چرا ماشین های قمار محبوب هستند؟

چرا ماشین های قمار محبوب هستند؟

چرا ماشین های قمار محبوب هستند؟

چرا ماشین های قمار محبوب هستند؟ وقتی بیشتر مردم بـه خودرو هاي‌ قمار فکر می کنند، اغلب بـه خودرو هاي‌ بازی فکر می کنند.

 

اما دستگاه‌هاي‌ قمار شامل تمام دستگاه‌هاي‌ قمار ویدیویی موجود در کازینو می شود. علاوه بر اسلات، بازی‌هاي‌ پوکر ویدیویی نیز وجوددارد کـه بـه اندازه همتایان خود در بین قماربازان محبوب هستند.

 

در واقع، من دستگاه‌هاي‌ پوکر ویدیویی را دیده‌ام کـه محبوب‌تر از بیتلز هستند! اما چرا دستگاه هاي‌ قمار تا این حد محبوب هستند؟

 

این پست بـه بررسی چندین دلیل میپردازد کـه چرا افزایش مداوم محبوبیت اتومبیل هایي وجوددارد کـه بـه بازیکنان اجازه می دهند با پول واقعی قمار کنند.

 

منطقه ماشین قمار

من حساب‌ها و گفتگو‌ها با قماربازان مختلف را درکتاب‌هاي‌ مختلف خوانده‌ام. در «اعتیاد با طراحی» نوشته ناتاشا داو شول، نویسنده از یکی از قماربازان پرسید کـه چرا بـه بازی با اتومبیل هاي‌ بازی ادامه می دهد.

 

پاسخ او گویا بود:

“برای ادامه بازی – برای ماندن در منطقه اتومبیل جایی کـه هیچ چیز دیگری مهم نیست.”

 

در واقع، مدیران کازینو و طراحان اتومبیل هاي‌ بازی زمان زیادی را صرف اندازه گیری آمارهای مختلف مربوط بـه سودآوری بازی ها و بـه ویژه دستگاه هاي‌ قمار خود می کنند. یکی از این اندازه‌گیری‌ها «زمان روی دستگاه» اسـت کـه بهترین پیش‌بینی‌کننده سودآوری یک بازی اسـت.

 

حتی از بازگشت تئوری بازی یا، پسرعموی ان؛ لبه خانه مهمتر اسـت.

 

دستگاه‌هاي‌ قمار جدیدتر بـه‌طور خاص برای غلغلک دادن حواس بـه روش‌هایي طراحی شده‌اند کـه بازیکنان را در ان منطقه نگه می‌دارد و زمان رابا توصیه افزایش می دهد.

 

بـه عبارت دیگر، شیمی مغز عامل اصلی محبوبیت خودرو‌هاي‌ اسلات اسـت و طراحان خودرو‌هاي‌ بازی در استفاده از محرک‌هاي‌ حسی برای دستکاری شیمی مغز قماربازان متخصص می شوند.

 

چگونه ماشین های اسلات از زمان اختراع خود تغییر کرده اند

خودرو هاي‌ اسلات درسال 1891 اختراع شدند و از ان زمان تا کنون تغییرات زیادی کرده اند. در اصل، اتومبیل‌هاي‌ بازی بـه معنای واقعی کلمه فقط خودرو‌هایي بودند.

 

ماهیتی مکانیکی داشتند تا الکترونیکی. آن ها از شکاف هاي‌ سکه برای گرفتن پول، چرخ دنده ها و فنرهای شـما برای تغذیه قرقره هاي‌ چرخان و اهرم هایي برای فعال کردن ان قرقره ها استفاده کردند.

 

آن ها مطمئناً چند قطعه کار داشتند، اما در مقایسه با بازی‌هاي‌ اسلات خودرو پول واقعی مدرن کـه دارای بیش از 1200 مؤلفه جداگانه اسـت، تعداد زیادی نداشت. طراحی یک اسلات خودرو مدرن می‌تواند بـه 300 نفر نیاز داشته باشد. عده اي از آن ها تعجب آور هستند.

چرا ماشین های قمار محبوب هستند؟

بازی‌هاي‌ اسلات مبتنی بر داستان شامل نویسندگان فیلمنامه می شود. گرافیست ها آثار هنری منحصر بـه فردی را برای دستگاه هاي‌ اسلات مدرن خلق می کنند. ریاضیدانان برگه هاي‌ PAR را کـه سودآوری بازی را در هر چرخش تعیین می‌کند، کنار هم قرار می دهند.

 

و این فقط عده اي از افرادی هستند کـه روی اجزای اصلی بازی کار می کنند. طراحان اضافی روی لوازم جانبی دستگاه اصلی کار می کنند – صفحه نمایش لمسی، پذیرندگان صورت حساب، و کابینت هاي‌ فیزیکی واقعی کـه اتومبیل آلات را نگه می دارند.

چرا ماشین های قمار محبوب هستند؟

ماشین های قمار

اتومبیل هاي‌ اسلات در گذشته بـه سادگی یا ساده تر از هر بازی دیگری در کازینو بودند. شـما مقداری پول از پیش تعیین شده میگذارید.

 

قرقره‌ها را می‌چرخانید – کـه در ان زمان تعداد نمادهای محدودی روی ان‌ها وجود داشت – و زمانی کـه سه سمبل را در خط پرداخت در مرکز نمایشگر دستگاه ردیف میکنید، پول بـه دست می‌آورید.

 

گیمرهای مدرن تعداد بـه ظاهر نامحدودی از تنوع مربوط بـه همه ی این تجارب را ارائه می دهند. شـما میتوانید با یک اتومبیل تکی با هر چرخش از یک پنی تا 100 دلار «یا بیشتر» در هر چرخش بازی کنید.

 

شـما می توانید انتخاب کنید کـه برای یک سکه یا چند سکه بازی کنید. اسلات خودرو هاي‌ امروزی ممکن اسـت بـه جای سه حلقه، پنج یا حتی هفت قرقره چرخان داشته باشند.

چرا ماشین های قمار محبوب هستند؟

این قرقره ها بـه حدود 20 سمبل محدود نمی‌شوند، بلکه می توانند احتمال فرود قرقره بر روی یک سمبل خاص را نیز دستکاری کنند. با یک خودرو فیزیکی، هر توقف احتمال فرود 1/X دارد. X تعداد کل توقف هاي‌ روی قرقره اسـت.

 

دریک خودرو حافظه مدرن، عده اي از نمادها 1/10 مواقع، برخی 1/20 مواقع و برخی 1/40 مواقع ظاهر می شوند. همه ی چیز بـه انچه در نرم افزار برنامه ریزی شده اسـت بستگی دارد کـه نتایج را تعیین می‌کند «مولد اعداد تصادفی یا بـه اختصار “RNG”»

 

همچنین برای گیم پلی خود بـه چیزی کـه روی قرقره ها نشان داده می شود محدود نیستید. اکنون اکثر دستگاه‌هاي‌ اسلات بازی‌هاي‌ جایزه‌اي را ارائه میکنند کـه بـه‌طور تصادفی راه‌اندازی می شوند.

 

این بازی‌هاي‌ جایزه میتوانند بـه سادگی تعداد چرخش‌هاي‌ رایگان ایجاد شده بـه‌طور تصادفی، بازی‌هاي‌ حدس‌زنی کـه منجر بـه جوایز بیشتر می شوند، یا حتی بازی‌هاي‌ مبتنی بر مهارت کـه بیشتر از هر چیز دیگری شبیه بازی‌هاي‌ ویدیویی هستند، باشند.

 

چگونه و چرا قمار در کازینوها در دهه 1980 تغییر کرد

اواسط دهه 1980؛ بلک جک و کرپس محبوب‌ترین بازی‌ها در کازینوها بودند. ان‌ها بازی‌هاي‌ ساده‌اي هستند کـه با استفاده از کارت‌ها و تاس‌ها روی میزهایی بازی میشوند.

 

کـه نمد سبز روی ان‌ها پوشانده شده اسـت. خودرو هاي‌ اسلات در کناره هایي کـه «قماربازان واقعی» بازی می کردند پیدا شدند. انها بـه عنوان بازی برای همسران قماربازان واقعی تصور میشدند.

 

در طول یک و نیم دهه بعد، دستگاه‌هاي‌ اسلات در کازینوها کف کازینو را اشغال کرده بودند و بـه ازای هر 1 دلاری کـه توسط بازی‌هاي‌ رومیزی در کازینو تولید می ‌شد، 2 دلار تولید می کردند. ارقام صنعت شروع بـه استفاده از عبارت دیگری برای توصیف اتومبیل هاي‌ بازی کردند. انها آن ها را “گاوهای نقدی” نامیدند.

 

در حال حاضر، خودرو‌هاي‌ قمار حدود 85 درصد از سود صنعت کازینو را بـه ارمغان می‌آورند. در عده اي از حوزه‌هاي‌ قضایی، کازینوها فقط مجاز بـه ارائه قمار با دستگاه اسلات هستند.

 

یکی از دلایل محبوبیت فزاینده دستگاه هاي‌ اسلات این اسـت کـه بـه نظر می رسد انها بـه اندازه قمار سنتی “گناه” نیستند. آن ها شبیه بازی هاي‌ آرکید هستند و بنابر این مفهوم بازی هاي‌ رومیزی سنتی کازینو را ندارند. افراد مسن و زنان بیشتر بـه بازی‌هایي میپردازند کـه این مفهوم ساده را شامل نمی شود.

 

در واقع، کل صنعت قمار تغییر ظریفی در انچه کـه صنعت خود مینامند ایجاد کرد. متوجه خواهید شد کـه انها دیگر اصلاً خودرا صنعت قمار نمی نامند. انها اکنون خودرا بـه عنوان صنعت “بازی” معرفی می کنند.

چرا ماشین های قمار محبوب هستند؟

این تغییر همچنین منجر بـه استقبال بیشتر مردم از قمار کازینو بـه طور کلی شده اسـت. زمانی وادار بودید بـه آتلانتیک سیتی، لاس وگاس یا رنو سفر کنید تا دریک کازینو قمار کنید.

 

اما ایالت ها قمار را قانونی کرده اند و کازینوها رابا سرعتی سریع در 50 سال گذشته راه اندازی کرده اند. افزایش قمار قابل قبول نشان دهنده افزایش محبوبیت بخت آزمایی دولتی اسـت.

 

این افزایش محبوبیت جزر و مدی اسـت کـه همه ی قایق ها را بالا میبرد، و یکی از دلایل افزایش این جزر و مد، محبوبیت بسیار زیاد دستگاه اسلات اسـت.

 

اکنون کجا می توانید با ماشین های اسلات بازی کنید؟

از سال 2012؛ حداقل 41 ایالت نوعی دستگاه قمار برای بازی در معرض داشتند. عده اي از ایالت‌ها نیز درنظر داشتند دستگاه‌هاي‌ اسلات را قانونی کنند.

 

بنابر این ممکن اسـت تعداد از ان زمان افزایش یافته باشد. در اواسط دهه 1990؛ نیم میلیون دستگاه اسلات در سراسر ایالات متحده برای بازی در معرض بود. تا سال 2008؛ شـما بیش از 870 هزار دستگاه برای انتخاب داشتید.

 

و آن‌ها فقط ماشین‌های قمار قانونی هستند.

عده اي از مؤسسات بـه نام «اتاق بازی» وجود دارند کـه در ان‌ها مجازند تا زمانی کـه پول نقد یا جوایزی بـه ارزش مبلغ مشخصی ارائه نکنند، این اتومبیل‌ها را بـه‌طور قانونی عرضه کنند.

 

شکاف ها

در اتاق بازی کـه یکی از دوستانم در ان بازی می‌کرد، او 400 دلار برنده شد. سپس متصدی بـه آن ها پیشنهاد کرد کـه برای سیگار بـه بیرون بروند.

 

وقتی اینکار را کردند، متصدی یک پاکت سیگار روی طاقچه گذاشت کـه دوستم ان را گرفت. 400 دلاری کـه او در ان برده بود داشت.

 

بـه نظر میرسد کـه چنین تاکتیک‌هاي‌ احمقانه‌اي در پیشگیري از تعطیلی صدها کسب‌وکار کـه قمار غیرقانونی دستگاه‌هاي‌ اسلات را در سراسر ایالت ارائه میکنند، بـه خوبی کار نمی کند.

 

اما ظاهراً آنها خوب کار می کنند.

من این اتومبیل هاي‌ بازی را در بارها دیده ام. من انها را در ایستگاه هاي‌ کامیون و کمتر در رستوران ها نیز دیده ام. انها را “اتومبیل هاي‌ سرگرمی” یا “بازی هاي‌ قرعه کشی” مینامند، اما همه ی ما می‌دانیم کـه آن ها واقعاً چه هستند.

 

چگونه افزایش قمار ماشینی روی بازی های رومیزی تأثیر می گذارد؟

با افزایش محبوبیت دستگاه هاي‌ اسلات، بازی هاي‌ رومیزی از طبقات کازینو حذف می شوند تا فضا برای اسلات هاي‌ بیشتری باز شود.

 

در «اعتیاد با طراحی»؛ کارشناسان متعددی ظهور اتومبیل‌هاي‌ بازی رابا تغییرات جنگل‌هایي کـه درختان بـه نفع اشکال مختلف پوشش گیاهی قطع می شوند، مقایسه کردند.

 

این یک فرآیند داروینی دریک محیط تجاری اسـت. بـه نظر می رسد بازی‌هاي‌ کازینو در مورد بقای قویترین‌ها هستند و بـه‌نظر میرسد بهترین‌ها همیشه خودرو‌هاي‌ قمار هستند.

 

تغییر فناوری ها و تجربیات مختلف قمار

شرکت هاي‌ بزرگ در حال تغییر تکنولوژی در دنیای قمار برای افزایش سود شرکت ها هستند. محبوبیت فزاینده دستگاه هاي‌ اسلات یکی از عوارض جانبی این تلاش برای کسب سود اسـت.

 

شهرهایی مانند لاس‌وگاس اساساً غذا هاي پتری غول‌پیکر هستند کـه آزمایش‌هاي‌ مداوم مشخص میکنند کدام ویژگی‌هاي‌ بازی منجر بـه حداکثر ضرر برای قماربازان و حداکثر سود برای شرکت‌هاي‌ کازینو می شود.

 

صنعت “بازی” هرروز در حال تبدیل شدن بـه یک نیروی بزرگ‌تر در اقتصاد کشور آمریکا اسـت. از هر سه نفری کـه در لاس وگاس زندگی می کنند، دو نفر قمار می کنند.

چرا ماشین های قمار محبوب هستند؟

اکثر انها حداقل دو بار در هفته قمار می کنند کـه سودآورترین انها نیست. میانگین یک جلسه قمار میتواند تا چهار ساعت طول بکشد.

 

علاوه بر این، از هر پنج قمارباز محلی، چهار نفر بـه باشگاه‌هاي‌ وفاداری تعلق دارند کـه بـه انها برای بازیشان «پاداش» می دهند. آن ها وعده هاي‌ غذایی رایگان و سایر هزینه ها مانند بلیط هاي‌ سرگرمی یا اتاق هاي‌ هتل رایگان دریافت می کنند.

 

خودرو‌هاي‌ قمار این فعالیت را آسان‌تر از همیشه کرده‌اند. در لاس وگاس، بـه نظر میرسد هر کسب‌وکاری کـه بـه ان سر میزنید حداقل یک دستگاه اسلات دارد، از جمله فروشگاه‌هاي‌ رفاه، رستوران‌ها و بارها.

 

و تعداد قماربازانی کـه اتومبیل هاي‌ بازی را ترجیح می دهند از 30 درصد درسال 1984 بـه بیش از 78 درصد درسال 2012 رسیده اسـت.

چرا ماشین های قمار محبوب هستند؟

نتیجه چرا ماشین های قمار محبوب هستند؟

لاس وگاس قبلا “شهر گناه” نامیده می شد، اما شاید نام بهتری برای این شهر اکنون “شهر خودرو” باشد. افزایش محبوبیت دستگاه هاي‌ قمار هیچ نشانه اي از کندی یا توقف را نشان نمی‌دهد.

 

فناوری پشت این اتومبیل‌ها و نحوه تأثیر ان‌ها بر شیمی مغز قماربازان همان‌ گونه در حال التیام اسـت. بنابر این، مقدار پولی کـه قماربازان بـه این خودرو‌ها از دست می دهند در آینده قابل پیش‌بینی نیز بـه رشد خود ادامه خواهد داد.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *