3 بازی کازینویی که از تاس به غیر از بازی های تلخ استفاده می کنند

3 بازی کازینویی که از تاس به غیر از بازی های تلخ استفاده می کنند

3 بازی کازینویی که از تاس به غیر از بازی های تلخ استفاده می کنند

وقتی بـه تاس و قمار فکر می‌کنید، احتمال این کـه بـه چیزهای مزخرف فکر کنید خوب اسـت. با این حال، در حالی کـه craps محبوب ترین بازی کازینو با استفاده از تاس اسـت، گزینه هاي‌ دیگری نیز در معرض هستند.3 بازی کازینویی کـه از تاس بـه غیر از بازی هاي‌ تلخ استفاده میکنند.

 

اکثر کازینوهای مدرن یک میز کرپ دارند، اما سایر بازی هاي‌ مزخرف فقط در عده اي از کازینوها موجود هستند.

 

از بین سه بازی ذکر شده دراین مطلب، sic bo ساده‌ترین بازی اسـت. در کازینوهای آسیایی محبوب اسـت ودر تعداد زیادی از کازینوهای بزرگ‌تر در ایالات متحده ارائه می شود.

 

Craps شرط‌بندی‌ها رابا پایین‌ترین لبه خانه در میان تمام بازی‌هاي‌ تاس ارائه میکند، اما سه بازی تاس‌اي کـه دراین مطلب ذکر شده‌اند می توانند یک تغییر سرگرم کننده در سرعت برای بازیکنان کرپس باشند.

 

1 – سیک بو

Sic bo متداول ترین بازی تاس اسـت کـه در کازینوهای غیر از craps یافت می شود. Sic bo پیچیده بـه نظر می‌رسد، اما یک بازی ساده با تعداد زیادی از گزینه هاي‌ شرط بندی ساده اسـت.

 

من در طول این سالها مقدار زیادی sic bo بازی کرده‌ام و زمانی کـه از انجام همیشگی همان بازی‌هاي‌ قدیمی کازینو خسته میشوم، می دانم کـه این تغییر سرعت خوبی اسـت.

 

Sic bo از سه تاس استفاده می کند. شـما بازی را روی میزی انجام میدهید کـه مکان هاي‌ مختلفی برای شرط بندی روی نمد وجوددارد. در این جا شرط بندی هاي‌ رایج در sic bo آمده اسـت. پرداخت هاي‌ ذکر شده رایج هستند، اما پرداخت هاي‌ متفاوتی در عده اي از کازینوها وجوددارد.

 

هر عددی، از یک تا شش. اگر شماره شـما روی یک تاس باشد، 1 بـه 1؛ اگر شماره شـما روی دو تاس باشد، 2 بـه 1؛ و اگر شماره روی سه تاس باشد، بین 3 بـه 1 و 12 بـه 1 برنده شوید.

 

اگر مجموع سه تاس از 11 تا 17 باشد، بـه 1 پرداخت می شود، تا زمانی کـه تاس ها سه تاس نباشند.

Small 1 بـه 1 پرداخت می کند اگر مجموع سه تاس از چهار تا 10 باشد، تا زمانی کـه تاس ها سه تاس نباشند.

 

در مجموع شرط چهار بـه 17 60 بـه 1 اسـت

در مجموع شرط پنج و 16 30 بـه 1 اسـت

در مجموع شرط شش و 15 17 بـه 1 اسـت

در مجموع شرط هفت و 14 12 بـه 1 اسـت

در مجموع شرط هشت و 13 8 بـه 1 پرداخت می کند

در مجموع شرط نه و 12 6 بـه 1 پرداخت می کند

در مجموع شرط 10 و 11 6 بـه 1 پرداخت می کند

شرط دوبل شرط بندی روی دو شماره از شماره انتخابی اسـت و 10 بـه 1 پرداخت می کند

شرط سه گانه روی سه شماره از شماره انتخاب شده اسـت و 180 بـه 1 پرداخت می کند

شرط بندی روی هر سه گانه هر سه رول اسـت و 30 بـه 1 پرداخت می کند

 

بسته بـه قوانین خانه کازینو، چند شرط sic bo دیگر وجوددارد، اما بهترین‌هاي‌ ذکر شده در بالا تقریبا در همه ی جاهایی کـه sic bo ارائه میشود رایج اسـت. بهترین شرط بندی در sic bo ؛ بزرگ و کوچک اسـت کـه دارای لبه خانه 2.8٪ اسـت.

 

2 – چاک یک شانس

Chuck a luck شبیه sic bo اسـت، اما بازی کردن با ان راحت تر اسـت و گزینه هاي‌ شرط بندی کمتری دارد. این بازی از سه تاس استفاده می کند و گزینه هاي‌ زیر را برای شرط بندی دارد.

 

شـما می توانید روی هر شماره یک تا شش شرط بندی کنید، و اگر شماره شـما روی هر یک از سه تاس باشد، 1 بـه 1؛ اگر شماره شـما روی دو تاس باشد.

 

2 بـه 1 و اگر شماره شـما باشد، تا 12 بـه 1 بـه شـما پرداخت می شود. در هر سه تاس، بسته بـه پرداختی کـه مشخصاً لیست شده اسـت کـه بسته بـه کازینو متفاوت اسـت.

 

زمانی کـه مجموع سه تاس از پنج تا هشت یا 13 تا 16 باشد، می توانید یک شرط بندی فیلد انجام دهید کـه 1 بـه 1 پرداخت می کند.

 

شـما می توانید شرط بندی کنید کـه مجموع سه تاس زیر 10 یا بیش از 11 باشد ودر صورت برنده شدن، 1 بـه 1 بـه شـما پرداخت می شود.

 

لبه خانه در چاک یک شانس برای هر شرط تک عددی و شرط فیلد یکسان اسـت. این دو شرط دارای لبه خانه 3.7٪ هستند. شرط بیش از حد کمتر از 25 درصد اسـت.

 

کـه ان را از تقریبا هر شرط دیگری در کازینو بدتر می کند. لبه خانه 3.7 درصد در شرط بندی هر عددی بر اساس پرداخت 12 بـه 1 در هر سه اسـت. اگر این شرط کمتر پرداخت کند، لبه خانه بالاتر اسـت.

3 بازی کازینویی که از تاس به غیر از بازی های تلخ استفاده می کنند

3 بازی کازینویی

3 – بانکداری فرانسه

Banca Francesa یک بازی تاس اسـت کـه بازی کردن ان راحت اسـت. بازی از سه تاس استفاده می کند و شـما می توانید یکی از سه شرط مختلف را انجام دهید.

 

مجموع سه تاس تنها چیزی اسـت کـه در Banca Francesa مهم اسـت. بنابر این مجموع سه تاس از 3 بـه 18 می‌رسد.

 

در این جا شرط‌بندی‌هاي‌ موجود در بانک فرانسا آمده اسـت:

کم – مجموعاً 5؛ 6 یا 7

بالا – مجموعاً 14؛ 15 یا 16

آس – مجموعا 3

 

در این جا هزینه هر یک از این سه شرط آمده اسـت:

کم – 1 بـه 1

بالا – 1 بـه 1

آس – 61 بـه 1

 

همه ی مجموع تاس هاي‌ دیگر غیر از موارد ذکر شده در بالا منجر بـه فشار می‌شوند. لبه کلی خانه برای بانک فرانسا تقریبا 1.6٪ اسـت. در مقایسه با تعداد زیادی از بازی‌هاي‌ کازینوی دیگر، این یک امتیاز کم اسـت، اما بـه اندازه عده اي از بازی‌هاي‌ بلک جک پایین نیست.

 

لبه خانه کم و درصد زیادی از رول ها کـه منجر بـه فشار می شود، بانک فرانسا را ​​بـه گزینه خوبی برای قماربازانی تبدیل می کند کـه میخواهند برای مدت طولانی با پول کم بازی کنند.

 

درصد بالایی از رول ها منجر بـه مجموع 8 تا 13 می شود، بنابر این تعداد زیادی از دستها با فشار بـه اتمام می‌رسند.

 

جالب اینجاست کـه شرط روی آس، یا سه شماره، دارای لبه خانه برابر با شرط کم و زیاد اسـت. در درازمدت، این بدان معناست کـه شـما می توانید بدون توجه بـه این کـه کدام شرط را انتخاب میکنید.

 

همان مقدار کل ضرر را داشته باشید. اما می توانید روی آس شرط بندی کنید و اگر خوش شانس باشید و قبل از انجام 60 شرط بـه ان ضربه بزنید، می توانید بازی را متوقف کنید و بـه عنوان برنده از بازی دور شوید.

 

احتمال تاس برای بازی های کازینو با استفاده از 3 تاس

پیدا کردن شانس مجموع دو تاس راحت اسـت زیرا کرپس یک بازی محبوب اسـت . اما هنگامی کـه بازی اي را انجام میدهید کـه از سه تاس استفاده می کند.

 

مانند بازی هاي‌ تاس جای گزین کازینو کـه دراین مطلب ذکر شده اسـت، باید احتمال هر شماره را برای این بازی ها بدانید.

 

اگر سه تاس بیندازید، مجموع سه تاس از 3 تا 18 خواهد بود. اعداد 10 و 11 بیشتر از سایر اعداد ظاهر می‌شوند زیرا ترکیب هاي‌ بیشتری این مجموع را ایجاد می‌کنند.

 

در این جا لیستی از تعداد ترکیب هایي کـه با ریختن سه تاس، هر مجموع را تولید میکنند، آمده اسـت. در مجموع 216 ترکیب برای سه تاس وجوددارد.

3 بازی کازینویی که از تاس به غیر از بازی های تلخ استفاده می کنند

3 بازی کازینویی

یک ترکیب برای مجموع سه یا 18

سه ترکیب برای مجموع چهار یا 17

شش ترکیب برای مجموع پنج یا 16

10 ترکیب برای مجموع شش یا 15

15 ترکیب برای مجموع هفت یا 14

21 ترکیب برای مجموع 8 یا 13

25 ترکیب برای مجموع 9 یا 12

27 ترکیب برای مجموع 10 یا 11

 

میتوانید تعداد کل ترکیب‌ها را برای هر عددی بر 216 تقسیم کنید تا درصد شانس ان را بدست آورید. بـه عنوان مثال، درصد شانس چرخش 10 27 تقسیم بر 216 یا 12.5٪ اسـت.

 

نتیجه

اگر دوست دارید چرند بازی کنید اما از همین کار خسته شده اید، می توانید یکی از سه بازی تاس کازینوی این پست را امتحان کنید. شـما می توانید این بازی ها را در عده اي از کازینوهای آنلاین و عده اي از کازینوهای زمینی پیدا کنید.

 

Sic bo در اکثر کازینوهای آنلاین و کازینوهای بزرگ در ایالات متحده موجود اسـت. علاوه بر این، چاک یک شانس هنوز در چند کازینو بزرگ زمینی موجود اسـت و بانک فرانسا در چند کازینو آنلاین ودر برخی کازینوهای خارجی موجود اسـت.

 

اگر بـه دنبال شرط‌بندی تاس‌هایي با لبه خانه کم هستید، بهترین شرط شـما هنوز پاس کردن اسـت یا در کراپ‌هاي‌ معمولی پاس نکنید. اما شـما می توانید چند شرط خوب در sic bo پیدا کنید و یک شانس هم داشته باشید.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *