7 چیزی که هرگز نباید در میز بلک جک گفت یا انجام داد

7 چیزی که هرگز نباید در میز بلک جک گفت یا انجام داد

7 چیزی که هرگز نباید در میز بلک جک گفت یا انجام داد

7 چیزی که هرگز نباید در میز بلک جک گفت یا انجام داد دنیای کازینو دارای چندین زیر مجموعه مختلف اسـت. این گروه‌هاي‌ مختلف از تنبل‌هاي‌ اسلات گرفته تا کوسه‌هاي‌ پوکر را شامل می شوند، و هر زیر مجموعه میتواند در اشکال دیگر قمار باهم درآمیخته و سرگرم شود.

 

با این حال، یکی از جالب‌ترین فرهنگ‌هاي‌ داخل کازینو، صحنه بلک جک اسـت. همان طور کـه قبلاً می‌دانید، بلک جک یکی از محبوب ترین بازی هاي‌ رومیزی اسـت.

 

یادگیری ان راحت اسـت، سرگرم کننده اسـت و مهمتر از همه ی، سود زیادی برای قماربازان بـه همراه دارد. مانند اکثر بازی هاي‌ دیگر، بلک جک چندین قانون سخت و سریع دارد کـه بازیکنان باید از انها پیروی کنند.

 

اگر اینکار را نکنند، در خطر از دست دادن پول یا حتی اخراج شدن از کازینو هستند. در حالی کـه مقررات خاصی وجوددارد کـه بـه نظارت جداول بلک جک کمک می کند، قوانین کمتر شناخته شده و قوانین ناگفته اي وجوددارد.

 

بازیکنان بـه روش‌هاي‌ مختلف دراین موارد اتفاق می‌افتند، اغلب با انجام بازی تا حد امکان. اما بـه جای این کـه وادار باشید در مورد این موارد بـه روش سخت بدانید، بهتر اسـت قبل از شروع بازی، خودرا از انها آگاه کنید.

 

در این جا هفت چیز وجوددارد کـه هرگز نباید در حین نشستن دور میز بلک جک بگویید یا انجام دهید.

 

1 – هرگز به تراشه های قمارباز دیگر دست نزنید

دریک مقطع زمانی، در حین قمار احساس حماقت خواهید کرد. خواه این حماقت بـه دلیل از دست دادن پول، انجام اشتباه یک بازی یا ناتوانی در درک اصول اولیه جدول باشد، اگر بـه اندازه کافی طولانی قمار کنید، اجتناب ناپذیر اسـت.

 

اما این نباید دلیلی برای اجتناب از غواصی با سر بـه قمار باشد. عده اي از بهترین و تکوین‌کننده‌ترین درس‌هایي کـه یاد می گیرید از اشتباه کردن بـه دست می آیند.

 

این اشتباهات بسیار رایج هستند زیرا بازی هاي‌ زیادی در کازینو وجوددارد کـه هر کدام مجموعه قوانین خاص خودرا دارند. در حالی کـه یک قانون یا آداب رفت و آمد در مورد یک بازی صدق می کند، ممکن اسـت برای دیگران یکسان نباشد.

 

با این حال، چند قانون جهانی وجوددارد کـه هر قماربازی باید درباره انها بداند. یکی از مهم ترین قوانین این اسـت کـه هرگز بـه پول شخص دیگری دست نزنید.

 

وقتی برای نخستین بار قمار را شروع کردم، هیچ مشکلی با دست زدن بـه تراشه هاي‌ دوستان یا خانواده ام در حالی کـه روی میز بلک جک بودم، پیدا نکردم. انها مهم نبودند، پس چرا کس دیگری؟

 

مشکل این اسـت کـه کازینوها در مورد این کـه چه کسی چه چیزی را در حالی کـه کارت‌ها روی میز هستند، بسیار حساس هستند. و این بـه یک دلیل بسیار خوب اسـت.

 

اگر بازیکنان شروع بـه لمس تراشه‌هاي‌ یک دیگر کنند، ممکن اسـت سردرگمی ایجاد شود و انگشت‌ها را نشان دهند، مخصوصاً زمانی کـه یک دست زنده اسـت. از منظر کازینو، انها راهی ندارند کـه بدانند هر قمارباز چقدر یا چقدر کم شرط بندی می کند.

7 چیزی که هرگز نباید در میز بلک جک گفت یا انجام داد

البته آن ها می‌توانند با چشم در آسمان مشورت کنند، اما این باعث توقف در بازی و ایجاد جنجال میشود. بـه جای این کـه همه ی را در موقعیت ناخوشایندی قرار دهید، بدون توجه بـه موقعیت، همیشه از دست زدن بـه پول دیگران خودداری کنید.

 

2- هرگز دلالان را به دستکاری متهم نکنید

بازیکنان بلک جک افراد جالبی هستند. ممکن اسـت یک بازیکن اولیه وجود نداشته باشد، اما اکثر انها ویژگی ها و ویژگی هاي‌ شخصیتی مشابهی دارند.

 

بازیکن کلیشه اي بلک جک می تواند با اعداد سریع، تا حدودی شخصیت و اغلب بسیار خرافی باشد.

 

بازیکنان باتجربه خطرات بازی را می‌دانند. با این حال، بحث و جدل بـه دنبال یافتن ان دسته از بازیکنانی اسـت کـه ترجیح می‌دهند بـه جای پذیرش پیامد های قمار، سرزنش را کنار بگذارند.

 

در موارد شدید، عده اي از بازیکنان این را مناسب میدانند کـه دلال ها مسئول نتایج هستند.

 

این نباید تعجب آور باشد، زیرا تعداد زیادی از بازیکنان تمایل دارند کـه فروشنده را بـه عنوان یک حریف درنظر بگیرند. می‌بینید، بازی هاي‌ دیگر مانند قماربازان پیت پوکر در مقابل یک دیگر قراردارند.

 

اما وقتی صحبت از بازی‌هاي‌ رومیزی مانند بلک جک بـه میان می آید، بازیکنان در مقابل خانه رقابت می کنند. خانه، یا کازینو، بیش از هر چیز دیگری یک مفهوم اسـت، بنابر این بازیکنان طبق معمولً فروشنده رابا کازینو مرتبط میکنند.

 

بـه همین دلیل، دلالان اغلب دریافت کنندگان ناخوشایند طعنه ها و اتهامات قماربازان کمتر آگاه و بی خبر هستند. همیشه مهم اسـت کـه بـه خود یادآوری کنید کـه دلال‌ها برای امرار معاش کارت می‌فروشند و درباره این کـه چه کسی برنده یا چه کسی میبازد، نظری ندارند.

 

حتی نظراتی کـه بـه شوخی انجام میشود نیز می تواند مشمئز کننده باشد. اینطور نیست کـه فروشنده هزاران بار قبلاً همان جوک را نشنیده باشد.

 

3 ‒ باعث توقف در بازی نشوید

یکی از چیزهایی کـه برای تعداد زیادی از بازیکنان در مورد بلک جک جذاب اسـت، سرعت بازی اسـت. بازیکنان اغلب میتوانند بیش از 60 دست در ساعت داشته باشند کـه برای بازیکنان بلک جک تیز نوید خوبی اسـت.

 

تا زمانی کـه یک فروشنده نسبتاً سریع اسـت و بازیکنان می‌دانند چه کاری باید انجام دهند، دلیلی وجود ندارد کـه یک میز نتواند یک دست در دقیقه را تحت الشعاع قرار دهد.

 

اما گاهی اوقات، همه ی چیز مانع می‌شود و بازی ها ممکن اسـت متوقف شوند.

 

این توقف ها تقریبا همیشه توسط قماربازان ایجاد میشود. در واقع، تنها دلیلی کـه خانه بازی را متوقف می کند، تعویض فروشنده یا تعویض تراشه اسـت.

 

بیشتر اوقات، یک بازیکن مقصر اسـت و طبق معمولً بـه یکی از دلایل زیر بازی را متوقف می کند:

 

آن ها کاملاً با بازی ناآشنا هستند.

آن ها از رعایت آداب رفت و آمد «روی تلفن، دست زدن بـه تراشه ها و غیره» خودداری می کنند.

آن ها نوشیدنی را روی میز یا در کفش کارت فروش می ریزند.

انها یک نتیجه را بـه چالش میکشند یا یک فروشنده را متهم می کنند کـه برنده ها را بـه درستی پرداخت نکرده اسـت.

 

متأسفانه، نمی‌توان از برخی توقف ها اجتناب کرد، اما باید سعی کنید تمام تلاش خودرا انجام دهید تا سرعت بازی را ثابت نگه دارید.

 

4- هرگز بازیکنان دیگر را نقد نکنید

عده اي از افراد تجربه قمار خودرا بیش از حد میفروشند. در ذهن آن ها، چند سفر موفق قمار برابر اسـت با موفقیت پایدار مشروع.

 

تنها چیزی کـه آن ها را از سری جهانی پوکر جدا می کند بلیط هواپیما بـه لاس وگاس اسـت. در حالی کـه هر نوع موفقیت یک دستاورد اسـت، چند تجربه سودآور در کازینو بـه این معنی نیست کـه کسی برای زمان بزرگ آماده اسـت.

 

با این حال، این مانع از ان نمی‌شود کـه عده اي از بازیکنان برای قضاوت سایر بازیکنان ضعیف روی پایه خود بپرند.

 

اشتباه نکنید، میز بلک جک فضای مناسبی برای کمک بـه سایر بازیکنان اسـت. اما آنچه برخی کمک می‌دانند، دیگران ممکن اسـت انتقاد را درنظر بگیرند. همه ی چیز بـه تحویل بستگی دارد.

 

بـه‌جای تحقیر بازی‌هاي‌ کسی، سعی کنید کلمات حکیمانه و توضیحات سنجیده ارائه دهید. توصیه ها و نکات همیشه باید بـه خوبی دریافت شود.

 

فقط بـه خاطر بازی غلط دست دیگران را احمق نکنید.

 

5 ‒ شادی کسی را نکش

برای تعداد زیادی از مردم، یک چیز در مورد بلک جک وجوددارد کـه باعث بازگشت آن ها می‌شود: ارزش سرگرمی. در واقع، بلک جک بـه طور گسترده بـه عنوان یکی از لذت بخش ترین بازی هاي‌ رومیزی شناخته شده برای انسان درنظر گرفته میشود.

 

ضرری ندارد کـه این بازی نیز شانس هاي‌ فوق العاده اي دارد، اما اکثریت مردم برای سرگرمی قمار می کنند نه سود. با درنظر گرفتن این موضوع، مهم اسـت کـه از ربودن این شادی از افراد دیگر اجتناب کنید.

 

برای کسانی کـه احساس می کنند خلق و خوی آن ها با بقیه قسمت هاي‌ جدول مطابقت ندارد، میزها را تغییر دهید.

 

اگر قمارباز جدی تری هستید، عالی اسـت، اما مردم را بـه خاطر تمایل بـه داشتن اوقاتی خوب اخراج نکنید. زیبایی تعداد زیادی از کازینوها دراین اسـت کـه پیدا کردن میزی کـه بیشتر مورد پسند شـما باشد کار سختی نیست.

7 چیزی که هرگز نباید در میز بلک جک گفت یا انجام داد

6- در مورد برد و باخت ناله نکنید

وقتی بلک جک را برای پول بازی میکنید، بیشتر اوقات بـه نظر می رسد کـه مقداری برنده میشوید و بیشتر می بازید.

 

چه خوب بازی کنید یا نه، مهم اسـت کـه در بازی و حالت احساسی خود ثابت باشید.

 

با انجام اینکار، لطف بازیکنان دیگر و پرسنل کازینو را بـه دست خواهید آورد. این تعادل همچنین شـما را تبدیل بـه بازیکن بهتری میکند و بـه طور بالفعل می تواند منجر بـه بردهای بیشتری شود.

 

با این حال، انجام اینکار بسیار ساده تر از انجام ان اسـت. در مواقع شکست، بـه اسانی میتوان نسبت بـه خود و دیگران متکبر و انتقاد کرد.

 

اما تنها چیزی کـه سخت تر از تماشای بارها و بارها از دست دادن کسی اسـت، تماشای یک بازنده دردناک اسـت کـه برای این ضررها ناله می کند.

 

7- خود را خیلی جدی نگیرید

من همیشه بـه بازیکنان جدیدتر میگویم کـه نباید خودشان را خیلی جدی بگیرند. هر بار کـه این را میگویم، با همان نگاه گیج شده مواجه می‌شوم و باید خودم را توضیح دهم.

 

هر زمان کـه پول روی میز اسـت، باید قمار را جدی بگیرید. اما تا زمانی کـه حرفه اي نباشید، نباید با یک بازی بلک جک مانند زندگی یا مرگ رفتار کنید.

 

درعوض، محترمانه رفتار کنید، رقابتی باشید ودر هنگام مدیریت بازی ها زیاده روی نکنید.

 

همه ی می خواهند برنده شوند، و شـما باید همانگونه کـه یک حرفه‌اي اسـت بـه بلک جک نزدیک شوید. اما زندگی خیلی کوتاه اسـت و شـما احتمالاً بازی هاي‌ بسیار کمی دارید کـه نمیتوانید آن قدر بـه خودتان سخت بگیرید.

 

نتیجه 7 چیزی که هرگز نباید در میز بلک جک گفت یا انجام داد

هر بازی کازینویی مجموعه قوانین، استراتژی و آداب میز خاص و منحصر بـه فرد خودرا دارد. البته بلک جک هم فرقی نمی‌کند.

 

در استراتژی تا حدودی پیچیده و سرعت سریع بازی، قوانین متعددی گمشده اند کـه عده اي از آن ها ناگفته هستند. اما این بهانه اي برای ارتکاب یک اشتباه فاحش در میزها نیست.

 

قبل از شروع قمار، مطمئن شوید کـه با تمام قوانین ذکر شده در بالا آشنا هستید.

 

بلک جک یکی از بهترین، سرگرم کننده ترین و سودآورترین بازی هاي‌ کازینوی جهان اسـت. تجربه خودرا در میزها با گفتن یا انجام کاری کـه هدفی را روی پشت شـما قرار می‌دهد، خراب نکنید.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *