نحوه بازی Solitaire آموزش یک بازی کارتی تک نفره

نحوه بازی Solitaire آموزش یک بازی کارتی تک نفره

نحوه بازی Solitaire

نحوه بازی Solitaire «همچنین Klondike Solitaire نیز نامیده میشود» یک بازی کارتی تک نفره اسـت کـه می‌توان ان را روی رایانه یا با یک دسته از کارت هاي‌ بازی استاندارد بازی کرد. بازی کلاسیک Solitaire در ابتدا ممکن اسـت گیج کننده بـه نظر برسد، اما زمانی کـه بـه ان دست پیدا کنید راحت و سریع اسـت.

نحوه بازی Solitaire آموزش یک بازی کارتی تک نفره

روش1 تنظیم بازی یک نفره کلاسیک

1- موضوع بازی را درک کنید. ایجاد چهار انبوه کارت – یکی در هر لباس – بـه ترتیب صعودی «شروع با آس و پایان دادن بـه کینگ». بـه این شمع هاي‌ پایه میگویند.

نحوه بازی Solitaire آموزش یک بازی کارتی تک نفره

آیا می‌دانستید؟ چند نسخه از بازی یک نفره وجوددارد، اما محبوب ترین نسخه بازی Klondike Solitaire اسـت. این سبک بـه قدری محبوب اسـت کـه کلمه Solitaire طبق معمولً بـه قوانین بازی Klondike اشاره دارد.

نحوه بازی Solitaire آموزش یک بازی کارتی تک نفره

2- شروع بـه ساخت چیدمان کنید. نخستین کارت را رو بـه بالا قرار دهید و شش کارت را رو بـه پایین درکنار ان قرار دهید. سپس، یک کارت را روی کارت اول رو بـه بالا «اما کمی پایین آمده» قرار دهید.

 

سپس یک کارت رو بـه پایین را روی پنج کارت دیگر قرار دهید. اینکار را ادامه دهید، بـه طوری کـه هر شمع یک کارت رو بـه بالا در بالا داشته باشد و بـه طوری کـه شمع سمت چپ یک کارت، بعدی دارای دو، سپس سه، چهار، پنج، شش ودر نهایت هفت.

 

این انبوه کارت ها در حین انجام بازی ورق بـه ستون هاي‌ تابلوی شـما تبدیل میشوند.

نحوه بازی Solitaire آموزش یک بازی کارتی تک نفره

3- کارت هاي‌ باقیمانده را دریک توده جداگانه قرار دهید. شمع را در بالا یا پایین شمع ها قرار دهید. این انبوه کارت‌هاي‌ موجود شماست کـه درصورت تمام شدن حرکت‌ها برای دریافت کارت‌هاي‌ بیشتر بـه آنجا خواهید رفت.

نحوه بازی Solitaire آموزش یک بازی کارتی تک نفره

4- در بالا برای چهار انبوه کارت هاي‌ پایه خود جایی بگذارید.

نحوه بازی Solitaire آموزش یک بازی کارتی تک نفره

روش 2 بازی یک نفره

1- بـه کارت هاي‌ روی میز کـه رو بـه بالا هستند نگاه کنید. اگر آس هایي وجوددارد، آن ها را بالای هفت پایه قرار دهید تا پایه هاي‌ پایه شـما شروع شود. اگر هیچ آس وجود ندارد، کارت‌هایي را کـه دارید دوباره مرتب کنید و فقط کارت‌هاي‌ رو بـه بالا را حرکت دهید.

نحوه بازی Solitaire آموزش یک بازی کارتی تک نفره

وقتی کارتی را در بالا قرار میدهید «کمی پایین تر بـه طوری کـه همان‌ گونه می توانید هردو کارت را ببینید»؛ باید رنگ ان متفاوت از کارتی باشد.

 

کـه روی ان قرار میدهید و ارزش ان یک کمتر باشد. بنابر این، اگر شش قلب دارید، می توانید یک پنج بیل یا پنج شماره چماق در بالای ان قرار دهید.

 

کارت ها را روی هم قرار دهید تا زمانی کـه دیگر نتوانید حرکت کنید.هر شمع باید در رنگ متناوب باشد و بـه ترتیب نزولی حرکت کند.

نحوه بازی Solitaire آموزش یک بازی کارتی تک نفره

2- کارت بالایی را در هر پشته قابل مشاهده نگه دارید. کارت بالای هر یک از هفت ستون تابلو باید رو بـه بالا باشد. اگر کارتی را جابجا میکنید، بـه یاد داشته باشید کـه کارت زیر ان را برگردانید.نحوه بازی Solitaire آموزش یک بازی کارتی تک نفره

نحوه بازی Solitaire

3- شمع هاي‌ پایه خودرا با شروع با آس بسازید. اگر یک آس بالای کارت‌هاي‌ خود دارید، «در نهایت باید هر چهار آس را در آنجا داشته باشید».

 

می توانید کارت‌هاي‌ مکان‌هاي‌ لباس مربوطه را در بالای شمع بـه صورت صعودی حرکت دهید «A, 2, 3, 4, 5, 6؛ 7؛ 8؛ 9؛ 10؛ J، Q، K» ترتیب.

نحوه بازی Solitaire آموزش یک بازی کارتی تک نفره

هر آس شمع پایه متفاوتی را شروع می‌کند. بـه عنوان مثال، آس بیل ممکن اسـت شمع اول را شروع کند، و آس قلب ممکن اسـت شمع دوم را شروع کند.

نحوه بازی Solitaire

4- اگر حرکت‌هایتان به پایان رسید، از شمع سهام کارت استفاده کنید. سه کارت بالا را ورق بزنید و ببینید کـه آیا میتوان کارت بالایی را در جایی قرار داد. اگر کارت اول را بازی می کنید.

نحوه بازی Solitaire آموزش یک بازی کارتی تک نفره

ببینید آیا می توانید کارت بعدی را زمین بگذارید. اگر کارت دوم را زمین گذاشتید، ببینید آیا می توانید کارت آخر را زمین بگذارید یا خیر.

 

سپس، اگر آخرین کارت را زمین گذاشتید، سه کارت دیگر را از انبوه ذخیره کنار بگذارید. اگر نمی توانید با هیچ یک از این کارت ها حرکتی انجام دهید.

نحوه بازی Solitaire آموزش یک بازی کارتی تک نفره

انها را دریک توده آشغال جداگانه قرار دهید «مراقب باشید نظم را بـه هم نزنید». آن قدر اینکار را تکرار کنید تا انبار کارت شـما تمام شود.

 

هنگامی کـه انبار شـما به پایان رسید، از انباشت آشغال بـه عنوان ذخیره خود استفاده کنید. با این حال، مطمئن شوید کـه ان را بـه هم نزنید !

نحوه بازی Solitaire آموزش یک بازی کارتی تک نفرهنحوه بازی Solitaire

5- در طول بازی، کارت هاي‌ مخفی را در ستون هاي‌ تابلو پیدا کنید. اگر کارتی دارید کـه مخفی اسـت، میتوانید کارت‌ها را جابجا کنید تا جایی را پیدا کنید کـه بتوانید ان را نگه دارید و کارت مورد نظر را بگیرید ودر نهایت ان را در شکاف مورد نظر قرار دهید.

نحوه بازی Solitaire آموزش یک بازی کارتی تک نفره

6- با استفاده از یک شاه، ستون تابلویی جدید را دریک فضای خالی شروع کنید. اگر از تمام کارت‌هاي‌ یکی از هفت شمع استفاده می کنید، می توانید یک سلطان «اما فقط یک سلطان» را در فضای خالی قرار دهید.

 

روش 3 آزمایش انواع بازی یک نفره

نحوه بازی Solitaire آموزش یک بازی کارتی تک نفره

1- بازی Forty Thieves Solitaire را امتحان کنید. این نسخه ساده‌تر از بازی یک نفره معمولی اسـت.

 

 

زیرا می توانید کارت‌ها را در هر شمع ببینید «زیرا همه ی انها رو بـه بالا هستند. هدف هنوز هم ایجاد یک پشته برای هر لباس بـه ترتیب نزولی اسـت.

هنگام چیدن کارت ها، 10 ردیف کارت با چهار کارت در هر انبوه، همه ی رو بـه بالا تقسیم کنید.

 

شـما فقط می توانید کارت بالایی هر ردیف را دریک زمان حرکت دهید. چهار فضای بالای ردیف ها وجوددارد کـه می‌توان از آن ها بـه عنوان سلول هاي‌ نگهدارنده استفاده کرد.

 

می توانید کارت بالایی یکی از ردیف ها را دریک سلول نگهدارنده قرار دهید تا بتوانید بـه یکی از کارت هاي‌ زیر ان برسید.

 

کارت‌ها را هم زمان در عرشه رزرو بازی کنید، اما فقط می توانید یکی را برگردانید «نه هر بار سه کارت».

نحوه بازی Solitaire

2- بازی Freecell Solitaire را امتحان کنید. این یکی از سخت ترین نسخه هاي‌ بازی یک نفره اسـت. این مهارت و قدرت ذهنی شـما را بیشتر از یک نفره معمولی بـه چالش میکشد.

 

زیرا هیچ عرشه ذخیره اي برای کار کردن وجود ندارد. هدف هنوز هم ایجاد یک پشته برای هر لباس بـه ترتیب نزولی اسـت.

همه ی کارت‌ها را بـه هشت انبوه تقسیم کنید – چهار تا از انبوه باید هفت کارت در خود داشته باشند و چهار تا از انبوه باید شش کارت در خود داشته باشند. همه ی کارت ها باید رو بـه بالا باشند.

 

از هیچ کارتی برای عرشه رزرو استفاده نکنید. همه ی کارت ها باید در انبوه ها پخش شوند.

 

مانند Forty Thieves، چهار فضای بالای ردیف ها قرار داده شده اسـت کـه بـه عنوان فضای ذخیره استفاده می‌شود.

 

شـما فقط می توانید کارت بالایی هر دسته را بازی کنید، اما می توانید کارت بالایی را در یکی از فضاهای ذخیره قرار دهید تا بتوانید یک کارت زیر ان بازی کنید.

نحوه بازی Solitaire

3- بازی گلف بازی یک نفره را امتحان کنید . این یک نوع بازی یک نفره اسـت کـه در ان هدف بـه جای ایجاد چهار دسته کت و شلوار، بازی کردن همه ی کارت هایي اسـت کـه رو بـه بالا در هفت انبوه قرار گرفته اند.

 

هفت انبوه رابا پنج کارت در هر کدام تقسیم کنید. همه ی کارت ها باید رو بـه بالا باشند. همه ی کارت هاي‌ دیگر باید رو بـه پایین در عرشه رزرو قرار بگیرند.

 

کارت بالای عرشه رزرو را ورق بزنید. سپس سعی می کنید هر یک از کارت هاي‌ رو بـه بالا را از هفت انبوه کارتی کـه از عرشه رزرو برگردانده اید، بازی کنید.

 

وقتی نمیتوانید کارت دیگری بازی کنید، کارت عرشه رزرو بعدی را برگردانید و هر کارتی را کـه میتوانید از این کارت جدید حذف کنید، بازی کنید. بازی را ادامه دهید تا زمانی کـه تمام کارت هاي‌ رو بـه بالا را بازی کنید یا نتوانید حرکت بیشتری انجام دهید.

نحوه بازی Solitaire

4- بازی Pyramid Solitaire را امتحان کنید. هدف بازی این اسـت کـه تمام کارت‌هاي‌ موجود در هرم و شمع رزرو را بردارید و با ایجاد جفت‌هایي کـه برابر با 13 هستند، انها را در شمع دور انداختن قرار دهید.

 

28 کارت را بـه شکل هرم، رو بـه بالا تقسیم کنید. باید بـه گونه اي روی هم چیده شود کـه ردیف ها از یک کارت، سپس دو کارت، سپس سه کارت و غیره ساخته شوند تا زمانی کـه همه ی 28 کارت در هرم قرار گیرند.

 

هر ردیف باید روی ردیف بالای ان همپوشانی داشته باشد. توجه داشته باشید کـه عده اي از افراد بازی میکنند کـه شـما فقط از 21 کارت برای ساختن هرم استفاده می کنید.

 

با کارت هاي‌ باقیمانده یک انبوه ذخیره ایجاد کنید.

 

کارت ها را یکی یکی یا بـه صورت جفت بردارید. شـما فقط می توانید کارت هایي را حذف کنید کـه دارای ارزش 13 هستند. پادشاهان 13 امتیاز، ملکه ها 12؛ جک ها 11 و بقیه کارت ها ارزش اسمی آن ها را نشان می‌دهند «آس ها 1 هستند.»

 

برای مثال، می توانید یک سلطان را حذف کنید. شـما همچنین می توانید 8 و 5 را حذف کنید، زیرا آن ها بـه 13 میرسند. از کارت بالای عرشه رزرو نیز می‌توان برای ساخت 13 استفاده کرد.

 

اگر هیچ کارتی را نمیتوان جفت کرد، کارت رزرو بعدی برگردانده میشود. وقتی همه ی کارت‌هاي‌ رزرو به پایان رسید، می توانید ان‌ها را از شمع دور انداخته بردارید و بـه پشته ذخیره برگردانید تا بتوانید کارت‌ها را از هرم خارج کنید.

نحوه بازی Solitaire

5- بازی Spider Solitaire را امتحان کنید . برای بازی یک نفره عنکبوتی باید از دو عرشه استفاده کنید. 10 شمع درست کنید، چهار شمع باید هر کدام شش کارت و شش شمع باید هر کدام پنج کارت داشته باشند. فقط کارت بالایی هر شمع باید رو بـه بالا باشد. بقیه کارت ها در عرشه رزرو قرار می‌گیرند.

 

هدف ایجاد توالی کارت نزولی از همان لباس از سلطان تا آس در 10 شمع اسـت. هنگامی کـه یک شمع نزولی را تکمیل کردید، می توانید ان را در یکی از هشت مربع پایه قرار دهید.

 

شـما باید هشت بار یک پشته ترتیب نزولی بسازید. شـما نمی توانید از مربع هاي‌ پایه بـه عنوان فضای نگه‌داری کارت ها استفاده کنید.

 

می توانید پشته هاي‌ کوچک «مانند 9؛ 8؛ 7 بیل» ایجاد کنید و انها را روی 10 قلب یا هر کت و شلوار دیگری قرار دهید، در حالی کـه پشته هاي‌ کوچک دیگری درست می کنید.

 

بازی زمانی بـه اتمام میرسد کـه هر هشت مربع پایه پر شود.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *