پوکر یک بازی ماشین اسلات نیست

پوکر یک بازی ماشین اسلات نیست

پوکر یک بازی ماشین اسلات نیست

پوکر یک بازی ماشین اسلات نیست درکتاب اد میلر، Poker’s 1%: The One Big Secret That Keeps Elite Players on Top، او با توصیه بـه خوانندگانش شروع میکند کـه پوکر را طوری بازی نکنند کـه انگار یک بازی خودرو اسلات اسـت.

 

من بلافاصله از اینبخش از کتاب ناامید شدم زیرا او دستگاه هاي‌ اسلات رابا دستگاه هاي‌ پوکر ویدیویی ترکیب می‌کند. 2 بازی تفاوت قابل توجهی دارند.

 

او می‌توانست همین نکته را بیان کند و دقیقتر باشد، اما در این جا چند فکر در مورد این کـه چرا نباید پوکر را طوری بازی کنید کـه انگار یک بازی ماشین اسلات اسـت، وجوددارد.

 

مثال پوکر ویدیویی

برای بحث، فرض می‌کنیم کـه پوکر ویدیویی یک بازی خودرو اسلات اسـت، و از آنجا ادامه می‌دهیم. اگر برای مدت طولانی ستون هاي‌ من را می‌خوانید، میدانید پوکر ویدیویی چگونه کار می‌کند .

 

شـما پول خودرا وارد می کنید، یک دست میکشید، کارت‌ها را دور می‌اندازید و بر اساس رتبه‌بندی پوکر دست آخرتان، پول دریافت می کنید.

پوکر یک بازی ماشین اسلات نیست

بـه عنوان مثال، ممکن اسـت برای یک خانه کامل یک پرداخت 9 در ازای 1 و برای یک فلاش پرداخت 6 بـه 1 دریافت کنید.

 

این پرداخت ها بر اساس ارزش دست ثابت می شوند. بـه گفته اد میلر، اکثر بازیکنان هولدم تگزاس پوکر را طوری بازی می کنند کـه انگار پوکر ویدیویی اسـت. آن ها سعی می کنند یک دست بزرگ مانند ست یا فلاش بسازند.

 

هدف آن ها ورود ارزان قیمت و تلاش برای شکست دادن چیزی اسـت. آن ها بر شانس هاي‌ ضمنی تمرکز می کنند.

 

شانس ضمنی چیست؟

ایده پشت شانس ضمنی این اسـت کـه حتی اگر در حال حاضر شانس خوبی برای قرار دادن پول خود در پات ندارید، اگر دست خودرا بسازید، بعدا زمانی کـه حریفان خودرا حفظ کنند.

 

با نرخ بالاتری در دست دریافت خواهید کرد. زمانی کـه دست خودرا انجام می دهید شرط هاي‌ خودرا فرا می‌خوانید.

 

اما، انچه اغلب اتفاق می‌افتد این اسـت کـه حتی اگر فکر می کنید وقتی فلاش خودرا انجام می دهید، می خواهید یک نفر را روی هم بچسبانید، اما وقتی همه ی تا میکنند، برنده نمیشوید. بـه هرحال، قرار دادن شـما دریک فلاش کردن کار چندان سختی نیست.

 

و بدتر از ان این اسـت کـه اگر مهره ها را نزنید، ممکن اسـت با دست دوم بهترین دست بشوید و خودتان انباشته شوید.

پوکر یک بازی ماشین اسلات نیست

بازی پوکر

بله، فلاش یک دست قوی در هولدم تگزاس بدون محدودیت اسـت، اما این بدان معنا نیست کـه شـما بازدهی را خواهید دید کـه فکر می کنید خواهید دید.

 

پوکر پول واقعی یک بازی موقعیتی اسـت، در حالی کـه بازی هاي‌ پوکر ویدیویی موقعیتی نیستند. یک flush بدون توجه بـه هر چیزی بـه همان مقدار پرداخت میکند. در پوکر، تفاوت زیادی بین یک فلاش با یک آس در ان – فلاش مهره – و یک فلاش کوچک تر وجوددارد.

 

و بازیکنان خوب پوکر این تفاوت ها را در اقدامات خود در میز بـه حساب می آورند.

 

بازیکنان خوب پوکر با یک برنامه دست به دست می شوند

یک بازیکن ضعیف برنامه‌اي دارد – این برنامه این اسـت کـه وقتی یک نفر را انجام می دهد، فلاش کند و روی هم بگذارد.

 

یک بازیکن پوکر بهتر نیز برنامه اي دارد، اما چند وجهی اسـت. او اغلب سعی می‌کند با بالا بردن پری فلاپ با آس مناسب خود، بلایند را برنده شود.

پوکر یک بازی ماشین اسلات نیست

قسمت دوم برنامه او ممکن اسـت شرط بندی در فلاپ با 4 کارت تا یک فلش بـه عنوان نیمه بلوف باشد. اگر در ان موقعیت بـه او فراخوانی شود، برنامه او ممکن اسـت ضربه زدن بـه دستش و برنده شدن در پیچ یا رودخانه باشد.

 

همچنین اکثر بازیکنان با همین برنامه وارد بازی می شوند. انها امیدوارند کـه بـه یک دست بزرگ ضربه بزنند و رقیب را روی هم بگذارند. اگر شـما با همان استراتژی بازی می کنید کـه هر کس دیگری در جدول بازی می‌کند، نتایجی مشابه با دیگران خواهید دید.

 

این راهی برای تضمین نتایج متوسط ​​است.

بیش از 20 سال پیش، شـما می توانستید بـه این روش سودآور بازی کنید. هنوز بـه اندازه کافی ماهی سر میز بودند کـه حاضر بودند پول خودرا با دستان پایین در دیگ بگذارند.

 

اکثر بازیکنان در حال حاضر پیچیده تر از ان هستند. انها نیز منتظر ضربه زدن بـه دست هاي‌ بزرگ هستند.

 

گام اول برای دور شدن از اسلات ماشینی مانند بازی

قدم بعدی در تکامل یک بازیکن پوکر، بـه گفته میلر، تبدیل شدن بـه یک بازیکن تهاجمی اسـت. این بهتر از استراتژی ماشین اسلات اسـت کـه قبلا توضیح داده شد، و میلر ان را بـه طور خلاصه ساده می‌کند.

 

فقط پیش فلاپ دست هاي‌ خوب بازی کنید، اگر کسی جلوی شـما چک کرد شرط بندی کنید و اگر کسی ریزش کرد، فولد کنید.

 

این در مقابل تعداد زیادی از بازیکنان موثر خواهد بود، اما در برابر حریفی کـه واقعاً در پوکر مهارت دارد کارساز نخواهد بود. با بازی تهاجمی، گلدان هاي‌ کوچک زیادی را بـه دست خواهید آورد.

 

اما شکست دادن یک بازیکن تهاجمی سخت نیز بسیار راحت اسـت. تنها کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه علیه او اعتراض کنید.

پوکر یک بازی ماشین اسلات نیست

ما از قبل میدانیم کـه اگر شـما را بـه سمت او برسانید، در بیشتر مواقع فولد می‌کند. بنابر این، شکست دادن چنین بازیکنی راحت اسـت.

 

استراتژی سخت تهاجمی شامل شرط بندی نسبتاً زیاد اسـت اما درصورت افزایش نرخ، تا زدن را انجام دهید.

 

این یک آسیب‌پذیری بزرگ برای شناسایی و یک آسیب‌پذیری راحت برای بهره‌برداری اسـت. طبق گفته اد میلر، 3 نفر از 4 رقیب شـما در میز پوکر یکی از ان 2 استراتژی را دنبال می کنند – استراتژی ماشین اسلات یا استراتژی تهاجمی سخت.

 

مرحله دیگری در توسعه شما به عنوان یک بازیکن پوکر

اگر فکر می کنید کـه پوکر یک بازی ریاضی اسـت، در راه تبدیل شدن بـه یک بازیکن نخبه هستید. اگر اعتقاد ندارید کـه ریاضیات در پوکر اهمیت دارد، می توانید خودرا بـه حد متوسط ​​رها کنید.

 

قدم بعدی فراتر از ان؛ شروع بـه فکر کردن درباره پوکر از نظر فرکانس اسـت. این مهمتر از فکر کردن بـه شانس، اوت، شانس ضمنی، محدوده دست، شرط بندی ارزش یا بلوف اسـت.

 

فرکانس تا شدن شـما یک نقطه شروع مهم اسـت. وقتی رقیب شـما شرط بندی میکند، شـما 3 انتخاب دارید:

بالا بردن

زنگ زدن

تا کردن

پوکر یک بازی ماشین اسلات نیست

تعداد دفعات انجام هر یک از این موارد بـه تعداد شـما بستگی دارد. شـما یک فرکانس افزایش دهنده، یک فرکانس تماس و یک فرکانس تاشو دارید. چند بار انجام هر حرکت بر سودآوری هر حرکت تأثیر میگذارد.

 

وقتی رقیب شـما روی شـما شرط بندی میکند، دفعات انجام هر یک از ان اقدامات بیشتر بـه سودآوری ان اقدامات مربوط می‌شود تا کارت هایي کـه در دست دارید.

 

در عین حال، شـما باید در مورد نحوه بازی خود کمی درک داشته باشید. اگر 100% مواقع با 27 تخفیف تماس بگیرید، محکوم بـه شکست هستید.

پوکر یک بازی ماشین اسلات نیست

شکاف ها

هدف این اسـت کـه دست هایي را انتخاب کنید کـه در بازی پوکر منطقی هستند و سپس فرکانس هاي‌ خودرا بـه درستی تنظیم کنید.

 

اگر فرکانس هاي‌ شـما بهتر از فرکانس هاي‌ حریفان باشد، بیشتر از رقیب خود برنده خواهید شد و درآمد بیشتری کسب خواهید کرد.

 

این برخلاف تصور اکثر بازیکنان در مورد بازی اسـت. انها بـه قدرت دست خود نگاه می کنند و بر اساس قدرت دست تصمیم می‌گیرند کـه تا کنند، صدا بزنند یا بلند کنند .

 

اما بـه این فکر کنید کـه فرکانس تاشو چقدر مهم اسـت. هر بار کـه فولد می کنید، رقیب شـما بـه طور پیش فرض برنده میشود. اگر می خواهید در مقابل من پیروز شوید.

 

تنها کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه بفهمید در کدام موقعیت‌ها فرکانس تا شدن شـما بالاتر از انچه باید باشد اسـت.

 

اکثر بازیکنان در بازی‌هاي‌ امروزی اغلب در نوبت و رودخانه جمع می شوند. اگر میخواهید بدون محدودیت تگزاس هولدم برنده شوید، فقط باید شرط‌بندی خودرا افزایش دهید و فرکانس را در نوبت و رودخانه افزایش دهید.

پوکر یک بازی ماشین اسلات نیست

آنچه شـما فکر می کنید اهمیت دارد بسیار کمتر از آنچه فکر می کنید اهمیت دارد

 

ممکن اسـت فکر کنید کـه پوکر همه ی چیز در مورد خواندن حریفان و مجبور کردن آن ها بـه انجام انچه می خواهید با دستکاری تمایلات آنهاست.

 

یا ممکن اسـت فکر کنید کـه در مورد تلاش برای ایجاد یک دست بزرگ و کنار هم قرار دادن یک یا چند رقیب اسـت – این استراتژی خودرو اسلات اسـت.

 

یا ممکن اسـت فکر کنید آن قدر تهاجمی هستید کـه فقط از بقیه جدول عبور می کنید.

 

اما به گفته میلر، همه اینها اشتباه هستند.

چیزی کـه واقعاً مهم اسـت این اسـت کـه فرکانس هاي‌ خودرا تا حد امکان بـه درستی نزدیک کنید. این بـه معنای نزدیک شدن بـه فرکانس هاي‌ بهینه برای موارد زیر اسـت:

چک کردن

تاشو

صدا زدن

شرط بندی

بالا بردن

 

اگر بتوانید بـه اندازه کافی بـه فرکانس‌هاي‌ مناسب برای همه ی این گزینه‌ها در موقعیت‌هاي‌ مختلف نزدیک شوید، می توانید بیشتر از پولی کـه در میز پوکر باختید، برنده شوید.

 

2 اساس فرکانس های پوکر

ریاضیات پشت پوکر پیچیده اسـت ؛ اما در نهایت بـه 2 قانون خلاصه می‌شود کـه در بیشتر موقعیت ها پابرجاست:

 

نخستین مورد این اسـت کـه اگر رقیب شـما شرط می‌بندد یا افزایش میدهد، طبق معمولً تماس گرفتن سود بیشتری دارد.

 

دوم این اسـت کـه اگر دریک خیابان شرط بندی می کنید و رقیب شـما تماس می‌گیرد، طبق معمولً درست اسـت کـه دوباره روی کارت بعدی شرط بندی کنید.

 

فرض کنید 100 دلار در پات وجوددارد و رقیب شـما 100 دلار روی ریور شرط می‌بندد. اگر تماس بگیرید، 2 بـه 1 پول خودرا دریافت می کنید.

 

این بدان معنی اسـت کـه تا زمانی کـه فکر می کنید حداقل 1 در 3 احتمال برنده شدن با این دست دارید، باید تماس بگیرید.

 

همچنین بـه این معنی اسـت کـه اگر بیش از 50 درصد مواقع را فولد کنید، صرف نظر از این کـه چه کارتی در دست دارد، شرط او سودآور اسـت. تو فقط بهش پول میدی

 

و اگر رقیب شـما کمتر شرط بندی کند، این فرکانس ها تغییر می‌کند. فرض کنید رقیب شـما در عوض 50 دلار در ان پات 100 دلاری شرط بندی کرده اسـت. شانس بـه جایی می‌رسد کـه شـما بـه جای تماس گرفتن، 3 بـه 1 پول خودرا دریافت می کنید.

 

رقیب شـما اگر بیشتر از 33 درصد مواقع فولد کنید، درآمد کسب می‌کند.

 

نتیجه

کتاب میلر بـه طور چشمگیری بـه جزئیات بیشتری در مورد موقعیت ها و فرکانس هاي‌ مختلف بازی میپردازد، اما نکته این پست اکنون باید روشن باشد.

 

پوکر یک بازی کاملاً متفاوت از یک دستگاه اسلات یا حتی یک دستگاه پوکر ویدیویی اسـت.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *