5 دلیل که چرا بزرگترین کازینو آنلاین همیشه بهترین کازینو نیست !

5 دلیل که چرا بزرگترین کازینو آنلاین همیشه بهترین کازینو نیست !

5 دلیل که چرا بزرگترین کازینو آنلاین همیشه بهترین کازینو نیست

من قبلاً رویای قمار کردن در بزرگ ترین کازینوهای جهان را در سر داشتم، اما وقتی بالاخره فرصت بازی در چند کازینو بزرگ را پیدا کردم، متوجه شدم کـه در واقع کازینوهای کوچک تر را بیشتر دوست دارم.5 دلیل که چرا بزرگترین کازینو آنلاین همیشه بهترین کازینو نیست را بادقت بالا دراین پست مطالعه کنید.

 

ممکن اسـت تجربه شـما مانند تجربه من نباشد، اما باید در کازینوهای بزرگ و کوچک بازی کنید تا ببینید کدام را ترجیح می‌دهید.

 

کازینوهای کوچک باید کمی متفاوت از کازینوهای بزرگ عمل کنند، و کارهایی کـه می‌توانند متفاوت انجام دهند این اسـت کـه چرا کازینوهای کوچک همیشه بهتر از کازینوهای بزرگ هستند. با این حال، در این جا پنج دلیل وجوددارد کـه چرا یک کازینو بزرگ همیشه بهتر از یک کازینو کوچک نیست.

 

1 – افراد زیادی در کازینوهای بزرگ

اعتراف می کنم کـه عده اي از مردم چیزهایی را دوست دارند کـه من دوست ندارم. بـه عنوان مثال، برخی افراد دوست دارند با افراد زیادی وقت بگذرانند کـه من بـه هیچ عنوان دوست ندارم.

 

اینطور نیست کـه از گذراندن وقت با دیگران لذت نمی‌برم، چون از دیگران لذت می‌برم. فقط این اسـت کـه من دوست ندارم هم زمان با افراد زیادی وقت بگذرانم.

 

وقتی دریک کازینو بزرگ قمار می کنم، تقریبا همیشه افراد زیادی در کازینو حضور دارند. شـما باید هر جا کـه میروید در اطراف مردم قدم بزنید و نظارت صدا تقریبا سخت میشود.

 

مردم همیشه بـه سمت شـما می دوند و شـما را لمس میکنند، و شـما نمیتوانید دریک خط مستقیم راه بروید تا بـه جایی در کازینو برسید.

 

کازینو بزرگ دارای تعداد بازی هاي‌ اسلات و دستگاه هاي‌ پوکر ویدیویی بیشتری نسبت بـه کازینوهای کوچک تر اسـت، اما بـه نظر می‌رسد همیشه شخصی در دستگاهی کـه می خواهید بازی کنید وجوددارد.

5 دلیل که چرا بزرگترین کازینو آنلاین همیشه بهترین کازینو نیست

و حتی باوجود این کـه بازی‌هاي‌ رومیزی بیشتری در کازینو بزرگ وجوددارد، میزها پر اسـت، و شـما هنوز باید منتظر بمانید تا گاهی اوقات در بازی مورد علاقه خود بنشینید.

 

از طرف دیگر، وقتی دریک کازینو کوچک تر قمار می کنید، لازم نیست از 100 نفر طفره بروید تا از مکانی بـه مکان دیگر راه بروید و تقریبا همیشه یک صندلی در بازی رومیزی مورد علاقه شـما وجوددارد. ودر حالی کـه کازینوهای کوچک تر نیز سر و صدای زیادی دارند، این سر و صدا در مقایسه با سر و صدای یک کازینو بزرگ چیزی نیست.

 

در چند کازینو کوچکی کـه در ان قمار می کنم، می توانم نزدیک ورودی پارک کنم و ظرف یک دقیقه یا کمتر داخل ان باشم.

 

با این حال، گاهی اوقات وقتی دریک کازینو بزرگ بازی می کنم، وادار می‌شوم یک مایل دورتر پارک کنم و 15 دقیقه طول می‌کشد تا از ماشینم بـه طبقه کازینو برسم.

 

اگر شـما هم مثل من هستید و ترجیح میدهید بـه جای تعداد زیادی نفر، با چند نفر وقت بگذرانید، یک کازینو کوچک تر تجربه بسیار بهتری را ارائه می دهد.

 

2- درخواست و دریافت کنید

وقتی دریک کازینو بزرگ قمار می کنید، فقط یک چهره دیگر در بین جمعیت هستید یا بدتر از ان؛ شـما فقط یک شماره دیگر هستید.

 

مطمئناً؛ اگر شـما یک فرد پرکار هستید ودر هر دست 1000 دلار بـه خطر می‌اندازید، کازینو تقاضای‌هاي‌ شـما را بررسی می کند. اما تعداد زیادی از ما نمیتوانیم پول زیادی را بـه خطر بیندازیم.

 

اگر روی میز بلک جک بـه ازای هر دست 20 دلار شرط بندی می کنید و از رئیس پیت برای یک امتیاز یا تغییر قانون تقاضای می کنید، اگر رئیس وقت روز را بـه شـما بدهد، خوش شانس خواهید بود. اما وقتی دریک کازینو کوچک بازی می کنید، شانس بسیار بیشتری برای جدی گرفتن تقاضای شـما دارید.

 

واقعیت این اسـت کـه اگر هرگز نپرسید چیز اضافی دریافت نخواهید کرد، اما وقتی یک ماهی کوچک دریک حوض بزرگ هستید، تقاضای‌هاي‌ شـما تقریبا مشابه این اسـت کـه اصلاً نپرسید.

5 دلیل که چرا بزرگترین کازینو آنلاین همیشه بهترین کازینو نیست

وقتی قمار می کنید باید چیزهایی بخواهید. حتی اگر عضو باشگاه اسلات یا برنامه پاداش دریک کازینو هستید، پس از چند ساعت قمار کردن، تقاضای بلیت بوفه رایگان ضرری ندارد. بدترین چیزی کـه ممکن اسـت اتفاق بیفتد این اسـت کـه تقاضای شـما رد شود.

 

آیا فکر می کنید شانس بیشتری برای شنیدن و اعطای تقاضای دریک کازینو با 1000 قمارباز دیگر دارید یا در کازینویی کـه کارکنان کازینو میدانند کـه باید هر کاری کـه میتوانند انجام دهند تا قماربازان را در کازینو نگه دارند و بیایند.

 

بازگشت به قمار دوباره؟

قرار نیست در هیچ کازینویی هر چیزی را کـه می خواهید بـه دست آورید، اما باید شانس‌ها را بازی کنید، درست مانند زمانی کـه در قمار بازی میکنید. در جایی کـه بهترین شانس را برای بـه دست آوردن آنچه می خواهید، کـه همیشه دریک کازینو کوچک تر خواهد بود، قمار کنید.

 

3 – خدمات شخصی

ممکن اسـت بیشتر از این کـه عده اي از کارکنان کازینو رفتار دوستانه اي داشته باشند، بیشتر بـه تعداد قمار بازی می کنم، اما من در چند سال کازینو کوچک تر قمار کرده ام کـه تعداد زیادی از کارکنان مرا بـه نام صدا می زدند.

 

بـه همین ترتیب، وقتی وارد کازینو شدم و تعداد زیادی از دلال‌ها با نام با من تماس گرفتند. و من اهل قمار نیستم و وقتی قمار می کنم پول زیادی را بـه خطر می اندازم.

 

وقتی دریک کازینو بزرگ قمار می کنید، فقط یک چهره دیگر در بین جمعیت هستید. شـما می توانید هرروز بـه مدت یک هفته دریک کازینو بزرگ قمار کنید و هیچکس شـما را نشناسد.

 

اما شـما می توانید هرروز بـه مدت یک هفته دریک کازینو کوچک قمار کنید و تعداد زیادی از کارکنان شـما را می شناسند.

 

دریافت خدمات شخصی دریک کازینو کوچک آسانتر اسـت. کازینوهای کوچک با فرار از قماربازها در تجارت باقی نمیمانند.

 

کازینوهای کوچک با راضی نگه داشتن قماربازان در تجارت باقی میمانند و یکی از راه هاي‌ بازگرداندن قماربازان این اسـت کـه قماربازان احساس کنند کارکنان کازینو می‌دانند کـه آن ها چه کسانی هستند.

 

البته، صدا زدن با نام بـه شـما کمک نمیکند کـه برنده شوید، اما باعث می‌شود تجربه بهتری داشته باشید. اگر بخواهم بدون این کـه کسی بداند من کیستم قمار کنم.

 

بـه صورت آنلاین یا دریک کازینو بزرگ قمار می کنم. اما وقتی میخواهم اوقات خوبی داشته باشم و از تجربه قمار خود با افراد دیگر لذت ببرم، یک کازینو کوچک تر جایی اسـت کـه میروم.

 

4 – قوانین بهتر بلک جک

شـما همیشه قرار نیست میزهای بلک جک رابا قوانین بهتر در کازینوهای کوچک تر نسبت بـه کازینوهای بزرگ پیدا کنید، اما عده اي از میزهای بلک جک با بهترین قوانینی کـه من پیدا کردم در کازینوهای کوچک تر هستند. بنابر این اگر بازیکن بلک جک هستید، باید قوانین هر میز بلک جک را بررسی کنید، از جمله در کازینوهای بزرگ و کوچک.

 

وقتی بلک جک بازی می کنید، قوانین جدول بـه طور مستقیم مسئول لبه خانه هستند. بنابر این، وقتی بلک جک را روی میزی با قوانین بهتر بازی می کنید، شانس بیشتری برای برنده شدن دارید.

 

هنگامی کـه از استراتژی بلک جک استفاده می کنید ؛ یافتن جداول بلک جک با قوانین خوب از اهمیت بیشتری برخوردار اسـت . با استفاده از استراتژی و قوانین خوب، بلک جک پایین ترین مزیت خانه را در کازینو ارائه می دهد. و اگر کارت ها را بشمارید، جدولی با قوانین خوب لازم اسـت.

 

اگر دریک کازینو کوچک تر بلک جک بازی می کنید و قوانین عالی نیستند، از رئیس پیت بپرسید کـه آیا مایل بـه استفاده از قانون دیگری هستند یا خیر.

 

مثلا:

اگر جدول اجازه دو برابر شدن پس از تقسیم را نمی‌دهد، از رئیس پیت بپرسید کـه آیا می توانید از قانون دوبل پس از تقسیم استفاده کنید. گاهی اوقات رئیس می گوید نه، اما گاهی اوقات می گویند بله. شـما شانس بیشتری برای تغییر قوانین دریک کازینو کوچک دارید تا دریک کازینو بزرگ.

 

5 – برنامه های پاداش بهتر

کازینوهای کوچک در حال مبارزه با کازینوهای بزرگ برای قماربازان هستند. کازینوهای بزرگ نسبت بـه کازینوهای کوچک تر بازی ها و کارهای بیشتری برای انجام ارائه می‌دهند، بنابر این کازینوهای کوچک تر باید چیزی را ارائه دهند کـه کازینوهای بزرگ انجام نمیدهند.

 

وقتی قمار می کنید و میخواهید استراحت کنید و چیزی برای خوردن بیاورید، یک کازینو بزرگ ممکن اسـت ده‌ها یا چند گزینه غذاخوری داشته باشد.

 

یک کازینو کوچک ممکن اسـت فقط دو یا سه گزینه غذایی داشته باشد. اگر می خواهید بعد از یک روز قمار از آبگرم دیدن کنید، یک کازینو بزرگ احتمالا تنها گزینه شماست.

 

اما اگر بـه این چیزها اهمیت نمیدهید، یک کازینو کوچک تر طبق معمول انتخاب بهتری اسـت. و یکی از زمینه‌هایي کـه من متوجه شده‌ام کـه کازینو کوچک‌تری میتواند بهتر از یک کازینو بزرگ باشد، پاداش‌هایي اسـت کـه می توانید از باشگاه بازیکن کسب کنید .

5 دلیل که چرا بزرگترین کازینو آنلاین همیشه بهترین کازینو نیست

شـما باید جوایز باشگاه بازیکن را در هر کازینو بررسی کنید، ودر برخی موارد، دریک کازینو بزرگ همان میزان پاداشی را دریافت می کنید کـه دریک کازینو کوچک دریافت می کنید.

 

اما عده اي از کازینوهای کوچک تر جوایز بهتری نسبت بـه کازینوهای بزرگ تر ارائه میدهند تا بتوانند قماربازان را بیشتر برگردند.

 

اگر نمی‌دانید کـه آیا جوایز دریک کازینو کوچک بهتر از یک کازینو بزرگ اسـت یا خیر، بـه سادگی از شخصی کـه پشت میز پاداش اسـت بپرسید. بـه آن ها بگویید کـه عضو باشگاهی دریک کازینو بزرگ هستید و می خواهید بدانید کـه آیا کازینو کوچک می تواند پاداش بهتری بـه شـما ارائه دهد یا خیر.

 

نتیجه

وقتی صحبت از کازینو بـه میان می‌آید همیشه بزرگ تر بهتر نیست. کازینوهای بزرگ مزایایی دارند، اما بهترین انتخاب برای هر قماربازی نیستند. گاهی اوقات ممکن اسـت بخواهید از جمعیت زیاد دوری کنید و یک شب آرام را دریک کازینو بگذرانید.

 

کازینوهای کوچک تر چیزهایی را ارائه میدهند کـه نمی‌توانید در کازینوهای بزرگ پیدا کنید. بنابر این اگر بـه دنبال جمعیت کمتر، قوانین بهتر یا خدمات بهتر هستید، یک کازینو کوچک تجربه قمار بهتری را نسبت بـه اکثر کازینوهای بزرگ ارائه می دهد.

 

البته، ممکن اسـت همان‌ گونه بخواهید یک کازینو بزرگ را امتحان کنید تا ببینید آیا ان را بهتر دوست دارید یا نه، اما شرط می‌بندم کـه کازینوی کوچک‌تری پیدا کنید کـه تجربه کلی بهتری از قمار را ارائه میدهد.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *