تبلیغات کازینو همیشه سیاه و سفید نیستند !

تبلیغات کازینو همیشه سیاه و سفید نیستند !

تبلیغات کازینو همیشه سیاه و سفید نیستند

تبلیغات کازینو، مواردی هستند کـه دپارتمان هاي‌ بازاریابی کازینو برای جذب افراد بیشتری بـه ملک خود ارائه می‌کنند. دراین مطلب، من میخواهم بـه نمونه‌اي از تبلیغات کازینو کـه بـه سرعت وارد یک منطقه خاکستری شد، نگاه کنم.

 

تبلیغات پوکر ویدیویی صحرا

من در حال خواندن یک خاطرات عالی از باب دنسر بـه نام پوکر ویدیویی میلیون دلاری هستم. این روایتی اسـت کـه نشان می دهد چگونه او در طول سه سال در لاس وگاس با بازی پوکر ویدئویی یک میلیون دلار بـه دست آورد.

 

شـما بازی پوکر ویدیویی را از این کتاب یاد نخواهید گرفت، اما در مورد نوع تفکری کـه یک بازیکن برتر باید در ان شرکت کند، بیشتر از هر جای دیگری خواهید فهمید.

 

دراین کتاب، او چند تبلیغی را توضیح میدهد کـه صحرا زمانی برگزار می کردند و برای دست‌هاي‌ برنده خاص در 10 دقیقه اول یک ساعت دو برابر پرداخت میکردند.

تبلیغات کازینو

یکی از ان تبلیغات یک روز در هفته اتفاق می‌افتد، و اگر در 10 دقیقه اول ساعت ان را انجام دهید، بـه جای 1000 دلار، 2000 دلار برای رویال فلاش در Deuces Wild دریافت می کنید. تبلیغ دیگری بـه جای 80 دلار معمولی، 160 دلار برای یک چهار نفره پرداخت کرد. در روز متفاوتی از هفته برگزار شد.

 

این باعث ایجاد موقعیت هاي‌ جالبی شد.

 

وقتی کازینو به نفع بازیکن اشتباه می کند

روش کار این تبلیغ بـه این صورت بود کـه اگر بـه دستی ضربه می زدید کـه پرداخت مضاعف را ایجاد می‌کرد، باید دکمه راهنما را روشن می‌کردید و با مدیر طبقه صحبت میکردید.

 

دستگاه بـه طور معمول پرداخت میکرد و پرداخت هاي‌ اضافی از طریق نقد توسط مدیر طبقه انجام می شد.

 

بنابر این، بـه عنوان مثال، اگر در طول تبلیغ چهار نوع از ان را دریافت کنید، 80 دلار اعتبار در دستگاه دریافت می کنید، و مدیر طبقه نیز 80 دلار اضافی شـما را علاوه بر ان بـه صورت نقدی پرداخت میکند.

 

دریک موقعیت، نویسنده این کتاب بـه طور تصادفی 160 دلار توسط مدیر طبقه بـه اشتباه دریافت کرد. او هنوز 80 دلار اعتبار در دستگاه داشت، کـه اساساً پرداخت مضاعف خودرا بـه یک پرداخت سه گانه تبدیل کرد.

تبلیغات کازینو همیشه سیاه و سفید نیستند

کازینوی آنلاین

نویسنده دهانش را بست و با پولش کازینو را ترک کرد. او استدلال کرد کـه مدیر طبقه قرار نیست بـه خاطر ان دچار مشکل شود.

 

و کازینو بـه اندازه‌اي درآمد دارد کـه 80 دلار نمی تواند سود ان را کاهش دهد. تقریبا برای هر کسب و کاری با ان اندازه در حاشیه شکست اسـت.

 

این نمونه خوبی از اشتباه یک کازینو بـه نفع بازیکن اسـت.

تبلیغات کازینو

توصیه من – و توصیه اکثر نویسندگان خوب قمار – این اسـت کـه دهان خودرا در مورد اشتباه کازینو ببندید. شـما دزدی نمیکنید و لازم نیست اجازه دهید.

 

این نوع چیزها حس درستکاری شـما را اذيت دهد. کازینوها در کار سوء استفاده از ناآگاهی قماربازان هستند و وقتی آن ها اشتباهی بـه نفع شـما مرتکب میشوند، نباید احساس بدی داشته باشید.

 

اما مناطق خاکستری دیگر نیز بالا می آیند

نویسنده موقعیت دیگری را درکتاب خود در مورد بازیکن دیگری کـه پنج دقیقه قبل از اوج ساعت در قمار دریک کازینو بـه یک جک پات دست یافته اسـت، توضیح می دهد. او بلافاصله کتش را روی چراغ چشمک زن بالای دستگاه گذاشت تا کازینو نبیند چه زمانی او بـه جکپات رسید.

 

او تا پنج دقیقه بعد از خانه منتظر ماند تا کتش را در بیاورد ودر مورد بردش فریاد زد. او همچنین بـه دختر تعویضی 100 دلار پیشنهاد داد تا بـه جای او دروغ بگوید و بگوید کـه او بـه جای قبل از اوج ساعت، جکپات را زده اسـت.

تبلیغات کازینو

در خلاصه داستان، او با ان کنار آمد. اما این یک حرکت پرخطر بود کـه من ان را توصیه نمیکنم.

 

برای یک چیز، او عمداً در تلاش اسـت تا کازینو را فریب دهد و تبلیغ را فریب دهد. هر زمان کـه شخصی نوری را کـه نشان دهنده برد اوست را می پوشاند، فقط از اشتباهی کـه کازینو مرتکب شده اسـت سوء استفاده نمیکند.

 

او در حال ایجاد یک اشتباه است.

همچنین، اگر بـه یک کارمند کازینو رشوه می‌دهید، اینکار را اشتباه انجام می‌دهید. نوادا قوانین سختگیرانه ضد تقلب دارد. او خوش شانس اسـت.

 

کـه دختر تعویض را اخراج نکرد. او همچنین خوش شانس اسـت کـه مدیر کازینو وی را در کلاهبرداری خود دستگیر نکرد و وی را دستگیر نکرد. جنایات چیزی نیست کـه کسی در کارنامه خود داشته باشد.

 

خواندن یک رمان شومیز و صبورانه انتظار

نویسنده سپس بحث میکند کـه چگونه گهگاهی چند دقیقه قبل از شروع ساعت، چهار کارت را بـه رویال فلاش می رساند. استراتژی او این بود کـه یک رمان جلد شومیز بخواند در حالی کـه منتظر ساعت اول باشد تا قرعه کشی خودرا انجام دهد.

 

این یک حرکت هوشمندانه اسـت، اگر بـه ان فکر کنید. از این گذشته، تفاوت زیادی بین پرداخت 1000 دلاری و پرداخت 2000 دلاری برای فلاش رویال وجوددارد. اگر بـه این معنی اسـت کـه چند بار در هر ساعت دست کمی کمتر شوید، ارزش انجام ان را دارد.

 

در واقع، در بیشتر مواقع، شـما بـه هرحال از دست دادن رویال فلاش خواهید افتاد.

 

اما مدیر شیفت یک شب متوجه کار او شد و بـه او توضیح داد کـه ممکن اسـت بازی دستش را هم تمام کند. او گفت کـه اگر رویال فلاش را بزند، قرار نیست حقوق مضاعف را رعایت کند.

 

وقتی نویسنده علت را از او پرسید، مدیر شیفت گفت بـه این دلیل اسـت کـه از ترفیع سوء استفاده می کند و «روح» قوانین را نادیده میگیرد.

 

بـه هرحال، این عبارتی اسـت کـه اغلب وقتی مردم درباره پاداش هاي‌ کازینو آنلاین بحث می‌کنند، میشنوم . در کازینوهای آنلاین، بـه نظر میرسد کـه هر موفقیتی با “روح” قوانین تداخل دارد، اما این بحث دیگری اسـت کـه در ادامه مطلب مطرح می شود.

تبلیغات کازینو همیشه سیاه و سفید نیستند !

در چنین شرایطی چقدر باید برای “حقوق” خود بجنگید؟

کازینوها همیشه دارای نوعی علامت «مدیریت تمام حقوق را محفوظ می‌دارد» دارند کـه در جایی در داخل انها نصب شده اسـت. این بند در شرایط و ضوابط کازینو آنلاین نیز وجوددارد. این بدان معنی اسـت کـه تفسیر کازینو از قوانین و اداره آن ها کاملاً بـه آن ها بستگی دارد.

 

نویسنده می‌توانست در آخرین موقعیت با مدیر شیفت بحث کند، اما میدانست کـه با او بـه جایی نمی رسد. او ممکن اسـت بـه سراغ مدیر کازینو رفته باشد، اما احتمالاً با اینکار نیز هیچ کاری انجام نمی شود.

 

او حتی می‌توانست شکایت خودرا بـه هیئت بازرسی بازی برای نوادا ببرد تا برای جلب رضایت تلاش کند.

 

اما بـه احتمال زیاد، انها نیز با او طرف نخواهند شد.در چنین شرایطی بهتر اسـت طرفدار کازینو باشید.

 

و همانگونه کـه معلوم شد، او بـه هرحال رویال فلاش را نخورد، بنابر این این یک موضوع قابل بحث بود.

 

جوایز کازینو آنلاین و روح قوانین

اگر زمان زیادی را صرف بازی در کازینوهای آنلاین کرده‌اید، میدانید کـه رایجترین تبلیغ، پاداش ثبت نام اسـت.

 

بـه عنوان مثال، شـما 100 دلار واریز می کنید و کازینو بـه شـما 200 دلار پول جایزه می دهد تا با ان بازی کنید. بـه نظر میرسد پول مجانی اسـت و بـه تعبیری همین طور اسـت.

 

اما چنین پیشنهادهایی با رشته هاي‌ پیوسته ارائه می شود.

 

به این رشته ها شرط بندی می گویند.

قبل از این کـه بـه شـما اجازه داده شود در کازینوهای آنلاین با پول واقعی پول نقد کنید ؛ باید مبلغ مشخصی را از قبل برای سپرده و پاداش خود شرط بندی کنید.

 

بـه این شرط شرط بندی میگویند. اگر این شرط شرط بندی را برآورده نکنید، تقاضای برداشت خودرا باطل می کنید.

 

بـه عنوان مثال، ممکن اسـت پس از پاداش خود 300 دلار سرمایه داشته باشید و شرایط شرط بندی 25 برابر سپرده خود بـه اضافه پاداش داشته باشید.

 

این بدان معناست کـه شـما باید قبل از پرداخت 7500 دلار شرط بندی کنید.

 

پول

ممکن اسـت در ابتدا بـه نظر برسد کـه با چنین اقدامی باخت شـما تضمین شده اسـت، اما بـه خاطر داشته باشید کـه در عده اي از این شرط‌ها برنده خواهید شد. شـما فقط بـه این دلیل کـه ۷۵۰۰ دلار شرط بندی کرده‌اید ۷۵۰۰ دلار از دست نمی‌دهید.

 

با این حال، می‌توانید تخمین بزنید کـه چه مقدار از ان 7500 دلار را بر اساس لبه خانه برای بازی از دست خواهید داد. در واقع، شـما می‌توانید یک بازی با حاشیه پایین خانه را انتخاب کنید و تقریبا سود را تضمین کنید، درست اسـت؟

 

فرض کنید تصمیم گرفتید بازی بلک جک رابا استراتژی پایه اي کامل انجام دهید. لبه خانه برای این شرایط بازی ممکن اسـت 0.5٪ باشد. 0.5٪ از 7500 دلار، 37.50 دلار اسـت.

 

300 – 37.50 دلار معادل 263.50 دلار اسـت کـه سود مورد انتظار 163.50 دلار اسـت. «100 دلار دیگر سپرده شماست.»

 

اما حدس بزنید چیست؟

کازینو همچنین دارای بازی‌هاي‌ خاصی اسـت کـه در شرایط شرط‌بندی شـما بـه حساب نمی آیند. بلک جک همیشه یکی از آنهاست.

 

اگر به ماشین های اسلات پایبند باشید چه؟

همه ی سایت‌هاي‌ کازینو آنلاین ترجیح میدهند کـه از طریق بازی‌هاي‌ خودرو‌هاي‌ اسلات خود شرط بندی کنید. بیایید فرض کنیم کـه شـما اینکار را انجام میدهید و لبه خانه 7٪ اسـت.

 

7 درصد از 7500 دلار، 525 دلار اسـت. از آنجایی کـه با 300 دلار شروع کردید، بـه احتمال زیاد بازنده خواهید بود.

 

اما فرض کنید خوش شانس بودید ودر نخستین چرخش خود برنده یک جکپات 1000 دلاری شدید.

 

حالا منطقی اسـت کـه بادقت بر میزان بازی نظارت کنید تا زمانی کـه بـه شرط بندی 7500 دلاری خود رسیدید، ان را ترک کنید.

 

اگر 500 دلار یا بیشتر از ان را از دست بدهید، بازهم 500 دلار بالا هستید، بنابر این 800 دلار در حساب خود دارید.

 

شما در حقوق خود برای پول نقد هستید، در اینجا، درست است؟

بـه هرحال، شـما شرایط شرط بندی کـه کازینو تعیین کرده اسـت را برآورده کرده‌اید.

 

اما این چیزی اسـت کـه گاهی اوقات اتفاق میوفتد…

 

وقتی کازینو بازی شـما را بررسی میکند، متوجه می شود کـه شـما بلافاصله پس از رسیدن بـه شرایط شرط‌بندی خودرا ترک میکنید. انها بـه شـما برچسب سوء استفاده کننده پاداش می‌زنند و می‌گویند کـه شـما “روح” قوانین را نقض می کنید.

 

حتی اگر شانس را شکست دهید، انها تقاضای برداشت شـما را باطل می‌کنند.

 

چه کاری باید انجام دهید؟

دراین شرایط، من فکر میکنم بهترین حرکت این اسـت کـه حتی بعد از این کـه شرایط شرط بندی خودرا برآورده کردید.

 

بازی را ادامه دهید تا زمانی کـه 20 درصد از سود خودرا از دست بدهید. تقریبا غیرممکن اسـت کـه بگوییم شـما یک سوء استفاده کننده از جایزه هستید اگر بعد از این کـه شرایط شرط بندی خودرا برآورده کردید بـه بازی ادامه دهید.

 

نتیجه تبلیغات کازینو

تبلیغات کازینو همیشه سیاه و سفید نیست، حتی اگر بـه نظر برسد. این امر بـه همان اندازه در مورد تبلیغات در کازینوهای سنتی آجر و ملات و کازینوهای آنلاین صدق می کند. در واقع، این ممکن اسـت حتی در مورد کازینوهای آنلاین صادق تر باشد.

 

نکته مهمی کـه باید بـه خاطر داشته باشید این اسـت کـه در تعارض با مدیریت کازینو نمیتوانید برنده شوید. سعی کنید با انها کنار بیایید تا بـه احتمال زیاد کمی با شـما انعطاف پذیر باشند.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *