6 روشی که قماربازان کازینو می توانند از فریب خوردن به خاطر سود جلوگیری کنند

6 روشی که قماربازان کازینو می توانند از فریب خوردن به خاطر سود جلوگیری کنند

6 روشی که قماربازان کازینو می توانند از فریب خوردن به خاطر سود جلوگیری کنند

6 روشی کـه قماربازان کازینو می توانند از فریب خوردن بـه خاطر سود جلوگیري کنند اکثر قماربازان بـه راه‌هاي‌ غیرقانونی فکر میکنند کـه کازینوها میتوانند هر زمان کـه کلمه «تقلب» را میشنوند پول شـما را بگیرند. اما حقیقت این اسـت کـه کازینوها برای برنده شدن نیازی بـه تقلب ندارند.

 

تنها کاری کـه کازینو باید انجام دهد این اسـت کـه فرصت‌هایي را بـه قماربازان ارائه دهد تا در جایی کـه کازینو برتری دارد، بازی‌هاي‌ شانسی را انجام دهند. اساساً کازینوها آن گونه کار می کنند.

 

می توانید برای پیشگیری از فریب خوردن توسط کازینوها، چند کار انجام دهید، حتی اگر اینکار فقط با استفاده از قوانینی باشد کـه کازینوها علیه آن ها دارند. در این جا شش راه وجوددارد کـه می توانید از فریب خوردن توسط کازینوها پیشگیري کنید.

 

1 – نحوه کار کازینوها را بدانید

روش کار کازینوها نسبتاً ساده اسـت. انها از بازی هایي استفاده می کنند کـه در ان مزیت دارند. کازینوها این بازی‌ها را بـه قماربازان ارائه می دهند و می دانند کـه تا زمانی کـه بتوانند قماربازان رابا انجام این بازی‌ها بـه خطر بیاندازند، کازینو سود بلندمدتی خواهد داشت.

 

کازینوهای پول واقعی هیچ بازی اي را کـه مزیتی ندارند ارائه نمیدهند. بنابر این، چرا قماربازان هنوز هم بازی می کنند، حتی اگر کازینو طبق معمول تنها طرفی باشد کـه پول در می آورد؟

 

بازی‌هاي‌ ارائه‌شده توسط کازینوها بـه گونه‌اي طراحی شده‌اند کـه گاهی اوقات بـه قماربازان اجازه میدهند برنده شوند، کـه باعث میشود بازیکنان برای خرید بیشتر بازگردند. اما بازی‌ها طوری طراحی نشده‌اند کـه بـه شـما اجازه دهند بیشتر از باخت برنده شوید.

6 روشی که قماربازان کازینو می توانند از فریب خوردن به خاطر سود جلوگیری کنند

کازینوها همچنین می دانند کـه با استفاده از مزیت هاي‌ کوچک می توانند در درازمدت پول زیادی بـه دست آورند. وقتی کازینو می‌تواند تضمین کند کـه درصد کمی از کل پولی را کـه قماربازان در دسترس خطر قرار می دهند بـه دست می آورند، این سودهای کوچک بـه یک سود بزرگ تبدیل می شود.

6 روشی که قماربازان کازینو می توانند از فریب خوردن به خاطر سود جلوگیری کنند

گاهی اوقات، این سود بـه کمتر از 1٪ از پول در دسترس خطر در بازی اسـت. اما مواقع دیگر، سود بـه 10% یا بیشتر از کل پولی کـه دریک بازی شرط بندی شده اسـت می‌رسد.

 

شـما باید بیاموزید کـه کدام بازی هاي‌ کازینو کمترین مزیت را برای کازینو دارند. و همچنین باید درک کنید کـه اگر چیزی را تغییر ندهید، کازینو بـه طور مداوم پول شـما را میگیرد.

 

2 – کاری را که کازینوها از شما می خواهند انجام ندهید

اکنون کـه می دانید کازینوها چگونه کار میکنند، میتوانید ببینید کـه چقدر مهم اسـت کـه بـه انچه آن ها می خواهند انجام دهید، توجه کنید. اگر بـه روشی کـه کازینوها می خواهند قمار کنید، شانس برنده شدن خودرا کاهش می دهید.

 

دفعه بعد کـه دریک کازینو قمار می کنید، نگاهی بـه نحوه تنظیم همه ی چیز بیندازید. بـه تعداد دستگاه هاي‌ اسلات و تعداد بازی هاي‌ رومیزی نگاه کنید. نگاه کنید کـه همه ی قماربازان دیگر چه می کنند.

 

قمار کازینو

اگر می خواهید هنگام قمار نتایج بهتری کسب کنید، نخستین کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه از انجام کاری کـه اکثر قماربازان انجام می دهند دست بردارید.

 

این مهم اسـت زیرا بیشتر قماربازان دقیقاً همان کاری را انجام می دهند کـه کازینوها از انها می خواهند و پول خودرا از دست می دهند.

 

اکثر قماربازان پشت خودرو هاي‌ بازی مینشینند و پول نقد خودرا بـه دستگاه می‌خورند و امیدوارند کـه با معجزه اي برنده شوند. بـه همین دلیل اسـت کـه خودرو‌هاي‌ بازی بزرگ‌ترین پول‌ساز برای کازینو هستند.

 

بـه جای پیروی از آن ها، راه جدیدی برای قمار پیدا کنید. این شامل یافتن بازی هایي با کمترین مزیت در کازینو، مانند بلک جک و پوکر ویدیویی، و کشف نحوه انجام این بازی ها بـه روشی متفاوت از بازی اکثر قماربازان اسـت. یاد بگیرید کـه چگونه از کازینو برتری پیدا کنید، بـه همان روشی کـه سایر قماربازان مزیتی برای حفظ سرمایه خود انجام می دهند.

 

3 – هر متغیری را که می توانید کنترل کنید

کازینوها می خواهند هر چیزی را کـه می توانند بازرسی کنند. آن ها می خواهند بازرسی کنند کـه چه بازی هایي انجام می دهید و چگونه آن ها را انجام می دهید.

 

بـه همین دلیل اسـت کـه آن ها خودرو هاي‌ خاصی را دریک نقطه خاص قرار می دهند و یک پیچ و خم از کف کازینو ایجاد می کنند.

 

در واقع، کازینوها از شـما می خواهند کـه همه ی چیز را فراموش کنید و تا حد امکان پول از دست بدهید. بـه همین دلیل اسـت کـه بـه ندرت یک ساعت پیدا خواهید کرد.

 

اما در واقع هنگام قمار روی اکثر متغیرها بازرسی دارید. شـما نظارت می کنید کـه چه بازی‌هایي در کازینوها انجام می دهید و چگونه آن ها را انتخاب می کنید. شـما همچنین بازرسی میکنید کـه هنگام قمار چقدر ریسک می کنید و برای مدت زمانی کـه قمار میکنید.

 

در این جا بـه عنوان مثال بـه دو بازیکن مختلف نگاهی می‌اندزیم. نخستین قمارباز بـه کازینوها می‌رود، در نخستین خودرو بازی کـه پیدا می کند.

6 روشی که قماربازان کازینو می توانند از فریب خوردن به خاطر سود جلوگیری کنند

می‌نشیند و تا زمانی کـه پولش تمام می شود بـه ریختن پول بـه دستگاه ادامه می‌دهد. انها منتظر میمانند تا در محل کار خود حقوق بگیرند، سپس برمی گردند و دوباره همان کار را در کازینو انجام می دهند.

 

قمار دوم بازی‌هاي‌ کازینو را مطالعه میکند و می‌آموزد کـه بلک جک بهترین گزینه برای کسب سود اسـت. انها یاد می‌گیرند کـه چگونه در هنگام بازی بلک جک از استراتژی هاي‌ مناسب استفاده کنند و بهترین گونه ها را برای بازی یاد میگیرند.

 

ان‌ها از محدودیت‌هاي‌ برد، محدودیت‌هاي‌ توقف و محدودیت‌هاي‌ زمانی استفاده میکنند تا مطمئن شوند کـه هرگز بیش از حد طولانی بازی نمیکنند.

 

بازهم احتمال دارد کـه قمارباز دوم در درازمدت ببازد، اما پول بسیار کمتری نسبت بـه قمارباز اول از دست خواهد داد. بـه علاوه، آن ها متغیرهای بیشتری را در کازینو بازرسی می کنند.

 

4- از پول خود محافظت کنید

شـما باید از پول خود در برابر هر گونه تهدید یا سرقت بالفعل محافظت کنید. این بـه این معنی اسـت کـه از چند روشی کـه دربخش آخر ذکر کردم برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید.

 

بهترین روش برای محافظت از پول خود در مقابل کازینو آموزش اسـت. قبلاً بـه این موضوع اشاره کردم، اما باید در مورد همه ی گزینه‌هاي‌ قمار کـه کازینوها ارائه می دهند یاد بگیرید تا بتوانید یکی یا آنهایی را کـه بهترین فرصت‌ها را بـه شـما می دهند انتخاب کنید.

 

سپس، هنگام انجام این بازی ها باید از استراتژی هاي‌ مناسب استفاده کنید. وقتی از استراتژی هاي‌ درست استفاده می کنید، مزیت کازینو را کاهش می دهید.

 

یکی از قوی‌ترین راه ها برای محافظت از پول خود استفاده از محدودیت ها اسـت. وقتی محدودیت‌هاي‌ ضرر و محدودیت‌هاي‌ زمانی تعیین می کنید.

 

مطمئن می شوید کـه ضررهایی کـه دارید محدود اسـت. و هنگامی کـه از محدودیت برد استفاده می کنید، در مواقعی برنده ها را قفل می کنید کـه اگر بـه قمار ادامه می دادید می باختید.

 

5- از هر چیزی که می توانید بهره ببرید

شـما باید از چیزهایی کـه کازینوها مایل بـه ارائه بـه شـما هستند استفاده کنید. کازینوها می دانند کـه اگر بتوانند قماربازان را مدت بیشتری در کازینو نگه دارند و اگر بتوانند شـما را بـه قمار بیشتر وادار کنند، پول بیشتری بـه دست می آورند.

 

بـه همین دلیل، تعداد زیادی از کازینوها راه هاي‌ بیشتری برای جذب قماربازان ارائه کرده اند. کازینوهای آنلاین و تلفن همراه با دادن پیشنهادهای جایزه قماربازان را جذب می کنند.

 

کازینوهای مستقر در زمین قماربازان رابا دادن کامپوزیت و چیزهای رایگان مانند نوشیدنی و سرگرمی یا ورود بـه رویداد های خاص بـه آن ها جلب می کنند.

 

در حالی کـه همه ی این موارد برای کسب درآمد بیشتر کازینوها طراحی شده اند، این بدان معنا نیست کـه شـما نمی‌توانید از انها استفاده کنید.

6 روشی که قماربازان کازینو می توانند از فریب خوردن به خاطر سود جلوگیری کنند

چیپس کازینو

شـما باید برای هر برنامه اي کـه کازینوها دارند ثبت نام کنید کـه کامپوزیت یا تبلیغات ویژه یا پاداش ارائه می کنند. و شـما باید دقیقاً یاد بگیرید کـه همه ی این موارد چگونه کار می کنند تا بتوانید با کمترین میزان ریسک، حداکثر ارزش را از آن ها دریافت کنید.

 

همچنین باید عادت کنید کـه از هر کازینویی کـه بازی می کنید بپرسید کـه چه چیزی میتواند بـه شـما پیشنهاد دهد. ممکن اسـت تعجب کنید کـه چقدر می توانید با صرف تقاضای بـه دست آورید.

 

در هر کازینویی کـه در ان بازی می کنید چیز خاصی دریافت نمیکنید. اما اگر در کازینوهای کافی بپرسید، مزایای بیشتری دریافت خواهید کرد.

 

6 – از قوانین علیه کازینو استفاده کنید

قوانین در کازینوها برای کسب درآمد برای کازینوها تنظیم شده اسـت نه بازیکنان. اما شـما می توانید یاد بگیرید کـه چگونه از عده اي از این قوانین بـه روش هایي استفاده کنید کـه بـه شـما در کسب درآمد کمک کند.

 

رایجترین راه برای انجام اینکار این اسـت کـه یاد بگیرید چگونه یک شمارنده بلک جک باشید. در حالی کـه بلک جک بـه نفع کازینوها برتری دارد، هنوز فرصتی برای کسب مزیت از طریق شمارش کارت وجوددارد.

6 روشی که قماربازان کازینو می توانند از فریب خوردن به خاطر سود جلوگیری کنند

زمانی کـه بلک جک بازی می کنید، شمارش کارت ها و برنده شدن غیرقانونی نیست، تا زمانی کـه فقط از ذهن خود استفاده می کنید. شـما هنوز نمی‌خواهید کازینوها بدانند کـه شـما چه کار می کنید، زیرا انها می توانند بـه شـما اجازه بازی ندهند.

 

فرصت‌هاي‌ دیگری برای استفاده از قوانین کازینو در برابر tem نیز وجوددارد. اگر جوایز مناسب موبایل و کازینو آنلاین را برای بازی‌هاي‌ مناسب پیدا کنید، می توانید از آن ها برای کسب سودهای کوچک استفاده کنید. همچنین می توانید از برخی تبلیغات ویژه کازینو برای کسب سود استفاده کنید.

 

نکته مهم این اسـت کـه مراقب فرصت هاي‌ خوبی باشید کـه در قوانین کازینو قرار میگیرند و تا حد امکان از آن ها استفاده کنید.

 

نتیجه

مهم‌ترین کاری کـه می توانید انجام دهید تا مطمئن شوید کـه فریب نمیخورید این اسـت کـه یاد بگیرید کازینوها چگونه کار می کنند. اگر میدانید کازینوها چگونه پول در می‌آورند، میتوانید یاد بگیرید کـه چگونه از فریب خوردن و باخت بیش از حد جلوگیري کنید.

 

کازینوها بـه گونه اي راه اندازی شده اند کـه اگر قماربازان کاری را کـه کازینو میـــخواهد انجام دهند، بـه طور خودکار برای آن ها درآمد کسب می کند. اما شـما وادار نیستید در دام حقه هاي‌ آن ها بیفتید.

 

در واقع، شـما می توانید از همان قوانینی کـه کازینوها استفاده می کنند علیه انها استفاده کنید. از قوانین موجود استفاده کنید و محافظت از پول خودرا فراموش نکنید.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *