آموزش بازی بیست و هشت (بازی با ورق)

آموزش بازی بیست و هشت (بازی با ورق)

آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق»

آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق» یک بازی کارتی هندی برای چهار بازیکن اسـت کـه در ان جک و 9 بالاترین کارت در هر لباس هستند و پس از ان ACE و ده کارت هستند . یک بازی مشابه بـه نام “29” در شمال هند انجام می شود، هردو بازی تصور می شود کـه از بازی 304 گرفته شده اند.

 

بیست و هشت در هند سرچشمه گرفته اسـت. اعتقاد بر این اسـت کـه این بازی مربوط بـه خانواده اروپایی بازی هاي‌ ورق Jass اسـت کـه در هلند منشا گرفته اند.

 

اعتقاد بر این اسـت کـه این بازی ها توسط هندی هاي‌ آفریقای جنوبی کـه تحت تأثیر بازی Afrikaaner Klaverjas نیز بودند بـه هند آورده شده اسـت .

آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق»

بیست و هشت یک بازی بسیار محبوب در ایالت بیهار اسـت. برخی معتقدند کـه این بازی در منطقه لاخیسارای بیهار آغاز شده اسـت. این بازی همچنین در جنوب هند بسیار محبوب اسـت.

 

بـه ویژه در ایالت کرالا ؛ جایی کـه بـه نام Irupathiyettu « مالایایی : ഇരുപത്തിയെട്ട് » یا Thuruppu « Trump : مالایایی » شناخته می شود. بیست و نه نسخه اي از این بازی اسـت کـه در شمال هند و بنگلادش محبوب اسـت. هردو بازی همچنین مربوط بـه 304 هستند، یک بازی کارتی محبوب در سریلانکا و نپال.

 

بازیکنان و کارت ها

28 طبق معمولً توسط چهار بازیکن در شراکت ثابت بازی می شود کـه شرکای مقابل یک دیگر قراردارند. 32 کارت از یک بسته استاندارد 52 کارتی برای بازی استفاده می شود.

 

در هر یک از کت و شلوارهای معمول “فرانسوی” هشت کارت وجود دارد:

قلب، الماس، چماق و بیل.

 

کارت‌های موجود در هر لباس از بالا به پایین رتبه‌بندی می‌شوند:

J-9-A-10-KQ-8-7. هدف از بازی این اسـت کـه ترفندهای حاوی کارت هاي‌ ارزشمند را بـه دست آورید.

 

تعداد کل امتیازهای عرشه 28 اسـت، از این رو نام بازی اسـت. مقادیر کارت ها عبارتند از:

جک = هر کدام 3 امتیاز

نه ها = هر کدام 2 امتیاز

آس = هر کدام 1 امتیاز

ده ها = هر کدام 1 امتیاز

کارت هاي‌ دیگر = «K، Q، 8؛ 7» بدون امتیاز

آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق»

معامله و مناقصه

معامله و بازی در خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت هستند. کارت ها توسط بازیکنی کـه در سمت چپ اسـت بـه هم می ریزد. سپس بـه هر بازیکن چهار کارت داده می شود.

 

بر اساس این چهار کارت، بازیکنان برای حق انتخاب ترامپ پیشنهاد می‌دهند. هر پیشنهاد یک شماره اسـت و بالاترین قیمت پیشنهادی متعهد می شود.

 

کـه طرف او حداقل بـه تعداد امتیاز پیشنهادی برنده شود. بازیکن بـه سمت راست فروشنده ابتدا صحبت می کند و باید حداقل 14 پیشنهاد بدهد. حراج یکبار ادامه می‌یابد تا زمانی کـه بازیکن بگذرد و پیشنهاد بـه بازیکن بعدی منتقل شود.

آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق»

بالاترین قیمت پیشنهادی، یک کت و شلوار ترامپ را بر اساس چهار کارت خود انتخاب می کند و یک کارت از این لباس را رو بـه پایین قرار می دهد. کارت بـه بازیکنان دیگر نشان داده نمی شود.

 

بنابر این در ابتدا نمی دانند کـه لباس ترامپ چیست: رو بـه پایین در مقابل پیشنهاد دهنده می ماند تا زمانی کـه در مرحله‌اي از بازی، شخصی خواستار افشای لباس ترامپ شود.

 

سپس فروشنده معامله را کامل می کند و چهار کارت دیگر بـه هر بازیکن می دهد، بـه طوری کـه هرکس هشت کارت دارد.

 

گیم پلی

نمایش را می‌توان بـه دو مرحله تقسیم کرد: قبل و بعد از افشای برگ برنده رو بـه پایین پیشنهاد دهنده «همچنین بـه عنوان “توروپ” شناخته می شود».

 

فاز اول

معامله و بازی در خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت هستند. کارت ها توسط فروشنده بـه هم می ریزند و توسط بازیکن بـه سمت چپ فروشنده بریده می شوند. کارت ها فقط چند بار باهم مخلوط می شوند. سپس بـه هر بازیکن چهار کارت داده می شود.

 

بر اساس این چهار کارت، بازیکنان برای حق انتخاب ترامپ پیشنهاد میدهند. هر پیشنهاد یک شماره اسـت و بالاترین قیمت پیشنهادی متعهد می شود کـه طرف او حداقل بـه تعداد امتیاز پیشنهادی برنده شود.

 

بازیکن بـه سمت راست فروشنده ابتدا صحبت می کند، و بازیکنان بعدی، بـه ترتیب خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت، ممکن اسـت پیشنهاد بیشتری بدهند یا پاس بدهند.

 

حداقل پیشنهاد مجاز 14 و حداکثر 28 اسـت «با فرض این کـه امتیاز آخرین ترفند ارزیابی نشود، برای 29؛ مناقصه با 17 شروع می شود».

 

اگر هر بازیکنی پیشنهاد دهد، حراج بـه تعداد دور لازم ادامه مییابد تا زمانی کـه سه بازیکن پشت سر هم بگذرند. بازیکن بـه حق فروشنده باید حداقل حداقل پیشنهاد را بدهد.

 

پیشنهاد دهنده نهایی یک کت و شلوار ترامپ را انتخاب می کند و برای نشان دادن لباس انتخابی، یک کارت از لباس انتخابی را بـه صورت رو بـه پایین روی میز قرار می دهد و این کارت را بـه سایر بازیکنان نشان نمیدهد.

 

سپس فروشنده معامله را کامل می کند و چهار کارت دیگر بـه هر بازیکن می دهد، بـه طوری کـه هرکس هشت کارت دارد.

آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق»

بازیکن سمت راست فروشنده بـه نخستین ترفند منجر می شود. بازیکنان باید درصورت امکان از اینکار پیروی کنند، بالاترین کارت از کت و شلوار برنده ترفند اسـت و برنده هر ترفند بـه کارت بعدی منجر می شود.

 

دراین مرحله اول، هدایت یک کارت از لباس ترامپ برای متقاضی غیرقانونی اسـت، مگر این کـه او کارتی از لباس هاي‌ دیگر نداشته باشد یا اگر بازیکن دیگری قبلاً کارت لباس ترامپ را هدایت کرده باشد. اگر کارت کت و شلوار led ندارید، دو گزینه دارید:

می توانید هر کارتی را دور بیندازید. این کارت نمی‌تواند حقه را برنده شود. قبل از بازی با ورق، میتوانید تقاضای کنید کـه برنده صورت رو بـه پایین پیشنهاددهنده افشا شود.

 

دراین صورت، پیشنهاد دهنده باید این برگ برنده را رو بـه بالا بچرخاند تا همه ی ببینند و سپس بـه دست داوطلب اضافه می شود. پس از فراخوانی برای افشای ترامپ، باید درصورت داشتن این ترفند، یک برنده بازی کنید. اگر برنده ندارید، می توانید هر کارتی را کنار بگذارید.

 

این نمایش اکنون وارد فاز دوم می شود. در مرحله اول برگ برنده رو بـه پایین متعلق بـه دست مناقصه گزار محسوب نمی شود. اگر پیشنهاد دهنده هیچ کارتی از کت و شلواری کـه هدایت شده را در اختیار نداشته باشد.

 

پیشنهاد دهنده اساساً گزینه های مشابهی با دیگر بازیکنان دارد:

دور انداختن هر کارتی بدون اعلام ترامپ، یا افشای برگه برنده رو بـه پایین و بازی یک برگ برنده بـه این ترفند. رو بـه پایین بود

 

در مرحله اول، کارت‌های لباس ترامپ «پنهان» اثر خاصی ندارند:

هر ترفند با بالاترین کارت کت و شلوار بـه دست می آید، حتی اگر حاوی کارت‌هایي از لباس باشد کـه متعاقباً بـه عنوان ترامپ آشکار می شود.

 

فاز دوم

با شروع ترفندی کـه در ان ترامپ آشکار می شود، هر ترفند با بالاترین برگ برنده در ان برنده می شود. ترفندهایی کـه فاقد برگ برنده هستند با بالاترین کارت کت و شلوار برنده می شوند.

آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق»

بازیکنان باید در صورت امکان پیروی کنند:

اگر نمیتوانند دنبال کنند، میتوانند یک برگ برنده بازی کنند یا کارت لباس دیگری را بـه دلخواه خود دور بریزند. مانند قبل، برنده هر ترفند بـه ترفند بعدی منتهی می شود. مناقصه‌دهنده در حال حاضر آزاد اسـت کـه هرگونه لباس، از جمله ترامپ را رهبری کند.

 

اگر بازیکنی بر یک دست غلبه کند و بازیکن بعدی لباسی را کـه در ابتدا نواخته شده را نداشته باشد، دراین صورت یا باید دست را بیش از حد بزند یا لباس دیگری بازی کند اما نمی‌تواند با برگه برنده پایین تر بازی کند.

 

توجه داشته باشید کـه اگر در مرحله اول شرایطی حاصل شود کـه در ان مناقصه‌دهنده هیچ برگ برنده‌اي در دست نداشته باشد و بازیکن دیگری لباس برنده را هدایت کند.

 

پیشنهاد دهنده می تواند با هر کارتی بازی کند، زیرا برگ برنده رو بـه پایین هنوز بخشی از مناقصه‌دهنده نیست. دست البته پیشنهاد دهنده این امکان را دارد کـه برگه برنده رو بـه پایین را در دسترس دید قرار دهد و ان را بازی کند.

 

اما اگر برگ برنده رو بـه پایین کم باشد و نتواند برنده ترفند باشد، احتمالاً بهتر اسـت ان را برای بعد ذخیره کنید. اگر در هفت ترفند اول کسی دعوت بـه افشای ترامپ نکند، بازی نامعتبر خواهد بود.

 

امتیاز برای یک دور

هنگامی کـه تمام هشت ترفند بازی شد، هر طرف امتیازات کارت را در ترفندهایی کـه برنده شده اسـت می شمارد. تیم پیشنهاد دهنده حداقل بـه همان تعداد امتیاز کارت برای برنده شدن نیاز دارد.

 

در غیر این صورت انها شکست میخورند، درصورت لزوم برای اعلام یک جفت، یک امتیاز بازی را برنده می شوند. در غیر این صورت یک امتیاز بازی را از دست می‌دهند. امتیاز تیمی کـه در مقابل پیشنهاد دهنده بازی می کند تغییر نمی‌کند.

 

هر طرف با استفاده از یک شش قرمز «مشهور بـه نالی یا چاکای قرمز» و یک شش سیاه «مشهور بـه کالا یا چاکای سیاه»؛ از کارت هایي کـه در بازی استفاده نمی شود، امتیاز را حفظ می کند.

 

این‌ها بـه گونه اي تنظیم شده اند کـه تعدادی پیپ قرمز را کـه نشان دهنده یک نمره مثبت اسـت، یا تعدادی پیپ سیاه را برای نمره منفی نشان دهند. در ابتدای بازی هیچ پیپی نمایش داده نمی شود.

آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق»

اگر طرف پیشنهاد دهنده برنده شود، یک پیپ قرمز اضافی را در دسترس نمایش می گذارد یا «اگر پیپ هاي‌ مشکی نشان داده می شد» یک پیپ سیاه را می پوشاند. اگر شکست بخورند، یک پیپ سیاه را آشکار می کنند یا یک پیپ قرمز را می پوشانند.

 

بسیاری بازی می کنند کـه اگر پیشنهاد دهنده کمتر از نیمی از تماس را کسب کند، تعداد امتیازهای بازی کـه از دست می‌دهند دو برابر می شود. بازیکن حق ندارد کارت را در دور اول پیشنهاد بـه هم بزند.

 

بـه هم زدن کارت بـه معنای باختن بازی اسـت، او فقط یک‌بار بدون دست زدن بـه بسته ممکن اسـت برش دهد. اگر بازیکن نیمه زمین را صدا کند، فقط سه کارت بـه جای شش کارت معمولی بازی می شود. اگر تماس گیرنده هر سه راند را برد، بازیکن دیگر دو کارت را از دست می دهد.

 

حفظ امتیاز تیم

برخی بازی می کنند کـه پس از این کـه پیشنهاد دهنده ترامپ را انتخاب کرد یا “کارت هفتم” را تقاضای کرد، اما قبل از این کـه فروشنده معامله را ادامه دهد.

 

هر یک از حریفان پیشنهاد دهنده ممکن اسـت اگر معتقد باشد کـه تیم پیشنهاد دهنده شکست می‌خورد، میگوید “دو”. تیم پیشنهاد دهنده درصورت موفقیت، دو امتیاز بازی بـه جای یک امتیاز کسب می کند ودر صورت شکست دو امتیاز بازی را از دست می دهد.

 

برخی بازی می کنند کـه پس از دو برابر کردن، پیشنهاد دهنده یا شریک پیشنهاد دهنده می تواند با یک ‘دبل’ پاسخ دهد، کـه امتیاز را دوباره دو برابر می کند و بـه چهار امتیاز بازی برنده یا باخته می شود.

 

برخی کل انبوه کارت هاي‌ استفاده نشده «2 تا 5 از همه ی کت و شلوارها» را بـه سازنده ترامپ میدهند، کـه آن ها رابا کارتی در پایین مرتب می کند تا نشان دهنده کت و شلوار ترامپ باشد – یا اگر “کارت هفتم” بود، کارت هفتم زیر انها قرار میگیرد. تماس گرفت.

 

دو یا دو برابر شدن با برگرداندن یک یا دو کارت رو بـه بالا بـه ترتیب از بالای این شمع نشان داده می شود. هویت کارت برگردانده شده هیچ تأثیری بر بازی ندارد – فقط برای یادآوری بـه بازیکنان اسـت کـه بازی دو برابر شده اسـت.

آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق»

یک تغییر وجوددارد کـه در ان هر زمان کـه پیشنهاد 21 یا بیشتر باشد، امتیاز بازی بـه دو امتیاز بازی افزایش می‌یابد. طرف مناقصه بـه جای یک پیپ، دو پیپ قرمز یا سیاه را آشکار یا پوشش می دهد.

 

دراین نسخه، پیشنهادات 20 یا کمتر را میتوان توسط حریفان دو برابر کرد و توسط تیم مناقصه دهنده همان طور کـه در بالا توضیح داده شد، دو برابر شد.

 

پیشنهادهای 21 یا بیشتر، کـه در حال حاضر ارزش دو امتیاز بازی را دارند، میتوانند توسط حریفان پیشنهاد دهنده دو برابر شوند و ارزش آن ها را بـه چهار امتیاز افزایش دهند «این بـه عنوان یک دو برابر تلقی می شود».

 

اما چهار امتیاز بازی حد است:

ارزش نمیتواند بیشتر باشد. توسط تیم مناقصه افزایش یافته اسـت. اما این قانون برای سرعت بخشیدن بـه بازی و لذت بردن بیشتر ان اجرا می شود، اما این قانون یک اجبار نیست.

 

همچنین در عده اي از مناطق هند، بـه ویژه در اودیشا، بیهار و جارکند نیز بازی می کنند کـه در ان شـما می توانید شش امتیاز را دریک بازی ارائه دهید. “C” نامیده میشود.

 

اما اینکار تنها زمانی می تواند توسط پیشنهاد دهنده اجرا شود کـه حتی یک پیپ سیاه یا قرمز نمایش داده نشود و رقیب یک دابل داده باشد. اگر در حال بازی کردن یک نسخه خودکار بازی دوبل هستید، یک ‘C’ نیز قابل اجرا نیست.

آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق»

بازی توسط نخستین تیمی برنده می شود کـه بـه امتیاز جمعی بـه اضافه 6 امتیاز بازی میرسد کـه با شش پیپ قرمز برای همه ی اعداد 2-6 نشان داده شده اسـت.

 

هر برد یا باخت شش پیپ یک مجموعه را باز می کند. ست قرمز درصورت برد و مشکی درصورت باخت. اگر هردو تیم یک ست باز دارند، بهترین تمرین این اسـت کـه یک ست را رها کنید.

 

همچنین اگر یک تیم بـه منهای 6 امتیاز بازی «شش پیپ سیاه» برای همه ی اعداد 2-6 برسد، پایان می‌یابد ودر نتیجه بازی را می‌بازد.

 

در کرالا این بازی بـه عنوان للام شناخته می شود.

 

قوانین متفرقه

درصورت وقوع هر یک از رویداد های زیر، بازی لغو می شود:

 

اگر دست اول برای نخستین بازیکنی کـه بـه او داده شده امتیاز نداشته باشد، کارت را می‌توان تغییر داد

 

اگر بـه هر بازیکنی 8 کارت داده شود کـه 0 امتیاز دارد.

 

اگر هر بازیکنی در حین بازی مرتکب اشتباه شود، امتیازی را کـه در شروع بازی زده اسـت از دست می دهد یا بازیکن مقابل امتیازی را کـه در شروع بازی کسب کرده اسـت بـه دست می‌آورد.

 

اگر هر بازیکنی هر چهار کارت جک را داشته باشد.

 

اگر هر بازیکنی همه ی کارت‌هاي‌ یکسان را داشته باشد

 

اگر فردی کـه درکنار شافلر قرار دارد، کارت هاي‌ بدون نقطه داشته باشد. اگر او تصمیم بگیرد پیشنهاد نداده باشد و شخص کناری دوباره کارت هاي‌ بی معنی داشته باشد، بازی باید لغو شود.

 

بسیاری فکر می کنند کـه حداکثر امتیازی کـه میتوان برای ان بازی کرد 28 یا 29 اسـت. اما در واقع این شماره 32 و 33 اسـت. میتوان جفت را نشان داد ودر صورت امکان امتیازات را بـه 28 یا 29 کاهش داد.

 

قانون جفت

قانون جفت ارزش پیشنهادی را 4 امتیاز افزایش یا کاهش می دهد. جفت باید فقط زمانی نشان داده شود کـه برگ برنده آشکار شود و هر یک از طرفین «مناقصه‌دهنده و مخالف» پس از نشان دادن برگ برنده دست را بگیرند.

 

اما قبل از نشان دادن ترامپ باید با استفاده از برگه برنده دست را بگیرید، یعنی نمیتوانید جفت را نشان دهید. و سپس با ملکه یا سلطان دست بگیرید، بلکه باید با کارت دیگری دست بگیرید و سپس جفت را نشان دهید.

 

اگر تیم مقابل دارای جفت باشد، ارزش پیشنهادی 4 امتیاز افزایش می‌یابد. در عده اي از تغییرات، افراد بسته بـه این کـه کدام شخص دارای جفت شاه/ملکه اسـت، امتیازات را دوبرابر یا نصف می کنند.

 

در بنگال غربی ؛ یک نوع 28 بازی می شود کـه کمترین امتیاز 16 و حداکثر 28 اسـت. دراین تغییر، برای پیشنهاد 16-18 امتیاز، تیم پیشنهاد دهنده نمیتواند جفت را نشان دهد.

 

برای نشان دادن ان باید حداقل 19 پیشنهاد داده باشند. اما اگر امتیاز مناقصه 19 باشد ارزش پیشنهادی فقط 3 امتیاز و بالاتر از ان «20-28» ارزش پیشنهادی 4 امتیاز کاهش مییابد.

 

تک دست

برخی بازی میکنند کـه بعد از پخش شدن همه ی کارت‌ها، اما قبل از این کـه بـه نخستین ترفند منجر شود، بازیکنی با کارت‌هاي‌ بسیار قوی ممکن اسـت یک «تک دست» اعلام کند و متعهد شود کـه هر هشت ترفند را بـه تنهایی برنده شود.

 

دراین حالت هیچ ترامپی وجود ندارد، بازیکنی کـه اعلام کرده اسـت “تک دست” بـه نخستین ترفند منجر می شود و شریک بازیکن تنها دست خودرا رو بـه پایین می گذارد ودر بازی شرکت نمیکند.

 

اگر هر هشت ترفند برنده شود، تیم بازیکن تنها 3 امتیاز بازی میبرد ودر غیر این صورت 3 امتیاز را از دست می دهد. “تک دست” را نمیتوان با دستی اعلام کرد کـه مطمئناً هشت ترفند را می‌برد – بازیکن باید حداقل یک کارت داشته باشد کـه بتواند یک ترفند را بـه هر طریق ممکن از دست بدهد.

 

اگر چند بازیکن بخواهند “Single Hand” را بازی کنند، نخستین بازیکنی کـه “Single Hand” را اعلام می کند، “Single Hand” را بازی می کند.

 

اگر مناقصه‌گذار با نمایش تک دستی باشد، تمام کارت‌هاي‌ تعهدی برای برنده شدن هر هشت ترفند را کنار می گذارد. علاوه بر این، جایی وجوددارد کـه همه ی کارت‌ها از همان لباس‌ها هستند: قلب، الماس، چماق و بیل، بازی “Single Hand Show” برنده 3 امتیاز بازی اسـت.

 

انواع

بیست و نه

29 محبوب ترین نوع بیست و هشت اسـت. دراین بازی، برنده دور آخر یک امتیاز اضافی دریافت می کند کـه نام ان از این رو اسـت. 29 یکی از محبوب ترین بازی هاي‌ ورق در جنوب آسیا «بـه ویژه در بنگلادش» اسـت.

 

مناقصه از 16 شروع می شود. می توانید جفت شاه و ملکه را همرنگ ترامپ نشان دهید، با اینکار بسته بـه این کـه کدام تیم جفت مدافع یا تیم پیشنهاد دهنده را نشان داده اسـت.

 

4 امتیاز افزایش یا کاهش می‌یابد. گونه‌اي کـه در بین هندی‌هاي‌ آفریقای جنوبی محبوب اسـت Thunee «املاهای مختلف» نام دارد.

 

چهل

40 یکیدیگر از انواع این مجموعه بازی ها اسـت کـه طبق معمولً در هند انجام می شود. بازی بـه 6 بازیکن نیاز دارد. دراین بازی، کارت هاي‌ ‘3’ هر مجموعه اضافه می شود.

 

این ‘3 ها ارزش جک ها را دارند، یعنی 3 امتیاز. هم 3 و هم جک ارزش یکسانی دارند. نخستین بازیکنی کـه هر یک از این‌ها را بازی کند.

 

درصورت رعایت قوانین دیگر، دور را برنده خواهد شد. بیست حداقل تماسی اسـت کـه داوطلب باید انجام دهد. سیستم امتیازدهی بـه شرح زیر اسـت.

 

20 بـه 29 – اگر تیم پیشنهاد دهنده برنده شود 1 امتیاز ودر صورت شکست حریفان 2 امتیاز میگیرند.

 

30-33 – درصورت برنده شدن تیم پیشنهاد دهنده 2 امتیاز ودر صورت شکست حریفان 3 امتیاز می‌گیرند.

 

34-40 – اگر تیم پیشنهاد دهنده برنده شود 3 امتیاز ودر صورت شکست حریفان 4 امتیاز میگیرند.

آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق»

ثانی/تک – اگر تیم پیشنهاد دهنده برنده شود، 4 امتیاز ودر صورت شکست، حریفان 5 امتیاز می‌گیرند.

 

اگر هر بازیکنی بخواهد برای بار دوم پیشنهاد بدهد، باید برای 30 یا بیشتر پیشنهاد بدهد. یک قانون دیگر بازیکنی کـه درکنار شافلر «نخستین پیشنهاد دهنده» قرار دارد.

 

در صورتی کـه کارت هاي‌ یک مجموعه را داشته باشد، منع می کند. اما اگر بازی اشتباهی انجام شود و رقیب متوجه شود، رقیب دو برابر امتیازی را کـه بـه آن ها تعلق می گرفت، دریافت می کند، در غیر این صورت.

 

پنجاه و شش

محبوب در استان کرالا هند ؛ 56 «یا Ambathiyaaru » تعداد کل امتیازهای کسب شده را دو برابر می کند و با یک پک دوبل بازی می شود. طبق معمولً بـه صورت یک بازی 6 نفره انجام می شود، اگر چه تغییرات 4 و 8 نفره امکانپذیر اسـت. 

 

قوانین دیگر

عده اي از بازی‌ها کـه رقیب می تواند هر زمانی پس از آشکار شدن ترامپ جفت را نشان دهد و ان پیشنهاد دهنده میتواند جفت را بعد از آشکار شدن ترامپ نشان دهد اگر انها قبل از آشکار شدن ترامپ دست گرفته باشند.

 

نوع دیگر این اسـت کـه جک ها را میتوان در هر زمان و توسط هر شخصی رد کرد.

 

برخی بازی می کنند کـه دابل خودکار در 20؛ 21؛ 22 و غیره مجاز اسـت، و اگر امتیاز C برای تیم پیشنهاد دهنده 0 باشد، می‌توان با 6 امتیاز بازی کرد و مخالفان اگر یک دابل خودکار باشد، دو برابر یا بدتر داده اند.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *