آیا می توانید کارت ها را در کازینوهای اوکلاهما بشمارید؟

آیا می توانید کارت ها را در کازینوهای اوکلاهما بشمارید؟

آیا می توانید کارت ها را در کازینوهای اوکلاهما بشمارید؟

آیا می توانید کارت ها را در کازینوهای اوکلاهما بشمارید؟ یکی از راه‌هاي‌ کسب مزیت هنگام قمار در کازینو، شمارش کارت‌ها اسـت. این حتی برای متخصصان نیز کار سهولت نیست، اما گزینه اي اسـت کـه عده اي از افراد ممکن اسـت بخواهند ان را بررسی کنند. اما سوال اینجاست – آیا میتوانید کارت‌ها را در کازینوهای اوکلاهما بشمارید و از خانه برتری بگیرید؟ پاسخ این پرسش ممکن اسـت شـما را حيرت زده کند.

 

نحوه کار شمارش کارت در اوکلاهما یا هر جای دیگر

مزیت ریاضی کازینو نسبت بـه بازیکن در بلک جک، معیاری آماری اسـت کـه نشان می دهد انتظار می‌رود شـما در درازمدت بـه طور متوسط ​​در هر دست چقدر ضرر کنید. بلک جک یک بازی عالی اسـت زیرا لبه خانه طبق معمول از لبه خانه در هر بازی کازینوی دیگری پایین تر اسـت.

 

در واقع، در شرایط بازی مناسب، لبه خانه برای بلک جک ممکن اسـت بین 0.3٪ و 0.5٪ باشد. با این حال، این فرض را بر این می گذارد کـه شـما از استراتژی پایه‌اي بی‌نقص استفاده میکنید – بازی از نظر ریاضی درست را در هر دست انجام می دهید.

 

کازینو WinStar

شمارش کارت ها بـه شـما امکان می دهد با تغییر اندازه شرط هاي‌ خود بر اساس کارت هایي کـه قبلاً زده شده اند و کدام کارت ها هنوز در عرشه هستند، برتری بیشتری نسبت بـه کازینو داشته باشید.

 

از آنجایی کـه یک بلک جک – یک دست 2 کارتی کـه مجموعاً 21 می شود – با 3 بـه 2 نتیجه می دهد، زمانی کـه احتمال بیشتری برای گرفتن بلک جک دارید، پول بیشتری برنده خواهید شد.

 

برای گرفتن بلک جک، باید یک آس بـه عنوان یکی از کارت هاي‌ خود و یک کارت بـه ارزش 10 بـه عنوان کارت دیگر دریافت کنید. وقتی تعداد بیشتری از ان کارت‌ها در عرشه بیش از حد معمول باشد، بـه تناسب، اندازه شرط‌هاي‌ خودرا افزایش می دهید تا از شانس بالاتر برای دریافت پرداخت بیشتر استفاده کنید.

آیا می توانید کارت ها را در کازینوهای اوکلاهما بشمارید؟

نحوه شمارش واقعی کارت ها

روند واقعی شمارش کارت ها آنقدرها هم کـه فکر می کنید سخت نیست. اصلا لازم نیست کارت هاي‌ خاصی را ردیابی کنید.

 

شـما فقط مقادیری را بـه هر کارت اختصاص می دهید و یک آمار در حال اجرا را در ذهن خود نگه می دارید. ساده‌ترین راه برای انجام اینکار این اسـت کـه عده اي از کارت ها را بـه عنوان +1 و سایر کارت ها را بـه عنوان -1 بشمارید.

 

از آنجایی کـه میخواهید زمانی کـه تعداد 10‌ها و آس‌هاي‌ بیشتری در عرشه وجوددارد، شرط‌هاي‌ خودرا افزایش دهید، زمانی کـه کارت‌هاي‌ پایین پخش میشوند، 1 را بـه شمارش اضافه می کنید – هر 2-6 بـه عنوان 1+ محسوب میشود.

 

هر بار کـه یک 10 یا یک آس پخش می شود، احتمال دریافت یکی از ان کارت ها کاهش می یابد، بنابر این انها را بـه عنوان -1 بشمارید.

 

7 ها، 8 ها و 9 ها اساساً خنثی هستند و روی شمارش تأثیری ندارند.

 

هنگامی کـه شمارش مثبت اسـت، شـما بیشتر شرط می بندید. هر چه تعداد بیشتر باشد، بیشتر شرط بندی می کنید.

 

شـما همچنین باید تعداد عرشه هاي‌ مورد استفاده را درنظر بگیرید، و باید بتوانید این محاسبات را بدون این کـه بـه نظر برسید کـه در حال انجام محاسبات هستید، انجام دهید. در اکثر کازینوهای بزرگ، شرایط بازی شمارش کارت ها و کسب مزیت را غیرممکن میکند.

 

چگونه کازینوها در اوکلاهاما «و جاهای دیگر» شمارنده کارت را خنثی می کنند

بـه اسانی می‌توان دید کـه چگونه یک کازینو ممکن اسـت شمارنده کارت را خنثی کند. نخستین راه، انجام بلک جک از چند عرشه اسـت. هر عرشه اي کـه استفاده می شود اثر کارتی را کـه پخش می شود کاهش می دهد.

 

بدیهی اسـت کـه اگر یک آس از یک دسته 52 کارتی پخش شود، تأثیر بیشتری بر احتمالات شـما دارد تا این کـه از یک دسته 416 کارتی پخش شود.

 

کازینوها همچنین ممکن اسـت برای پیشگیری از شمارش کارت ها از اتومبیل هاي‌ همزن مداوم استفاده کنند . بـه هرحال، اگر کارت‌ها دوباره بـه عرشه برگردند، نسبت کارت‌هاي‌ بالا بـه کارت‌هاي‌ پایین اصلاً تغییر نکرده اسـت. شـما از هر طرف از نو شروع می کنید.

 

شمارش کارت

عده اي از کازینوها حتی پرداخت برای بلک جک را از 3 بـه 2 بـه 6 بـه 5 کاهش میدهند.

 

شمارش کارت ها طبق معمولً تنها 1٪ بـه بازده مورد انتظار شـما اضافه میکند. این می‌تواند لبه خانه 0.5٪ را بـه لبه بازیکن 0.5٪ تبدیل کند.

 

اما افزودن 1% بـه بازده مورد انتظار شـما دریک بازی تک دک تنها لبه خانه را بـه 0.39% بـه اضافه هر چیزی کـه قبلاً لبه خانه بود کاهش میدهد، بنابر این شـما همان‌ گونه بـه تفاوت بزرگی نگاه می کنید.

 

عقب نشینی و/یا محرومیت از کازینوهای اوکلاهما

من فکر نمی کنم کـه واقعاً در کازینوهای اوکلاهاما رایج باشد، اما غیرعادی نیست کـه یک کازینو اگر کسی را «بیش از حد ماهرانه» بازی کند، از بازی‌هاي‌ بلک جک خود عقب نشینی کند.

 

برخلاف روسای گودال‌هاي‌ کازینو در فیلم‌ها، در زندگی واقعی، رئیس‌هاي‌ گودال طبق معمولً وقتی از شـما عقب‌نشینی میکنند دوستانه و مودب هستند.

 

انها طبق معمولً بـه شـما می‌گویند کـه بازی شـما خیلی خوب اسـت، و بـه شـما میگویند کـه عمل شـما در سایر بازی هاي‌ رومیزی و دستگاه هاي‌ اسلات آن ها مورد استقبال قرار می‌گیرد.

 

اگر سعی کنید از این موضوع دور شوید، می توانید از کازینو محروم شوید. این بـه این معنی اسـت کـه کازینو از شـما خواسته اسـت کـه آنجا را ترک کنید و برنگردید.

 

اگر پس از ممنوعیت حضور در کازینو بـه تلاش برای قمار در آنجا ادامه دهید، آن ها می‌توانند بـه دلیل تجاوز بـه شـما با پلیس تماس بگیرند.

 

شمارش کارت در اوکلاهاما یا هر جای دیگر غیرقانونی نیست.

 

اما کازینوها اجازه دارند شرایط بازی هاي‌ خودرا تغییر دهند تا نتوانید با شمارش کارت ها امتیاز کسب کنید.

 

با این حال، کازینوهای اوکلاهاما نیازی بـه عقب نشینی یا ممنوعیت بازیکنان ندارند.

 

در اینجا دلیل آن است:

کازینوهای اوکلاهاما بـه اصطلاح “انته” را شارژ می کنند.

Ante یک شرط اجباری در پوکر اسـت کـه اکشن بازی را هدایت می‌کند. اگر هیچکس هرگز مورچه اي نمی‌زد، همه ی فقط منتظر می ماندند تا آجیل بازی کنند.

 

و این چه سرگرمی خواهد بود؟

اما وقتی بازی هاي‌ رومیزی را در کازینوهای اوکلاهاما انجام می دهید، وادار خواهید شد هزینه اي بپردازید کـه ان ها ان را ante مینامند. با این حال، این یک پیش فرض نیست، زیرا یک شرط بندی نیست. این بـه معنای واقعی کلمه یک هزینه اسـت.

 

این یک شرط بندی نیست زیرا شـما مبلغ را صرف نظر از این کـه برنده شوید یا ببازید، از دست می دهید.

 

این کارمزد بر اساس ریسک‌هایي کـه بازی می کنید متفاوت اسـت، اما تأثیر عمده‌اي بر لبه خانه بازی دارد. حداقل هزینه برای بازی بلک جک با پول واقعی «یا هر بازی رومیزی دیگری در اوکلاهاما» 50 سنت اسـت.

 

بیایید فرض کنیم کـه شـما بـه تازگی با شمارش کارت ها در بلک جک شروع کرده‌اید، اما مطمئن هستید کـه می توانید 1٪ بـه انتظارات خود اضافه کنید. اگر واحدهای شرط بندی شـما با افزایش 5 دلاری باشد، در اکثر دستان شـما، لبه خانه بیش از 10٪ اسـت.

 

این بـه این دلیل اسـت کـه شـما بدون توجه بـه نتیجه، 50 سنت از هر دست را از دست خواهید داد. 50 سنت 10 درصد از 5 دلار اسـت.

 

اما می توانید با بازی کردن برای سهام‌هاي‌ بالاتر این موضوع را تا حدودی التیام بخشید. برای مثال، کارمزد بازی‌هاي‌ بلک جک در Winstar تا زمانی کـه شروع بـه شرط‌بندی 100 دلار در دست نکنید، 50 سنت باقی میماند.

آیا می توانید کارت ها را در کازینوهای اوکلاهما بشمارید؟

آنته در بلک جک

بنابر این، اگر سرمایه مالی ان را دارید، می توانید بـه جای واحد 5 دلاری، از یک واحد 50 دلاری استفاده کنید. این بـه جای 10٪؛ 1٪ بـه لبه خانه اضافه میکند. این برای جایی کـه می توانید بازی را بـه نقطه سربه سر نزدیک کنید کافی اسـت.

 

زمانی کـه شروع بـه شرط‌بندی 100 دلار در هر دست یا بالاتر می کنید، کارمزدها افزایش مییابد – دراین ریسک‌ها، شـما بـه دنبال 1 دلار در هر دست تا 1000 دلار در هر دست هستید.

 

اگر بین 1000 تا 2000 دلار در هر دست شرط بندی می کنید، قیمت ان بـه 2 دلار می‌رسد.در هر عمل 3000 دلاری در هر دست یا بالاتر، آنت 3 دلار اسـت.

 

لبه خانه برای بازی هاي‌ بلک جک در Winstar، اگر از آنت چشم پوشی کنید، در واقع بسیار خوب اسـت – در شرایط بازی معمولی آن ها حدود 0.6٪ اسـت.

 

این بدان معنی اسـت کـه اگر از 75 دلار بـه عنوان واحد شرط بندی خود استفاده کنید، می توانید برتری کوچکی نسبت بـه کازینو داشته باشید.

 

با این حال، این کافی نیست کـه ارزش تعداد زیادی از شمارنده هاي‌ کارت را داشته باشد. بـه هرحال، کازینو هنوز همه ی ابزارهای دیگر خودرا برای خنثی کردن شمارش کارت در اختیار دارد.

 

و شـما می توانید شرط بندی کنید کـه کازینوها توجه بیشتری بـه شرط بندی هاي‌ 75 دلاری در هر دست دارند کـه شرط بندی هاي‌ خودرا از 75 تا 300 دلار در هر دست تغییر میدهند تا بازیکنانی کـه در هر دست شرط بندی می کنند 5 تا 20 دلار.

 

بنابراین، آیا می توانید کارت ها را در کازینوهای اوکلاهما بشمارید؟

اگر بخواهیم واقع بینانه صحبت کنیم، در بازی هاي‌ بلک جک در اوکلاهاما نمی‌توانید بـه اندازه کافی امتیاز کسب کنید تا ارزش تلاش برای شمارش کارت ها را داشته باشید.

 

اگر فقط میخواهید لبه خانه را در قسمت‌هاي‌ پایینتر پایین بیاورید، میتوانید کارت‌ها را بشمارید، اما اگر برای سهام بالاتر بازی نمیکنید، همان‌ گونه با یک بازی با لبه خانه ظالمانه روبه‌رو هستید.

 

حدس من این اسـت کـه امنیت در مکان‌هایي مانند Choctaw و Winstar بـه تماشای حرکات رولینگ بالا در میزهای بلک جک می نشیند، حتی باوجود نکات احمقانه‌شان.

 

بازی هاي‌ بهتری در کازینوهای بهتر برای شمارش کارت ها در جاهای دیگر کشور وجوددارد. پیشنهاد می‌کنم بـه جای کازینوهای اوکلاهاما ان ها را امتحان کنید.

 

نتیجه

مطمئناً؛ میتوانید کارت‌هاي‌ بلک جک را در اوکلاهاما بشمارید، اما احتمالاً ارزش تلاش را ندارد. برای جبران 50 درصد پیش دستی کـه کازینوها دریافت می کنند، نمی‌توانید بـه اندازه کافی لبه داشته باشید.

 

حتی اگر با ریسک هاي‌ آن قدر زیاد بازی کنید کـه آنت را بی معنی کنید، با گرمای شدید کازینو مواجه خواهید شد.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *