نمونه ای از یک تمرین قمار سایه

نمونه ای از یک تمرین قمار سایه

نمونه ای از یک تمرین قمار سایه

نمونه ای از یک تمرین قمار سایه من بارها در مورد شیوه هاي‌ قمار مشکوک و تقلب در کازینو نوشته ام. من بـه طور مداوم قماربازان را تشویق کرده ام کـه در کازینوها تقلب نکنند.

 

اما من همچنین پیشنهاد کرده‌ام کـه وقتی یک کازینو در خطای شـما اشتباه میکند، این شـما هستید کـه تصمیم می گیرید انها را اصلاح کنید یا خیر.

 

من فکر نمیکنم کـه نادیده گرفتن ان زمانی کـه یک کازینو بـه نفع شـما اشتباه می کند، بـه عنوان تقلب شناخته نمی‌شود.

 

من قصد دارم حکایتی را کـه دریک کتاب قمار خوانده ام همراه با تحلیل خود از اخلاق و اخلاق مربوط بـه ان موقعیت بـه اشتراک بگذارم.

 

این نمونه اي از یک روش قمار مشکوک اسـت.

 

یک تبلیغ ویژه پوکر ویدیویی

در باب دانسر میلیون دلاری ویدئو پوکر ؛ او چند داستان مربوط بـه یک تبلیغ ویژه پوکر ویدیویی در صحرا در لاس وگاس را نقل میکند. مشخص نیست کـه این تبلیغ چه زمانی انجام شد، اما زمانی در اوایل دوران حرفه اي پوکر ویدیویی Dancer بود. حدس من این اسـت کـه درسال 1999 یا 2000 بود.

 

در ان زمان، صحرا تبلیغی داشت کـه در ان اگر در 10 دقیقه اول ساعت بـه فلاش رویال ضربه بزنید، دو برابر دست مزد دریافت میکنید. آن ها تبلیغ دیگری داشتند کـه در ان شـما برای 4 شماره «آس» در 10 دقیقه اول ساعت دو برابر دست مزد دریافت می کنید.

 

این 2 پروموشن جداگانه بود کـه در 2 روز مجزا از هفته برگزار می شد. بدیهی اسـت کـه وقتی مبلغ پرداختی را برای یک دست خاص دو برابر می کنید.

 

استراتژی بازی ان بازی پوکر ویدیویی تغییر می کند. تنظیم جدول پرداخت دریک مولد استراتژی پوکر ویدیوی آنلاین برای بـه دست آوردن استراتژی صحیح بـه اندازه کافی راحت اسـت، اما در بازی استراتژی پوکر ویدیویی نیاز بـه برخی تنظیمات دارد.

 

اما این دقیقاً همان چیزی نیست کـه این پست در مورد ان اسـت.

نمونه ای از یک تمرین قمار سایه

وقتی رویال فلاش ضربه خورد

دوست دختر رقصنده در ان زمان دریک بازی پوکر پاداش 8/5 در ساعت 9 شب بـه رویال فلاش زد. پرداخت مضاعف برای 4 آس در ان دوره زمانی اعمال می شد، نه پرداخت مضاعف برای فلاش رویال.

 

انها بـه بازی ادامه دادند و هردو قبل از این کـه کازینو را برای روز ترک کنند، 4 ضربه «آس» زدند. در این جا نحوه عملکرد دو برابری در عمل آمده اسـت:

 

دستگاه مبلغ عادی خودرا بـه صورت اعتبار بـه شـما پرداخت می کند، اما سپس شـما چراغ تغییر دستگاه را فعال می کنید تا فرد طبقه بتواند مبلغ پاداش شـما را پرداخت کند.

 

دراین دستگاه خاص، پرداخت برای 4 نفر از یک نوع «آس» 80 دلار بود، بنابر این پرداخت پاداش 80 دلار خواهد بود. کل پرداختی برای دست 160 دلار بود، اما 80 دلار از ان روی دستگاه بود. قرار بود 80 دلار دیگر بـه صورت نقدی پرداخت شود.

 

اما در شب مورد بحث، شخص طبقه بـه جای 80 دلار نقد، 160 دلار بـه انها پرداخت کرد. آن ها همچنین 80 دلار دیگر را روی دستگاه داشتند.

 

در آن شرایط آیا اصلاح کفپوش و پس دادن پول کار درستی است؟

من مطمئن هستم کـه دراین شرایط میتوانید با احساس برتری اخلاقی بروید، اما فکر میکنم نگه داشتن پول بـه همان اندازه درست اسـت. بـه هرحال، کازینو در قلب شـما بهترین علاقه را ندارد. و شـما دراین شرایط کاری برای تقلب در کازینو انجام ندادید.

 

تنها نگرانی واقعی این اسـت کـه آیا شخص کفپوش بـه خاطر این اشتباه دچار مشکل میشود یا خیر. از آنجایی کـه پول بـه تازگی از کازینو بیرون می‌آمد، دراین شرایط احتمال اخراج کارمندان توسط کازینو بسیار کم اسـت.

 

کازینو اشتباه کرد و شـما از ان سود بردید.

عالی.

بدون آسیب، بدون خطا.

موقعیت دیگری – اینبار، شادیر

 

در روز پنجشنبه، رقصنده و دوست دخترش مشغول بازی و تماشای شخص دیگری در همان دستگاه بودند. این قمارباز دیگر 5 دقیقه قبل از ساعت یک فلاش رویال زد. بـه خاطر داشته باشید کـه پرداخت مضاعف فقط در صورتی اتفاق می‌افتد کـه در 10 دقیقه اول هر ساعت، رویال خودرا بریزید، بنابر این او 5 دقیقه زودتر بود.

 

قمارباز می تواند فوراً با شخص طبقه‌بندی تماس بگیرد و مبلغ 1000 دلار خودرا دریافت کند، اما اگر 5 دقیقه صبر کند، می تواند ادعا کند کـه در 10 دقیقه اول برنده جک‌پات شده و 1000 دلار اضافی دریافت میکند.

 

اما با ضربه زدن بـه جکپات پوکر ویدیویی ؛ چراغ‌هاي‌ بالای دستگاه شروع بـه چشمک زدن می کنند. راه حل این قمارباز این بود کـه چند فنجان پول روی دستگاه بگذارد و کتش را روی چراغ هاي‌ چشمک زن آویزان کند. دراین مرحله، قمارباز بـه زمین لرزان می‌رسد.

 

او سپس از رقصنده و دوست دخترش پرسید کـه آیا آن ها میدانند کـه او در چه کاری اسـت. رقصنده بـه او گفت بله، اما او قرار نیست بـه جای او دروغ بگوید یا صحبت کند و وی را تحویل دهد.

 

یک دختر عوضی در چند دقیقه آمد و متوجه شد کـه قمارباز برای دریافت پاداش خیلی زود بـه رویال فلاش زده اسـت. او 100 دلار بـه او پیشنهاد داد تا بـه جای او دروغ بگوید و بگوید کـه بعد از ساعت اول بـه رویال ضربه زده اسـت.

 

او موافقت کرد.

ساعت 5 بعد از ساعت کتش را از روی دستگاه درآورد و با هیجان در مورد بردش شروع بـه فریاد زدن کرد. مرد طبقه از دختر تغییر در مورد زمان بندی پرسید و او طبق توافق خود با قمارباز دروغ گفت.

 

The Floorperson هنوز تصمیم گرفت دوربین ها را بررسی کند

این باید لحظه اي وحشتناک هم برای قمارباز و هم برای دختر عوضی بوده باشد. بـه هرحال، اگر انها دریک دروغ گیر افتاده بودند، آن ها بـه دنبال اسکورت شدن از کازینو بودند. دختر تغییر ممکن اسـت شغل خودرا از دست بدهد. ممکن اسـت قمارباز بـه دلیل تقلب دستگیر شود، کـه در نوادا یک جنایت اسـت .

 

کارمند طبقه با مدیر شیفت برگشت و توضیح داد کـه آن ها با دوربین ها مشکل دارند و نمی‌توانند تشخیص دهند کـه آیا جکپات قبل از اوج ساعت رسیده اسـت یا نه. آن ها تصمیم گرفتند بـه قمارباز پول بدهند.

 

قمارباز 100 دلار را بـه دختر خرچنگ داد. او همچنین بـه رقصنده 100 دلار برای ساکت ماندن پیشنهاد داد. رقصنده میگوید پول را رد کرده اسـت.

نمونه ای از یک تمرین قمار سایه

چه چیزی باعث می‌شود این موقعیت دوم از حالت اول شادتر باشد؟

من فکر نمیکنم کـه این قمارباز ناشناس آدم وحشتناکی باشد. من ممکن اسـت در موقعیت او تصمیم مشابهی بگیرم، اما شک دارم. من خیلی ریسک گریزم میترسم بـه مشکل برسم

 

این وضعیت بـه دلیل میزان عمل قمارباز متفاوت اسـت. این قمارباز بـه‌جای پذیرش منفعلانه اشتباهی کـه توسط یک فرد طبقه‌اي مرتکب شده بود، فعالانه درباره زمانی کـه جک‌پات خودرا بـه دست آورد، دروغ گفت.

 

او حتی شواهد رابا کتش پنهان کرد.

 

و بـه یکی از کارمندان کازینو رشوه داد تا از طرف او دروغ بگوید.

 

من قدیس نیستم، و انتظار ندارم کـه اکثر خوانندگانم نیز چنین باشند.

 

اما من فکر می‌کنم واضح اسـت کـه این یک حرکت درستکاری از طرف قمارباز مورد بحث نبوده اسـت.

 

گاهی اوقات وقتی صادق باشید همه چیز به سمت شما پیش می رود

رقصنده گفت کـه روز پنجشنبه بـه کازینو برگشته ودر حالی کـه با مدیر شیفت چت می کرد، بـه یک رویال فلاش زد. ساعت 8:58 صبح بود، بـه این معنی کـه پرداخت پاداش را دریافت نکرد.

 

اما او پاداش پرداخت را دریافت کرد.

 

مدیر برگشت و توضیح داد کـه کازینو بـه این نتیجه رسید کـه پرداخت پاداش برای رسیدن بـه جکپات در 10 دقیقه اول بیشتر از ارزشش بود، بنابر این صحرا تصمیم گرفت ان را فقط بـه یک تبلیغ تمام روز تبدیل کند.

 

این یک سیاست جدید بود کـه کازینو هنوز ان را اعلام نکرده بود.

 

و Dancer قبل از هر کس دیگری از ان بهره مند شد.

 

البته، این نوع تبلیغات برای یک حرفه اي پوکر ویدیویی ارزش زیادی دارد – دراین مورد، بازده مورد انتظار Dancer را هر ساعت 12.50 دلار افزایش داد.

 

نتیجه نمونه ای از یک تمرین قمار سایه

اگر هنگام قمار در یک موقعیت بالقوه مبهم قرار بگیرید، چه کاری باید انجام دهید؟

من هنوز معتقدم کـه اگر یک کازینو بـه نفع شـما اشتباه کند، بهترین کار این اسـت کـه دهان خودرا ببندید.

 

اما وقتی شروع بـه تقلب فعالانه از کازینو با زیر پا گذاشتن قوانین و رشوه دادن بـه مردم برای دروغ گفتن از طرف شـما می کنید، صداقت خودرا بـه شکلی جدی می فروشید.

 

خطر نیز بزرگ اسـت، زیرا چنین رفتاری بـه وضوح غیرقانونی اسـت.زمانی کـه شروع بـه برخورد با موقعیت هاي‌ قمار مشکوک می کنید، خودرا در میانه راه بکارید.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *