرده‌اند، بـه‌جای این کـه فقط در رتبه‌ي بالا قرار دهند، کنار بگذارند.

 

بازیکنان ممکن اسـت مضربی از یک رتبه کارت را دریک دست قرار دهند «مثلا دو سلطان».

 

بازیکنان میتوانند با کارتی کـه کنار گذاشته‌اند، کارت‌هاي‌ اضافی را بـه سرقت ببرند و تقلب‌هاي‌ کشف‌شده باید بر اساس ان فراخوانی شوند «همانگونه کـه بازیکنی کـه هنگام بلوف دراز می کشد».

 

بازیکنان باید بـه همان رتبه کارت ها ادامه دهند تا زمانی کـه یک تقلب خوانده شود یا همه ی بازیکنان پاس شوند «قوانین بولیوی».

قوانین رسمی بازی مزخرف «تقلب»، راه اندازی و نحوه بازی

کارت ها و لوازم جانبی جالب

می توانید از هر کارت بازی استانداردی استفاده کنید یا از گزینه‌هاي‌ جامبو مانند این استفاده کنید ؛ اما وقتی نوبت بـه شب بازی میرسد ؛ چرا با چند کارت با ظاهر عالی و چند لوازم جانبی تا حد ممکن این تجربه را سرگرم‌کننده نکنید؟

 

مرحله 1: آنچه شما نیاز دارید

برای بازی BS شـما نیاز دارید:

3 نفر یا بیشتر

 

مرحله 2: آماده سازی

اگر نسخه معمولی را بازی می‌کنید، نخستین کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه Jokers of the deck را بیرون بیاورید. شـما میخواهید عرشه بـه هم ریخته شود!

 

بسته بـه تعداد افرادی کـه دارید، شروع بـه پخش کارت ها بـه هر فردی کنید. ادامه دهید تا زمانی کـه همه ی کارت ها را تقسیم کنید. اکنون برای شروع آماده اید!

 

مرحله 3: انتخاب کسی که اول می رود

در قواعد سنتی، هرکسی کـه آس بیل را داشته باشد، اول میرود. انها ان کارت را همراه با هر آس دیگری کـه دارند پایین می گذارند. بسته بـه علاقه بازیکنان، می‌توان ان را تغییر داد. در این جا عده اي از تغییرات وجوددارد:

جوان ترین شروع می شود و بازی در جهت عقربه هاي‌ ساعت میچرخد

قدیمی‌ترین شروع می شود و بازی در خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت میچرخد

-کسی کـه آس بیل را دارد اول میرود و بازی می‌کند در جهت عقربه هاي‌ ساعت میچرخد

-هر شخصی کـه “ان را صدا می‌کند” اول می‌رود و بازی می‌کند در هر جهت میچرخد

-یک مشاجره با صدای بلند رخ می‌دهد و هر شخصی کـه صاحب کارت باشد حرف آخر را میزند و انتخاب میکند چه کسی اول می‌رود و بـه کدام سمت بازی می‌چرخد.

 

هنگامی کـه تصمیم گرفته می شود کـه چه کسی اول میرود، بازیکنان کارت هاي‌ خودرا مرتب می کنند و بازی شروع می شود

 

مرحله 4: قوانین بازی و کارت های سازماندهی

هدف BS خلاص شدن از شر کارت هاي‌ خود اسـت. برای انجام اینکار، حریفان خودرا “بلوف” میکنید. بازی با عدد کارت شروع می شود، سپس با دو، سه، چهار و غیره شروع می شود.

 

بازیکن شروع کننده باید آس بیل را درصورت داشتن روی دست اول خود رو بـه پایین قرار دهد. اگر نه، ان‌ها می توانند هر تعداد آس را کـه دارند پایین بیاورند. اگر هیچ آسی ندارند باید بلوف بزنند.

 

انها اینکار رابا قرار دادن 1 تا 4 کارت اعداد مختلف انجام می دهند. مثلا اگر نوبت من باشد و شش ششی نداشته باشم و نمایش روی شش باشد، یک آس میگذارم و میگویم: یک شش. نوبت من بودو حالا نوبت بازیکن بعدی اسـت.

 

اگر کسی می‌تواند بگوید کـه من بلوف می زدم، باید فریاد بزند “BS!!!” قبل از رفتن بازیکن بعدی اگر چیزی گفته نشود، نمیتوان بـه یک نوبت برگشت و اعلام کرد کـه یک بلوف در کار بوده اسـت.

 

اگر بچه هاي‌ کوچک مشغول بازی هستند، کلماتی مانند “کره بادام زمینی!!!” را جای گزین کنید. یا “ساندویچ بالونی!!!” من همیشه این جمله دوم را دوست داشتم.

 

اگر بلوف درست باشد و بازیکن فقط کارت«هاي‌» تعیین شده را پایین نیاورد، بازیکن بلوف کننده باید همه ی کارت ها را در وسط جدول بردارد.

 

اگر یک بلوف در واقع در بازی نبود و بازیکن صادق بود، متهم باید همه ی کارت‌ها را بگیرد. کارت هاي‌ بازی شده تا زمانی کـه بـه چالش کشیده شوند رو بـه پایین خواهند بود.

قوانین رسمی بازی مزخرف

بازگشت بـه ابتدا، پس از نوبت شروع اولیه، نمایش بر اساس عدد پیش میرود. مثال: بازیکن قبل از من باید پنج بازی کند. من همین حالا شش بازی می کنم هر کـه دنبال من اسـت هفت بازی می‌کند. بازی بـه همین ترتیب ادامه دارد.

 

اگر بلوف خوانده شود، کارت هاي‌ برتری کـه بـه تازگی بازی شده اند برگردانده می شوند تا همه ی ببینند. بر اساس کارت ها، یک نفر باید انها را بگیرد. بازی در عدد NEXT با پخش کننده NEXT ادامه دارد! اگر یک بلوف روی یک آس با بازیکن عدد 3 خوانده می شد، بازیکن عدد 4 نوبت بعدی را روی دو شروع می‌کند.

 

سازماندهی کارت هاي‌ خود بازی را سریعتر و روان تر میکند و حتی ممکن اسـت بـه شـما کمک کند برنده شوید. برای نمونه عکسهای را ببینید. چندین راه برای انجامش وجوددارد:

قوانین رسمی بازی مزخرف «تقلب»، راه اندازی و نحوه بازی

ترتیب شماره 

دقیقاً همان طور کـه از نام می گوید – پیدا کردن کارت ها را راحت تر میکند

 

Jumbled

تشخیص بلوف کردن شـما برای حریفان دشوارتر می شود. آن ها نمی‌توانند تشخیص دهند کـه آیا کارت هاي‌ شـما مرتب هستند و آیا کارت اشتباهی را برای بلوف کردن بیرون می آورید یا خیر

 

با کت و شلوار

کارت هاي‌ خودرا در گروه هاي‌ کت و شلوار، قلب ها، بیل ها، چماق ها و الماس ها قرار دهید – تشخیص این کـه آیا بلوف می‌کنید برای حریفان کمی دشوارتر می شود.

 

مرحله 5: برنده شدن در بازی

برای برنده شدن در بازی، از شر تمام کارت هاي‌ خود خلاص شوید. اگر بیش از سه نفر دارید می توانید برای مقام اول، دوم، سوم و غیره نیز بازی کنید.

 

زمانی کـه بازیکن آخرین کارت«هاي‌» خودرا پایین می گذارد، همیشه یک بلوف بفرستید. برنده اکنون حق بالیدن را بـه دست آورده اسـت.

 

مرحله 6: بازی پیشرفته

بازیکنان با تجربه تر می توانند از برخی تغییرات مانند اضافه کردن در Jokers لذت ببرند. جوکر بـه عنوان هر کارتی بـه حساب می‌آید و می‌تواند بـه بلوف هاي‌ جالبی منجر شود.

 

یکیدیگر از تغییرات، اضافه کردن یک یا دو عرشه اضافی بـه بازی اسـت کـه بـه ویژه هنگام بازی کردن راندهای بزرگ مفید اسـت. مسابقات نیز امکان دیگری اسـت. فهرست بی پایان اسـت!

 

مرحله 7: نکات، ترفندها و سرگرمی!

من متوجه شدم کـه استفاده از عینک آفتابی هنگام بازی بسیار مفید اسـت، زیرا بـه این معنی اسـت کـه تعداد زیادی از مردم نمی‌توانند چشمان شـما را ببینند. کی میدونه قراره چیکار کنی؟ استفاده از عینک آفتابی بازتابنده حتی بهتر اسـت.

 

اجازه ندهید بازیکنان دیگر کارت هاي‌ شـما را ببینند. بـه همین سادگی.

 

گاهی اوقات، گرد آوری کارت ها میتواند سرگرم کننده باشد! من همیشه از داشتن هر چهار کارت، و فراخوان بلوف قبل از این کـه کسی ورق هایش را بازی کند، یک ضربه میگیرم! “نه، فقط مریم انها را بردارید.”

 

اجازه ندادن بـه مردم را ببینند کـه چند کارت دارید بـه شـما این امکان را میدهد کـه مورد توجه قرار نگیرید. وقتی مردم می‌بینند کـه شخصی تقریبا بیرون اسـت، خیلی بیشتر با BS تماس می گیرند. اگر ساکت و زیرک بمانید، می توانید بدون این کـه دیگران حتی بدانند چه اتفاقی افتاده برنده شوید.

 

مراقب چشمانشان باش! چشم ها همه ی چیز را می بخشند!

 

مرحله 8: لذت ببرید!

اگر سوالی دارید با من در بین بگذارید تا سریعا با شـما تماس بگیرم. از بلوف زدن لذت ببرید!

 

هدف BULLSHIT: هدف بازی این اسـت کـه با بیشترین سرعت ممکن و قبل از همه ی بازیکنان دیگر از شر تمام کارت هاي‌ خود خلاص شوید.
تعداد بازیکنان: 3-10 بازیکن
تعداد کارت: 52 کارت عرشه «بدون جوکر»
رتبه کارت ها: A «بالا»؛ K، Q، J، 10؛ 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 5؛ 4؛ 3؛ 2
نوع بازی: نوع ریزش
مخاطب: خانواده

 

نحوه برخورد

کارت ها را بـه طور مساوی بین بازیکنان تقسیم کنید. بسته بـه تعداد بازیکنان ممکن اسـت یک بازیکن یک کارت اضافی داشته باشد. همه ی کارت ها پخش شده اند و هیچ انباری برای این بازی وجود ندارد.

 

چگونه به بازی

کسی کـه تک بیل را دارد اول میرود. برای بازی، بازیکن کارت«هاي‌» خودرا رو بـه پایین در وسط جدول قرار می‌دهد و رد کردن خودرا اعلام می‌کند.

 

بـه عنوان مثال، بازیکنی کـه نخستین کارت را بیرون می اندازد، می گوید: “یک آس”. سپس نوبت بـه بازیکن بعدی می رسد و آن ها باید کارت بعدی را بـه ترتیب رتبه بندی بیرون بیاورند.

 

دراین مثال، کارت بعدی دو خواهد بود. بازیکن این امکان را دارد کـه تمام دوتایی را کـه در دست دارد دریک دور انداختن بیرون بیاندازد.

 

اگر بازیکنی دو کارت را در دست نداشته باشد، باید کارت«هاي‌» جای گزین را کنار بگذارد، اما همان‌ گونه ان را بـه عنوان دو ادعا کند، و امیدوار اسـت کـه بازیکنان دیگر انها را باور کنند.

 

اگر بازیکنی بـه BS زنگ بزند! سپس بـه آن ها اجازه داده می شود کـه کارت ها را برگردانند تا ببینند آیا واقعاً همان چیزی هستند کـه ادعا می شود.

قوانین رسمی بازی مزخرف

اگر کارت ها با انچه بازیکن بیان کرده مطابقت نداشته باشد، بازیکنی کـه دور انداخته باید کل عرشه را در دست بگیرد. اگر کارت ها با انچه ادعا شده مطابقت دارند، بازیکنی کـه BS را صدا کرده اسـت! باید تمام پشته را در دست بگیرد. یک بازیکن ممکن اسـت بـه BS زنگ نزند! روی خودشان

 

بـه یاد داشته باشید کـه یک بازیکن میتواند هم زمان بیش از یک کارت را دور بیندازد. بـه عنوان مثال، اگر شـما سه جک در دست دارید و جک در نوبت شـما میوفتد، می توانید هر سه جک را در ان یک دور تنظیم کنید.

قوانین رسمی بازی مزخرف

بازی بـه همین ترتیب ادامه می‌یابد تا زمانی کـه شخصی بیرون رفته و برنده اعلام شود.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *