6 عنصری که برای اینکه یک قمارباز برنده باشید به آن نیاز دارید

6 عنصری که برای اینکه یک قمارباز برنده باشید به آن نیاز دارید

6 عنصری که برای اینکه یک قمارباز برنده باشید به آن نیاز دارید

6 عنصری که برای اینکه یک قمارباز برنده باشید به آن نیاز دارید هر قماربازی می‌خواهد یک قمارباز برنده باشد. با این حال بیشتر آن ها از انجام کاری کـه برای برنده شدن باید انجام دهند خودداری میکنند. پس از تکمیل این مقاله، متوجه خواهید شد کـه برای تبدیل شدن بـه یک قمارباز برنده چه چیزی لازم اسـت.

 

این بسیار شبیه یک دستور غذا اسـت کـه در ان تنها کاری کـه باید انجام دهید استفاده از مواد مناسب اسـت. اما باید بـه شـما هشدار بدهم کـه این دستور پخت زمان و تلاش زیادی می‌برد. مطمئناً این دستور غذا را در چند ساعت کامل نخواهید کرد ودر یک چشم بـه هم زدن شروع بـه برنده شدن صدها و هزاران دلار نخواهید کرد.

 

اما اگر مایل بـه پیروی از دستور العمل هستید، می توانید بـه آرامی سرمایه خودرا افزایش دهید تا در دراز مدت بـه یک قمارباز سودآور تبدیل شوید.

 

1- مایل به یادگیری باشید

من نمی‌توانم تعداد قماربازانی را بشمارم کـه متقاعد شده اند همه ی چیز را در مورد قمار بدانند. با این حال آن ها بارها و بارها بـه شکست ادامه می دهند.

 

من سعی میکردم بـه این افراد کمک کنم، اما بـه سرعت متوجه شدم کـه انها تمایلی بـه یادگیری ندارند.

 

واقعیت این اسـت کـه راه هاي‌ زیادی برای برنده شدن بـه عنوان یک قمارباز وجوددارد.

 

اما تا زمانی کـه بـه طور فعال تصمیم نگیرید بهترین استراتژی ها را یاد بگیرید و انها را عملی نکنید، هرگز برنده نخواهید شد.

 

بـه عبارت دیگر، اگر مایل بـه یادگیری نباشید، هرگز یک قمارباز برنده نخواهید بود.

 

شـما می توانید یاد بگیرید کـه چگونه یک قمارباز برنده باشید بـه بیش از یک روش. کاری کـه اکثر قماربازان انجام می دهند این اسـت کـه از اشتباهات خود درس می‌گیرند.

 

این در درازمدت جواب میدهد، اگر در حین انجام تنظیمات و یادگیری را ادامه دهید، اما زمان زیادی طول می کشد و هزینه زیادی هم دارد.

 

راه دیگر برای یادگیری این کـه چگونه یک قمارباز برنده باشید این اسـت کـه از افرادی کـه قبلاً نحوه برنده شدن را فهمیده اند یاد بگیرید. این چیزی اسـت کـه من ان را روشی هوشمندانه برای یادگیری می‌دانم.

 

یا می توانید از هردو روش بـه طور هم زمان برای تسریع در یادگیری خود استفاده کنید. نکته کلیدی این اسـت کـه مایل باشید بـه هر طریقی کـه می توانید یاد بگیرید.

6 عنصری که برای اینکه یک قمارباز برنده باشید به آن نیاز دارید

2- از معیارهای هوشمند برای مقایسه فرصت های قمار استفاده کنید

معیارها در آمار و ریاضیات استفاده می شوند و زمانی مفید هستند کـه بخواهید بیش از یک گزینه رابا هم مقایسه کنید. قمار ریاضی اسـت، و اگر می خواهید یک قمارباز برنده شوید، باید از چند معیار قمار استفاده کنید.

 

سه معیار اصلی قمار کـه باید یاد بگیرید و استفاده کنید عبارتند از: لبه خانه، بازگشت بـه بازیکن و شانس. من بـه سرعت توضیح خواهم داد کـه هر یک از این سه چیز چیست، اما شـما باید تا آنجا کـه می توانید در مورد هر یک از آن ها یاد بگیرید.

 

لبه خانه

لبه خانه درصدی اسـت کـه فعالیت قمار بـه نفع خانه دارد. این بهترین راه برای مقایسه دو یا چند گزینه قمار اسـت.

 

یک فعالیت با 1% مزیت خانه بهتر از یک فعالیت قمار با 4% مزیت خانه اسـت. قماربازان برنده میدانند کـه چگونه فرصت هایي رابا لبه خانه کم پیدا کنند و چگونه بر لبه خانه بـه نفع خود تأثیر بگذارند.

 

بازگشت به درصد بازیکن

درصد بازگشت بـه بازیکن طرف دیگر لبه خانه اسـت. وقتی لبه خانه و درصد بازگشت رابا هم اضافه میکنید، همیشه برابر با 100٪ اسـت.

 

این بـه این معنی اسـت کـه بازی هایي با بالاترین درصد بازدهی کمترین لبه خانه را دارند. این نیز یک راه خوب برای مقایسه فعالیت هاي‌ قمار اسـت.

 

شانس

هنگام قمار از شانس بـه طرق مختلف استفاده می شود. دریک بازی با ورق، احتمال وقوع چیزی بر اساس یک دسته کارت اسـت.

 

بـه عنوان مثال، شـما شانس 4 از 52 یا 1 از 13 را دارید کـه از یک دسته کارت هاي‌ بـه هم ریخته امتیاز بگیرید. درک شانس مهم اسـت زیرا بـه شـما کمک میکند.

 

بهترین استراتژی را برای فعالیت هاي‌ قمار تعیین کنید و بر لبه خانه و بازگشت بـه درصد بازیکن تأثیر بگذارد.

 

3- هنگام قمار از استراتژی استفاده کنید

قماربازان برنده میدانند کـه هنگام قمار چقدر استراتژی مهم اسـت، و همیشه می‌دانند کـه بهترین استراتژی برای هر فعالیت قمار چیست.

 

انها همچنین می‌دانند کـه اگر یک فعالیت قمار دارای استراتژی نیست کـه بتوانند از ان استفاده کنند، نباید شرکت کنند.

 

استراتژی برای عده اي از بازی‌ها راحت اسـت، مانند باکارات پول واقعی ؛ و برای برخی بازی‌ها، مانند پوکر و بلک جک، پیچیده اسـت.

 

بـه عنوان یک قاعده کلی، هرچه استفاده از استراتژی سخت‌تر باشد، فرصت بهتری برای برنده شدن برای شـما فراهم می شود.

 

بازی های کازینو

سخت ترین استراتژی در قمار احتمالا برای بازی هاي‌ پوکر مانند تگزاس هولدم و اوماها اسـت. اما این بازی‌ها همان‌هایي هستند کـه با استفاده از بهترین استراتژی‌ها، شانس واقعی برنده شدن را بـه شـما میدهند.

 

استراتژی بلک جک بـه سختی استراتژی پوکر نیست و شـما همچنین می توانید با بازی بلک جک برنده شوید. اما شـما باید یاد بگیرید کـه چگونه از استراتژی شمارش کارت استفاده کنید.

 

4- هرگز کنترل احساسات خود را هنگام قمار از دست ندهید

قماربازان برنده می‌توانند هنگام قمار احساسات خودرا نظارت کنند. در واقع، بهترین قماربازان بـه نظر اصلاً احساساتی ندارند.

 

من یک راز درونی برای مدیریت احساسات خود بـه عنوان یک قمارباز بـه شـما می‌دهم. هرچه بیشتر بدانید و درک کنید کـه هر فعالیت قمار چگونه کار میکند، احساسات کمتر اهمیت دارند.

 

اگر دقیقاً بدانید کـه ریاضیات با هر فعالیت قمار چگونه کار میکند، می فهمید کـه چگونه همه ی چیز در نهایت بر اساس ریاضیات پشت این فعالیت انجام می شود.

 

برای مثال، اگر میدانید کـه در 80 درصد مواقع یک دست پوکر برنده میشوید، ممکن اسـت هنگام باخت ان را دوست نداشته باشید، اما میدانید کـه از هر 10 باری کـه با ان روبه‌رو می شوید، 2 بازنده خواهید بود.

 

وضعیت. شـما همچنین می دانید کـه چون اینبار را باختید، یکی از دو باخت را از سر راه برداشته‌اید ودر درازمدت، ریاضیات مساوی میشوند.

 

همه ی اعداد را بدانید و بـه شـما کمک میکند بـه هر موقعیتی بدون احساس نگاه کنید. احساسات و قمار می‌تواند برای شـما هزینه زیادی داشته باشد.

6 عنصری که برای اینکه یک قمارباز برنده باشید به آن نیاز دارید

5 – سرمایه گذاری مناسب

هر قماربازی کـه برنده می شود از یک سرمایه گذاری استفاده می‌کند. اکثر قماربازان بازنده از پول بانکی استفاده نمی‌کنند.

 

این کافی اسـت تا بـه شـما بگوید چرا استفاده از ان بسیار مهم اسـت. در واقع، بدون استفاده از نوعی مدیریت بانکی نمی توانید یک قمارباز برنده درازمدت باشید.

 

قمار یک راه مستقیم نیست. منظور من این اسـت کـه حتی اگر بیشتر از چیزی کـه در کل باختید برنده شوید، هر بار کـه قمار میکنید برنده نمیشوید.

 

بنابر این شـما باید یک سرمایه گذاری داشته باشید کـه بـه شـما امکان می دهد تا از نزول ها عبور کنید تا بـه مراحل صعودی بازگردید.

 

بانک شـما نیز ابزاری اسـت کـه برای کسب درآمد از ان استفاده میکنید. هرچه پول بیشتری در بانک خود داشته باشید، زمانی کـه یک مزیت دارید، بیشتر می توانید ریسک کنید.

 

سرمایه گذاری شرط بندی

درنظر بگیرید کـه وقتی 60 درصد شانس برنده شدن دریک شرط دارید چه کاری انجام میدهید. شـما می خواهید تا جایی کـه می توانید شرط بندی کنید زیرا یک مزیت دارید، اما نمی توانید پول زیادی را بـه خطر بیندازید زیرا هنوز 40٪ مواقع را از دست خواهید داد.

 

اگر 1,000,000 دلار دارید دراین شرایط ممکن اسـت 50,000 دلار شرط بندی کنید. اما اگر فقط 5000 دلار دارید، نمی توانید بیش از 500 دلار شرط بندی کنید، و حتی این از نظر ریاضی بسیار زیاد اسـت .

 

6- بدانید وقتی قمار می کنید چه کاری می خواهید انجام دهید

وقتی قمار میکنید باید دقیقاً بدانید کـه می خواهید بـه چه چیزی برسید. من مطمئن هستم کـه هدف اعلام شده شـما این اسـت کـه یک قمارباز برنده باشید، اما این دقیقاً همان چیزی اسـت کـه هر قمارباز دیگر، از جمله قماربازهای بازنده، میگوید کـه می خواهند.

 

عده اي از قماربازان بیشتر نگران سرگرم شدن هستند در حالی کـه هر از گاهی شانس کمی برای برنده شدن دارند. و مشکلی دراین مورد وجود ندارد. اما شـما باید در مورد انچه می خواهید تصمیم بگیرید.

6 عنصری که برای اینکه یک قمارباز برنده باشید به آن نیاز دارید

این مهمتر از چیزی اسـت کـه احتمالاً درک میکنید. تبدیل شدن بـه یک قمارباز برنده سخت اسـت، و اگر 100% وقف انجام ان را نداشته باشید، قبل از دیدن نتایج تسلیم خواهید شد.

 

اگر می خواهید یک قمارباز برنده باشید، مبلغی را تعیین کنید کـه می خواهید برنده شوید. بعدا می توانید این مقدار را تنظیم کنید، اما باید از جایی شروع کنید. شاید بخواهید 500 دلار در ماه قمار برنده شوید. این محل خوبی برای شروع اسـت.

 

اکنون، باید شروع بـه ساختن راهی برای رسیدن بـه هدف خود کنید. قرار اسـت از چه فعالیت قمار برای رسیدن بـه ان هدف استفاده کنید؟

 

برای این کـه بتوانید ان را بـه انجام برسانید، چه چیزی باید در مورد فعالیت قمار خود بیاموزید؟ روی یک تمرکز تمرکز کنید و شروع بـه کار کنید. آن گونه شـما بـه یک قمارباز برنده تبدیل می شوید.

 

نتیجه

هر شخصی می‌تواند یاد بگیرد کـه چگونه یک قمارباز برنده شود. اما اکثر مردم هرگز اینکار را نمیکنند. شـما یک فرصت فوق‌العاده دارید.

 

تا یک قمارباز برنده باشید، زیرا اکنون همه ی مواد مورد نیاز خودرا میدانید. تنها کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه شروع بـه کار در ان کنید.

 

هنگامی کـه می دانید هنگام قمار می خواهید چه کاری انجام دهید، می توانید یک برنامه گام بـه گام برای رسیدن بـه هدف خود دنبال نمایید. این بدان معنا نیست کـه کار سهولت خواهد بود، اما تنها چیزی کـه در راه شـما قرار دارد کار اسـت.

 

خبر خوب این اسـت کـه بـه محض انجام کاری کـه باید انجام شود، می توانید قمار کنید و بدانید کـه برنده خواهید شد.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *